หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 2  (อ่าน 1042 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 582


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2021, 03:44:35 pm »

HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

               วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของ ดร.ประชา ตันเสนีย์ ความรับผิดชอบ คือ 50 คะแนน  ประกอบด้วย  สอบ 30 คะแนน และ คะแนนเก็บ 20 คะแนน ดังนี้

1.การเข้าชั้นเรียน/การส่งงาน Quiz ใน line/การให้ส่วนร่วมในการตอบคำถาม เช่น การที่ครูถาม และมีการโต้ตอบในไลน์ โดยใช้ การตอบ ของ นศ ส่งโต้ตอบ ในไลน์เป็นหลักฐาน และการนำเสนองานเดี่ยว paper = 12คะแนน
2.การนำเสนอ คลิปวิดีโอกลุ่ม = 8 คะแนน


จึงกำหนดให้โดยแบ่ง นักศึกษาดำเนินการตามนี้ จำนวนทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ดังนี้

1.การเตรียมตัวการทำ กรณีศึกษา(Case) ให้นักศึกษา ต้องไปหาข้อมูลและวิเคราะห์  ดังนี้
        
          กลุ่มที่ 1 เลขที่ 1 - 8  กรณีศึกษาเรื่อง อนาคตของเอชอาร์หลังโควิด-19

           กลุ่มที่ 2 เลขที่ 9 - 16  กรณีศึกษาเรื่อง HR ยุค Future Normal 2021 ต้องรู้ 5 เทรนด์ 5 ทักษะ พร้อมรับมือทุกคนในองค์กร

          กลุ่มที่ 3 เลขที่ 17 - 23  กรณีศึกษาเรื่อง วิถี 'HR' 2020 'ฝ่ายบุคคล' ควรปรับตัวอย่างไร ในวันที่โลกเปลี่ยน
          กลุ่มที่ 4 เลขที่ 24 - 30  กรณีศึกษาเรื่อง การนำระบบ Competency ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

           กลุ่มที่ 5 เลขที่ 31 - 37  กรณีศึกษาเรื่อง 3 HR New Normal ที่จะเกิดขึ้นนับจาก COVID-19

          กลุ่มที่ 6 เลขที่ 38 - 44  กรณีศึกษาเรื่อง เสียงเตือนจาก อดีต CEO ธ กสิกรไทย บัณฑูร ล่ำซำ

           กลุ่มที่ 7 เลขที่ 45 - 51  กรณีศึกษาเรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) หนึ่งในเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จ

         กลุ่มที่ 8 เลขที่ 52 - 59  กรณีศึกษาเรื่อง HR ต้องเร่งแก้ไข 5 ปัญหาการบริหารค่าตอบแทน


2.ให้ทุกกลุ่มจัดทำสไลด์ในการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

   2.1 ประเด็นสำคัญของปัญหา/กรณีศึกษา ที่ ทางกลุ่มได้ศึกษา จากกรณีศึกษา ให้สรุปเป็นประเด็น ไม่น้อย 3-5 ประเด็น

   2.2 แนวคิด/ทฤษฏี ที่ได้ศึกษา "การจัดการทรัพยากรมนุษย์" ที่นำมาประยุกต์ใช้

   2.3 ผลที่คาดว่า จะได้รับ จากบทความดังกล่าว เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตการทำงาน ให้สรุปเป็นประเด็น ไม่น้อย 3-5 ประเด็น


หลักเกณฑ์การให้คะแนน

1. การนำเสนอนั้น แต่ละกลุ่มจัดทำข้อมูลและนำเสนอเนื้อหา ตามกำหนดด้านบน เป็นคลิป ดังนี้
    1.1 ให้ นศ แต่ละกลุ่มจัดทำและนำเสนอ โดย ระบุ รหัส ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกกลุ่ม
    1.2.กำหนดแต่ละกลุ่มใส่ ชื่อ File ดังนี้  HRM2101 – กลุ่มที่…..
    1.3.ให้แต่ละกลุ่มส่งมาที่ไลน์กลุ่ม และส่งให้ครู ภายใน วันเสาร์ที่ 27 พย 2564 เวลา 17.00 น. (การส่งช้า หัก นาที ละ 1 คะแนน)

2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย

     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ

     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)

     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: