หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน  (อ่าน 4715 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 583


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 05:07:23 pm »

การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน   
             

       วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 1. การสอบจะใช้กรณีศึกษา = 60 คะแนน และ 2.รายงาน& การนำเสนอ 30 คะแนน และ Quiz = 10 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้
    1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2560 Link https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/ALL-0000000131
         เลขที่ 1-3             บริษัท  บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : BTS
         เลขที่ 4-6.            บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) : NOK
         เลขที่ 7-9             บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) : BEC
         เลขที่ 10-13         บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) : POST
         
2. ให้ นศ. วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร ตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE *** ดังนี้
       2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment ในมิติมุมมองด้านความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างไร
                 2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
                 2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
    2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 ในมิติมุมมองด้านความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างไร  ได้แก่ โครงสร้างองค์การ(Structure)  กลยุทธ์ขององค์กร(Strategy) ระบบการปฏิบัติงาน(System)  บุคลากร(Staff)
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ(Skill) รูปแบบการบริหาร(Style) ค่านิยมร่วม(Shared values)
3. การวิเคราะห์โดยนำเสนอการใช้เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง
4.การนำเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับต่างๆ โดยมีการวัดและการรับรู้รายการ รวมทั้งการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
5.การแสดงและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

  หมายเหตุ
    ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)
1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา
2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย
     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ
     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)
     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน
     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point
4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ
เกณฑ์การประเมินผล
                        ช่วงคะแนน                     เกรด

               90 – 100                       A
               80 – 89                     A-
               70 – 79                     B+
               60 – 69                     B
      ต่ำกว่า 60                     I     

       **  ทั้งนี้ กรณีที่สอบไม่ผ่าน  แก้ I  ได้เกรดตามจริง แต่ไม่มากกว่า B นั้นหมายถึงว่านักศึกษา อาจได้ B- หรือ C **

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2018, 10:40:16 am โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: