หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Visionary Leaders รุ่นที่ 16  (อ่าน 39553 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 582


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 17 กันยายน 2017, 01:36:42 pm »

การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงาน 

             วิชานี้ คะแนนรวม 100 คะแนน ในส่วนของผม 33 คะแนน ประกอบด้วย รายงาน การนำเสนอ และ Quiz = 13 คะแนน และ การสอบจะใช้กรณีศึกษาออก  1 บริษัท จากกรณีศึกษาที่ให้ทำนี้ นำมาออกข้อสอบ = 20 คะแนน จึงกำหนดให้ นักศึกษาดำเนินการตามนี้ คือ

1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ธุรกิจ ดังนี้
       กลุ่มที่                      เลขที่                                  ธุรกิจ
        1                  1-3                    ธุรกิจบ้านนอนเพลิน จังหวัดเชียงราย (Click : https://pantip.com/topic/34672057 )

        2                  5-6                        ธุรกิจหิ้งพระแบรนด์  “ภวน”  (Click : http://www.smeleader.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99-%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/ )
     
         3                 7-9        ธุรกิจ “ซาลาเปาทุเรียน” ของ คุณเชิญพร จันทรสนาม (Click : http://www.smeleader.com/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/ )

        4                 10-12                          ธุรกิจ Grab Taxi (Click : https://jitjareeblog.wordpress.com/2016/06/04/review-%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-grab-taxi-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD/ )

        5                 13-15                          บริการส่งพัสดุ “นินจาแวน” (Click : https://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=3567&section=17&column_id=49
   
       6                 16-18                       “My Whey” เวย์โปรตีนที่เน้นเสริมกล้ามเนื้อและควบคุมน้ำหนัก (Click : https://www.dek-d.com/board/view/3766943/ )


2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )
    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่ได้กำหนดกลุ่ม
 ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

 3.ให้นักศึกษา วิเคราะห์และศึกษาว่า ใคร คือคู่แข่งในอุตสาหกรรมนั้น และผลกระทบ
ด้านโลกาภิวัตน์ (Globalization)  การเปลี่ยนแปลง (Change) และ การแข่งขัน (Competition) 5 Forces Analysis

 4. ให้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์กรนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร
     4.1 โครงสร้างองค์กร (Structure)           4.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
     4.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)          4.4 บุคลากร (Staff)
     4.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)      4.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
     4.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)
     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม
     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ

5. การวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องมือทางการจัดการน “วัตกรรม” ในการวิเคราะห์ SWOT, TOWS และ KPI’s

6.ให้นักศึกษาจัดทำและนำแผนกลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจ ในระดับ
        6.1 ระดับองค์กร(Corporate Strategy) : SWOT analysis, TOWS analysis, KPIs, 5 Forces Analysis
        6.2 ระดับธุรกิจ (Business Strategy) : Competitive strategy, Generic strategy, Blue Ocean
        6.3 ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) : Marketing strategy (4Ps, 4Cs) Technology strategy, Products, IP, Innovation

            ดังนั้น ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น

****     อนึ่งการสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น * *

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ(PRESENTATION)
1. การนำเสนอนั้น อาจารย์จะเป็นคนเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนภายในกลุ่มขึ้นนำเสนอเอง ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อการนำเสนอเนื้อหา
2. คะแนนการนำเสนอประกอบด้วย
     2.1 ตัวผู้นำเสนอ เนื่องจากเป็นการให้คะแนนให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสอบ โดยพิจารณาจากการแต่งกายสุภาพ เหมือนกับที่กำหนดของการเข้าสอบ (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0) และจะพิจารณาผู้นำเสนอว่า มีทักษะการพูด วิธีการนำเสนอมีความน่าสนใจ ปฎิกิริยาของผู้ฟังในการให้ความสนใจ
     2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่อง และเหตุผลการวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
     2.3 เวลานำเสนอสอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาจากการใช้เวลานำเสนอเป็นไปตามที่กำหนด (ถ้าไม่ใช่ ให้ คะแนน = 0)
     2.4 รูปแบบ สไลด์ และเนื้อหาต้องสอดคล้องกัน ควรกำหนดเป็นข้อๆ ประเด็น ให้สามารถอ่านง่าย ชัดเจน
     2.5 การตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยพิจารณาจากคำตอบว่า มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
3. การจัดทำการเสนอให้ใช้ Power Point ไม่ควรเกิน 15 Slide เพราะการนำเสนอคนละ 12 นาที และตอบคำถาม 5 นาที
4. การจัดทำรายงานให้ทำแบบเต็มรูปแบบการทำรายงานที่ดีและกำหนดให้มีในส่วนการสรุป (ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน้า)และส่งรายงานให้ใช้ Word Angsana 16 โดยส่งในวันสอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2017, 08:25:48 am โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: