หน้า: 1 2 [3]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13  (อ่าน 23879 ครั้ง)
3571050741133
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #30 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 12:38:22 pm »

คำถาม : วีธีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในเรื่อง การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เราสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
คำตอบ : พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องเรียนรู้แก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต้องเรียนรู้เป็นกลุ่มมากกว่าเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
( คำถามและคำตอบอ้างอิงหน้า 255 )

ชื่อ นางสาว ภาณุมาศ กาวรรณ
รหัส 3571050741133
บันทึกการเข้า
3571050741135
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #31 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 01:04:32 pm »

คำถาม: จงอธิบาย มาตรฐานเทียบเคียง มาพอสังเขป
คำตอบ: คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ทำให้องค์การได้เห็นถึงข้อด้อยของตนเองเมื่อเทียบกับผู้อื่น
(คำถามคำตอบหน้า256)

น.ส.สุภาสิณี บุญประสพ
ป.กจท3 เลขที่21
รหัส3571050741135
บันทึกการเข้า
3571050741134
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 07:51:11 pm »

คำถาม : วิธีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในหัวข้อ "การสอนงาน" มีลักษณะเป็นอย่างไร
คำตอบ : มีลักษณะที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คำแนะนำการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(คำถามและคำตอบหน้า 256)
นางสาวอติพร บุตรโท ป.กจท.3
รหัสนักศึกษา 3571050741134
บันทึกการเข้า
3571050741146
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #33 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 09:38:16 pm »

คำถาม : บันได 4 ขั้นแรกเป็นเครื่องมือส่วนย่อยๆของการจัดการความรู้จะช่วยทำอะไรได้บ้าง ?
คำตอบ : เป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้การฝึกตีความร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

(คำถามและคำตอบจากหน้า 260-261)
ชื่อนายจิรยุ พงษ์โสภา ปกจท.3 เลขที่ 29
รหัสนักศึกษา 3571050741146
บันทึกการเข้า
3571050741107
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 10:00:49 am »

คำถาม : แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องอะไร
ตอบ  :  เรื่องการเรียน เพราะ องค์การแห่งการเรียนรุ้ ก้อคือ ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ซึงสามารถนำหลักการแนวคิด 5 ขั้นตอนขององค์การแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้ได้

อ้างอิง 254
ชื่อ นายณฐาภพ  สังเกตุ ปกจท.๓
3571050741107
บันทึกการเข้า
3571050741144
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #35 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 12:30:59 pm »


คำถาม : องค์การแห่งการเรียนรู้บุคคลรอบรู้เป็นบันไดขั้นที่เท่าไรจงอธิบาย
คำตอบ : บันไดขั้นที่สาม หลังการเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ นำความรู้ที่ได้กลับมาทดลองปรับใช้กับงานของตน เรียนรู้จากการทำงานโดยการทบทวนหลังทำงาน
(คำถามคำตอบหน้า 261)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
บันทึกการเข้า
3571050741131
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #36 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 05:21:54 pm »

คำถาม: เรื่องเล่าเร้าพลัง(storytelling)เป็นเทคนิคอะไร
คำตอบ: เป็นเทคนิคในการดึงความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวคน ซึ่งยากแก่การอธิบายถ่ายทอด ให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง ด้วยวิธีการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง ให้สมาชิกในกลุ่มฝัง

คำถาม:คำตอบ หน้าที่258 หัวข้อที่4.3
ชื่อ นายเชษฐ์ ศรีประกายพรึก ปกจท.3
รหัสนักศึกษา 3571050741131
บันทึกการเข้า
3571050741156
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #37 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2016, 11:05:58 pm »


คำถาม : โดเมน(Domain) คืออะไร
คำตอบ : เป็นหัวข้อความรู้หรือปัญหาที่สมาชิกชุมชนมีแรงปราถนา
(คำถามและคำตอบมาจากหน้า 259)
นางสาวสุนัน ทองเนียม
รหัสนักศึกษา
3571050741156
บันทึกการเข้า
SAKAN Vealojbanjong
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2016, 05:46:30 am »

คำถาม:เว็บบล็อก wed blog เป็นพื้นที่ๆเกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์การให้มีการพัฒนาระดับความรู้ให้มากยิ่งขึ้น โดยจากการศึกษาเว็บบล็อกนั้นเป็นให้ความรู้แบบใด
คำตอบ:เป็นความรู้แบบ Expilcit และเป็นข้อมูลแบบสารสนเทศ
คำถามและคำตอบ:จากหน้า264
นายสกาญจน์ เวโรจน์บรรจง ชั้นปกจท.3 รหัสนิสิต3571050741132 เลขที่18
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: