หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13  (อ่าน 14308 ครั้ง)
3571050741129
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 09:11:55 PM »

คำถาม:ทีมแห่งการเรียนรู้คืออะไร
คำตอบ:คือพลังเพราะไม่ใช่หนึ่งคน แต่เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในองค์การสมัยใหม่ แบบการสนทนาโดยเริ่มจากการคิดร่วมกัน
(คำถามและคำตอบอยู่หน้า255ย่อหน้าที่2)

นางสาวศรัญญา ศิริชัยวัฒนา
3571050741129
บันทึกการเข้า
3571050741139
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 10:22:27 PM »

คำถาม ทีมแห่งการเรียนรู้ (team learning) ในขั้นบันไดที่ 2 นำไปจัดการความรู้อย่างไร
ตอบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้เป็นทีมผ่านการเล่าเรื่องความสำเร็จจากหน้างาน

คำถามและคำตอบหน้า 261

นาย พนมกร  อินทร์สุวรรณ  ป.กจท3
รหัส 3571050741139
บันทึกการเข้า
3571050741147
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 10:29:35 PM »

คำถาม : ตลาดนัดความรู้คืออะไร
คำตอบ: คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ด้วยความสมัครใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหา รวบรวม และเผยแพร่วิธีปฏิบัติซึ่งเป็นนวัตกรรม หรือ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ โดยกิจกรรมการจัดการความรู้ จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เงล่าสู่กันฟัง เพื่อดึงความรู้เชิงประสบการณ์ ที่แฝงซ่อนแร้นอยู่ในตัวคนออกมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ
(คำถามและคำตอบมาจากหน้าที่ 259)
น.ส.สิรีพร สุขศรี
รหัส 3571050741147
บันทึกการเข้า
3571050741153
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 10:37:57 PM »

คำถาม : การที่จะเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการในการพัฒนาความรู้และได้แบ่งปันความรู้จากประสบการที่นั้นเป็นการเล่าเรื่องได้ปฎิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากความรู้สึกของผู้ใด
คำตอบ : ความรู้สึกของผู้เล่า

(คำถามและคำตอบมาจากหน้า259)
ชื่อ นางสาววัชรีพร    ศรีวรานันท์
รหัสนักศึกษา  3571050741153
บันทึกการเข้า
3571050741164
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 10:47:02 PM »

คำถาม : ตลาดนัดความรู้มีขึ้นเพื่อมุ่งหวังสิ่งใด
คำตอบ : เพื่อดึงความรู้เชิงประสบการณ์ ที่แฝงหรือซ่อนเร้นในตัวคนออกมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ
(คำถามมาจากหน้า 259บรรทัดที่. 18)
(คำตอบมาจากหน้า 259บรรทัดที่ 18-19)
น.ส. จรรยพร จิตรเป็นธรรม
รหัส 3571050741164 ห้อง ป.กจท3
บันทึกการเข้า
3571050741165
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 11:33:02 PM »

คำถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง?
คำตอบ 1เพื่อนช่วยเพื่อน
2 การทบทวนหลังการปฎิบัติการ
3 เรื่องเล่าเร้าพลัง
4 เวทีเสวนา
5 ตลาดนัดความรู้
6 ชุมชนนักปฏิบัติ

คำถามจากหน้า 258-259
นายไพโรจน์ คลี่ฉายา ปกจท 3
 เลขที่ 40 รหัส 33571050741165
บันทึกการเข้า
3571050741157
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2016, 12:00:12 AM »

Q: ใครมีหน้าที่เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ความรู้ในองค์การ และต้องพิจารณจากสิ่งใด พร้อมยกตัวอย่าง
A: ผู้บริหรรความรู้ (Chief Knowledge Officer - CKO) เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ความรู้ขององค์การ ซึ่งการกำหนดนี้ต้องพิจารณาถึงภารกิจหลักขององค์การประกอบด้วย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องรู้ในเรื่องดังกล่าว เช่น วิสัยทัศน์ของ มทร. รัตนโกสินทร์ คือ การเป็นมหาลัยชั้นนำแห่งสังคมผู้ประกอบการ ดังนั้นอาจารย์ในมหาลัยนอกจากจะสอนความรู้ทั่วไปแล้ว จำเป็นจะต้องสอนให้นักศึกษาคิดและปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จดั่งวิสัยทัศน์ของมหาลัยด้วย

คำถามจากหน้า 263

นาย อำนาจ. สิงห์พานุกูล ป.กจท. 3 เลขที่ 34
รหัส 3571050741157
บันทึกการเข้า
3571050741145
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2016, 06:20:26 AM »

คำถาม:เวทีเสวนาหมายถึงอะไร
คำตอบ: เป็นเทคนิคสำหรับการเรียนรู้ของทีมที่นำมาสู่การคิดร่วมกันนำพลังและการกระทำมาสู่บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

(คำถามและคำตอบ หน้า 259)
นางสาวเสาวลักษณ์ ทาเวียง ปกจท.3 เลขที่28
รหัส 3571050741145
บันทึกการเข้า
35710507411300
Newbie
*
กระทู้: 4


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2016, 05:49:16 PM »

คำถาม องค์การแห่งการเรียนรู้คือ
คำตอบ ภาวะผู้นำของผู้นำที่มุ่งมั่นในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลและทีม ในการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่สามารถตอบสนองไปยังสิ่งแวดล้อม

คำถามและคำตอบมาจากหน้า254ย่อหน้าที่หนึ่ง
น.ส.เกศแก้ว ดงรีรัมย์ ป.กจท3/16
รหัส 3571050741130
บันทึกการเข้า
3571050741159
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #24 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2016, 10:16:36 PM »

คำถาม:การทบทวนหลังการปฏิบัติการในหัวข้อเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้คืออะไร
คำตอบ:เป็นการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สมาชิกเรียนรู้จากความสำเร็จเเละความล้มเหลว
(ข้อมูลหน้า258)
น.ส.พัชรินทร์  เเซ่ตั้ง ปกจท.3 เลขที่36
รหัสนักศึกษา 3571050741159
บันทึกการเข้า
3571050741162
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด
« ตอบ #25 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2016, 07:16:30 PM »

คำถาม : โครงสร้างการเล่าเรื่องที่ดีในเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้จะต้องมีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้าง
คำตอบ : 1.ผู้เล่ามีปัญหาอะไร หรือต้องการพัฒนาอะไร
            2.ใช้วิธีการใดเเก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
            3.ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
            4.ผู้เล่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อการเเก้ปัญหานี้
            5.ผู้เล่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเเก้ปัญหานี้
ที่มา : หน้า258
นางสาวณัฐรดี  วิชยพรจรัส ป.กจท3 เลขที่ 37
รหัสนักศึกษา 3571050741162
บันทึกการเข้า
3571050741163
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2016, 09:56:29 PM »

คำถาม : เพื่อนช่วยเพื่อน  (peer assist) มีความหมายว่าอย่างไร
คำตอบ : คือ เป็นการประชุมซึ่งเชิญสมาชิกจากทีมอื่นมาเเบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ทีมที่ต้องการความช่วยเหลือ
ข้อ 4.1หน้า 258
นางสาว ศุภิกา นิ่มทอง ปกจท.3 เลขที่38 รหัสนักศึกษา 3571050741163
บันทึกการเข้า
3571050741111
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 12:25:54 PM »

คำถาม : knowledge Sharing หรือ Ks คืออะไร
คำตอบ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คำถามและคำตอบหน้า 262
ชื่อ นาย เผด็จ รักธงไทย
ปกจท.3. เลขที่ 6
รหัสนักศึกษา 3571050741111
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2016, 12:28:10 PM โดย 3571050741111 » บันทึกการเข้า
3571050741126
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #28 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 12:32:37 PM »

คำถาม: หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงมีลักษณะเป็นอย่างไร
คำตอบ: เป็นการพัฒนาบุคคลโดยรุ่นพี่หรือผู้ที่อยู่ในระดับตำแหน่งงานที่สูงกว่าให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
คำถามและคำตอบหน้า256
น.ส.ภัณฑิรา สหัสรังษีวิทยา
รหัสนักศึกษา 3571050741126 ป.กจท 3
บันทึกการเข้า
3571050741120
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #29 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2016, 12:33:42 PM »

คำถาม : "การใช้คอมพิวเตอร์จัดทำบทเรียนสำหรับสอน แล้วให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนนั้นผ่านคอมพิวเตอร์" เรียกวิธีแบบนี้ว่าวิธีอะไร
คำตอบ : วิธีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

คำถามและคำตอบหน้า 257

นางสาว ศรินทร์ทิพย์ ก้านบัว
รหัสนักศึกษา 3571050741120
ป.กจท.3
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: