หน้า: 1 2 3 [4]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการความรู้ บทที่ 1  (อ่าน 16686 ครั้ง)
3571050741137
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #45 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 09:34:36 AM »

(แก้)
คำถาม: หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้ คืออะไรบ้าง
คำตอบ: การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(คำถามและคำตอบหน้า16ย่อหน้าที่1)
ชื่อ นางสาวนันธิชา สนธิทอง
รหัสนักศึกษา 3571050741137
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2016, 09:38:01 AM โดย 3571050741137 » บันทึกการเข้า
3571050741129
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #46 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 09:35:22 AM »

แก้
คำถาม มาตรา11 กำหนดการความรู้ว่าอย่างไร?
คำตอบ กำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าทีในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
(คำถามและคำตอบ หน้า9 บรรทัดที่7)

นางสาวศรัญญา ศิริชัยวัฒนา
รหัสนักศึกษา 3571050741129
บันทึกการเข้า
3571050741113
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด
« ตอบ #47 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 09:41:05 AM »

แก้
คำถาม  การแข่งขันในยุคปัจจุบันขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ   การแข่งขันในยุคปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการสร้าง และใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ในการเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

หน้าสือหน้า 9 ย่อหน้าที่ 2 เรื่องการแข่งขันในยุคปัจจุบัน
นาย พิสิฏฐ์   อิทธิวรพงศ์
รหัสนักศึกษา 3571050741113
บันทึกการเข้า
3571050741150
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #48 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 09:44:43 AM »

แก้
คำถาม ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร?
คำตอบ เป็นการเครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์การให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลาและรูปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ
(คำถามและคำตอบ หน้า 17 ย่อที่ 3)

นาย พีรภัค ยันต์เจริญ
รหัสนักศึกษา 3571050741150
บันทึกการเข้า
3571050741156
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #49 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 10:24:07 AM »

แก้
คำถาม: บุคคลทุกๆคนสามารถเป็นผู้สร้างความรู้ได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่อะไรบ้าง?
ตอบ : 1.การวิจัยและการพัฒนา
        2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
        3. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
        4. การเรียนรู้จากประสบการณ์
        5. วิธีการระดมความคิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในกลุ่ม.   

(คำถามและคำตอบมาจากหน้า16 ข้อ2.2)

ชื่อ นางสาวสุนัน ทองเนียม
รหัสนักศึกษา  3571050741156
บันทึกการเข้า
3571050741139
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #50 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 12:01:37 PM »

แก้

คำถาม The Cap Germini Ernst & Young เข้ามาสำรวจผู้บริหารระดับสูงได้ประโยชน์อะไร (หน้า 13 บรรทัด5 ข้อ2.4.1)

ตอบ ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการความรู้ พบว่า กว่า80% เห็นว่าการจัดการความรู้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (หน้า13 บรรทัด5-7 ข้อ2.4.1 )

นาย พนมกร  อินทร์สุวรณ  ป.กจท3
รหัส 3571050741139
บันทึกการเข้า
3571050741141
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #51 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 12:23:44 PM »

ถาม : การวัดความสำเร็จ สามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของความรู้โดยให้ความความสำคัญกับองค์ประกอบอะไรบ้าง
ตอบ : 1.ทุนมนุษย์
        2.ทุนกระบวนการ
        3.ทุนนวัตกรรม
        4.ทุนลูกค้า

(หน้า15 ย่อหน้า1)
นายบัญชาสิทธิ์ ตั้งศิริสกุล 3571050741141
บันทึกการเข้า
3551050741157
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #52 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 10:25:05 PM »

คำถาม : ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มประเทศ (OECD) เห็นได้จากอะไร

ตอบ : ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การผลิตและสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งต้องพึ่งพาความรู้ และสารสนเทศที่มีสัดส่วนสูงมากขึ้น ขณะที่ความสำคัญของการผลิตและส่งออกสินค้าที่พึ่งพาแรงงานเครื่องจักร และทรัพยากรธรรมชาติลดลง ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศหลัก ใน OECD มีขนาดใหญ่กว่า 50% ของ GDP ของประเทศเหล่านั้น

คำถามและคำตอบจากหน้า 2 
คำถาม ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 7
คำตอบ ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 9-13

นาย ปรัชญา  ปัญจศิลป  3551050741157
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 3 [4]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: