หน้า: 1 2 [3]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 12  (อ่าน 12138 ครั้ง)
3571050741131
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2016, 09:35:31 PM »

คำถาม:การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานด้านการบริหารทำให้ไดประโยชน์อย่างไร
คำตอบ:ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งจากมุมมองและโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ
คำถาม:คำตอบ หน้าที่243 หัวข้อที่4.4
ชื่อ นายเชษฐ์ ศรีประกายพรึก ปกจท.3
รหัสนักศึกษา 3571050741131
บันทึกการเข้า
3571050741147
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2016, 09:51:05 PM »

คำถาม : การพัฒนาอาชีพหมายถึงอะไร
คำตอบ: หมายถึง แผนหรือกระบวนการสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร โดยการฝึกอบรม และพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(คำถามและคำตอบมาจากหน้าที่ 241)
น.ส.สิรีพร สุขศรี
รหัส 3571050741147
บันทึกการเข้า
3571050741146
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #32 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2016, 10:51:30 AM »

คำถาม : กระบวนการจัดการความรู้ทางด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพอย่างไร ?
คำตอบ : เป็นการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ได้รอบมอบหมาย หรือเมื่อเข้าระยะที่ถดถอยก็ต้องยอมรับในสัจธรรมชีวิต เริ่มเตรียมเกษียณอายุ การเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้เกิดการปรับตัว

(คำถามและคำตอบหน้าที่ 244)
ชื่อนายจิรยุ พงษ์โสภา ปกจท.3 เลขที่ 29
รหัสนักศึกษา 3571050741146
บันทึกการเข้า
3571050741164
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #33 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2016, 08:39:52 PM »

คำถาม : ขั้นตอนของพัฒนาการด้านอาชีพในขั้นค้นหาคือ
คำตอบ : ช่วงเวลาที่บุคคลเริ่มค้นหาเป้าหมาย ค่านิยม และความต้องการในชีวิตของตน ปละอาชีพใดที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความต้องการ หรือความเหมาะสมของตนเอง
(คำถามมาจากหน้า 241บรรทัดที่. 11)
(คำตอบมาจากหน้า 241บรรทัดที่ 11-13)
น.ส. จรรยพร จิตรเป็นธรรม
รหัส 3571050741164 ห้อง ป.กจท3
บันทึกการเข้า
3571050741157
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #34 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2016, 11:09:30 PM »

Q : การปรับใช้การพัฒนาอาชีพกับการจัดการความรู้ สามารถแบ่งได้กี่ช่วง อะไรบ้าง ??
A : การปรับใช้การพัฒนาอาชีพกับการจัดการความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ช่วง คือ
       1. การระบุความรู้
       2. การแสวงหาและสร้างความรู้
       3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการหมุนเวียนงาน
       4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสอนงาน
       5. การเรียนรู้ในการปรับตัว

จากหน้า 247
นาย อำนาจ  สิงห์พานุกูล ป.กจท.3
รหัส 3571050741157
บันทึกการเข้า
3571050741135
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2016, 08:37:43 AM »

คำถาม: การพัฒนาอาชีพนอกจากองค์กรจะต้องวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพแล้วต้องมีอะไรอีกบ้าง เพื่ออะไร?
คำตอบ: บุคลากรจำเป็นต้องวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพของตน เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาการงานอาชีพของตนได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และเติบโตในวิชาชีพได้มากขึ้น
(คำถามคำตอบหน้า246)

นางสาวสุภาสิณี บุญประสพ
รหัส3571050741135
ป.กจท3 เลขที่21
บันทึกการเข้า
SAKAN Vealojbanjong
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2016, 09:22:41 AM »

คำถาม:การเกษียณอายุราชการในวัย60ปี หรือการออกจากงานเดิมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และความรู้ของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นนี้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ประเภทใด
คำตอบ:เป็นความรู้แบบExpilcit เป็นความรู้ภายนอกเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้เริ่มต้นค้นหากิจกรรมใหม่ๆและเรียนรู้ตนเองหลังออกจากงาน
คำถามและคำตอบ:จากหน้า 246
นายสกาญจน์  เวโรจน์บรรจง ชั้นปกจท.3 รหัสนิสิต3571050741132 เลขที่18
บันทึกการเข้า
3571050741139
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #37 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2016, 08:31:00 PM »

คำถาม กระบวนการพัฒนาการด้านอาชีพของการบ่งชี้ความรู้คือะไร
ตอบ ค้นหาความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความต้องการ หรือความเหมาะสมกับงานอาชีพของแต่ละคน

(คำถามและคำตอบหน้า 244)

นายพนมกร  อินทร์สุวรรณ  ป.กจท3
รหัส 3571050741139
บันทึกการเข้า
3571050741144
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #38 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 06:18:56 AM »


คำถาม : การดำเนินการพัฒนาอาชีพการให้ข้อมูลจริงของงาน เป็นวิธีการที่องค์กรสมควรกระทำในระยะกำลังค้นหาเพื่ออะไรจงอธิบาย?
คำตอบ : องค์กรและบุคคลจะได้สิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริงแก่ผู้สมัครงานในระหว่างการสรรหาบุคลากร โดยกิจกรรมนี้ได้แก่ การพบปะสนทนา การฉายวิดีทัศน์
(คำถามคำตอบหน้า 245)
นาย คณัสนันท์ ชอบใจ ปกจท3 เลขที่27
รหัส 3571050741144
บันทึกการเข้า
3571050741143
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #39 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 07:41:07 AM »

คำถาม : จงยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสอนงาน
คำตอบ : แพทย์เฉพาะทางด้านห้วใจ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลกรรมกระดูก

เอามาจากหน้า 248
นายประสงค์ อิ่มใจกล้า ปกจท3 เลขที่26 รหัส 3571050741143
บันทึกการเข้า
3571050741127
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #40 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2016, 07:47:32 AM »

คำถาม กระบวนการจัดการความรู้ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ตอบ มี 7 ขั้นตอน 1.การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้อ3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4..การประมวลและกรั่นกรองความรู้
          5.การเข้าถึงความรู้ 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อ7.การเรียนรู้


คำถามและคำตอบจากหน้า 244
นายปัญจวิชญ์ เอี่ยมสอาด ปกจท.3
3571050741127
บันทึกการเข้า
3571050741113
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด
« ตอบ #41 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 08:44:59 AM »

คำถาม : การคิดเชิงระบบ จัดการความรู้อย่างไร
ตอบ : บันไดขั้นที่ห้า เกิดจากการใช้ KM อย่างต่อเนื่อง
 
คำถามจากหน้าที่ 261

นาย พิสิฏฐ์ อิทธิวพงศ์ รหัส 3571050741113
ชั้น ปกจท.3 เลขที่ 7
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: