หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13  (อ่าน 14330 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 566


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 01:30:34 PM »

การบ้านที่ต้องทำ การจัดการความรู้ ครั้งที่ 13

1. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 13

2. นักศึกษาอ่าน บทที่ 14 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 (ต่อ บท) ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส  โดยตั้งกระทู้คำถามต่อจากล่างนี้
บันทึกการเข้า
3571050741138
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:09:26 PM »

คำถาม: การเรียนรู้โดยการปฏิบัติมีลักษณะอย่างไร?
คำตอบ: มีการเน้นการปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่จริงๆ ในปัจจุบัน โดยผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดลงและเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(คำถามและคำตอบ หน้า255 ย่อหน้าที่5)

นางสาว มณีดาว บุตไตย
รหัส3571050741138
บันทึกการเข้า
3571050741104
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:13:48 PM »

คำถาม
การสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น มีวิธีการใดบ้าง
คำตอบ
เช่น การเล่าเรื่อง การเสวนา การทบทวนหลังปฏิบัติงาน การสอนงาน และการใช้ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น
(คำถามและคำตอบหน้า 262 ย่อหน้าที่ 1)
นางสาว ธนาวดี วรรณะ
การจัดการทั่วไปปี3
3571050741104
บันทึกการเข้า
3571050741109
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:19:28 PM »

คำถาม:การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ความสำคัญอยู่ที่?

คำตอบ:อยู่ที่แนวคิดเชิงระบบที่สามารถทำให้เดิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติ

คำถามและคำตอบหน้า 255 ย่อหน้าที่3

นางสาวปนัดดา ดีวิจิตร์ 3571050741109
บันทึกการเข้า
3571050741150
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:23:16 PM »

คำถาม:ถ้าพูดถึงคำว่าวิสัยทัศน์ร่วมเราจะให้ความหมายคำๆนี้ว่าอย่างไร
คำตอบ:ความสามารถในการมีส่วนร่วมของการค้นหาเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
คำถามและคำตอบ:หน้า255 (ย่อหน้าที่1)

ชื่อ นายพีรภัค ยันต์เจริญ รหัสนักศึกษา:3571050741150
บันทึกการเข้า
3571050741137
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:48:28 PM »

 คำถาม:วิธีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ คืออะไร
คำตอบ:คือ วิธีการทำให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา โดยหาวิธีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
(คำถามและคำตอบ หน้า 255ย่อหน้า4)
ชื่อ นางสาวนันธิชา สนธิทอง
รหัสนศ. 3571050741137
บันทึกการเข้า
3571050741106
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 03:51:34 PM »

คำถาม
ในการจัดการความรู้ขององค์กร จะมีทีมงานที่เรียกว่าอะไร
คำตอบ
ทีมงานการจัดการความรู้
(คำถามคำตอบมาจากหน้า 263)
นางสาวธมน อุดมเพ็ชร์
3571050741106
ปกจท.3.
บันทึกการเข้า
3571050741115
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 05:30:26 PM »

คำถาม : การคิดเชิงระบบคืออะไรและส่งผลอย่างไร
คำตอบ : การคิดเชิงระบบคือพนักงานจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดและเห็นความสัมพันธ์ของการดำเนินการแต่ละส่วน และการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลให้บุคคลมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
(คำถามและคำตอบมาจากหน้า 254)

นางสาวมณฑาทิพย์ พุทธชาติ ป.กจท3 รหัส 3571050741115
บันทึกการเข้า
3571050741119
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 06:11:09 PM »

คำถาม แนวคิดเชิงระบบเป็นพื้นฐานของอะไร
ตอบ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
(คำถามหน้าที่254)
นางสาวศรัญญา กนกวงศ์ไพศาล รหัส3571050741119 ห้องปกจท3
บันทึกการเข้า
3571050741158
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 06:39:58 PM »

คำถาม:องค์การแห่งการเรียนรู้ตามวินัยการปฏิบัติ 5 ประการ ของSenge ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ: 1.วิสัยทัศน์ร่วม 2.ทีมแห่งการเรียนรู้ 3.บุคคลรอบรู้ 4.โมเดลความคิด 5.การคิดเชิงระบบ
คำถาม-คำตอบหน้า262

นาย ธีรติ ไตรศักดิ์ศรี เลขที่35
รหัส 3571050741158 ปกจท.3
บันทึกการเข้า
3571050741113
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 06:54:48 PM »

คำถาม : การคิดเชิงระบบ จัดการความรู้อย่างไร
ตอบ : บันไดขั้นที่ห้า เกิดจากการใช้ KM อย่างต่อเนื่อง
 
คำถามจากหน้าที่ 261

นาย พิสิฏฐ์ อิทธิวพงศ์ รหัส 3571050741113
ชั้น ปกจท.3 เลขที่ 7
บันทึกการเข้า
3571050741128
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 07:01:23 PM »

บุคคลรอบรู้ เป็นอย่างไร
ตอบ ต้องทำให้วิสัยทัศน์ของบุคคลมีความชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถามหน้า 254 ข้อ 2.2 คำตอบ หน้า 254 ข้อ 2.2

นางสาว สุดาทิพย์ สุทธิศาสนกุล  ป.กจท 3 /14
รหัส 3571050741128
บันทึกการเข้า
3571050741108
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 07:18:29 PM »

คำถาม: โมเดลความคิด คือ
คำตอบ: ข้อสมมุติที่ฝั่งลึกติดตัวมาเป็นลักษณะทั่วๆไปหรือภาพจินตนาการที่ชี้นำความเข้าใจและรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร
(คำถามหน้า254 ข้อ2.3)
ชื่อ นางสาวธารทิพย์ เรืองพรหม
รหัส 3571050741108
บันทึกการเข้า
3571050741114
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 09:08:33 PM »

คำถาม : เครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการจัดการความรู้ทั้ง6ประเภท จะช่วยในเรื่องใดบ้าง?
คำตอบ : จะช่วยพัฒนาความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคคล กลุ่มคน ให้เกิดการไหลเวียนความรู้ในองค์การ

*คำถามและคำตอบจากหนังสือหน้า260

พีรพล ตติยสิริไพบูลย์ ปกจท.3 เลขที่8
รหัสนักศึกษา 3571050741114
บันทึกการเข้า
3551050741157
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016, 09:10:56 PM »

คำถาม : Senge ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้อย่างไร

ตอบ : เป็นองค์การที่คนในองค์การได้ขยายขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆที่ต้องการ

คำถามและคำตอบมาจากหน้า 252

นาย ปรัชญา  ปัญจศิลป  3551050741157
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: