หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11  (อ่าน 16206 ครั้ง)
3571051041216
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2016, 07:45:23 pm »

ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างไร
ตอบ นำมาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในระดับเดียวกันและอุตสาหกรรมเดียวกัน
หน้า 294
นาย อนุรักษ์ ประสาทโสภณ ป.กตล.3/2 3571051041216
บันทึกการเข้า
3571051641147
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2016, 09:43:42 pm »

หน้า 279
คำถาม : ฮิลล์และโจนส์ ให้คำนิยามเกี่ยวกับการควบคุมกลยุทธ์ไว้ว่าอย่างไร
คำตอบ : กระบวนการซึ่งผู้จัการคอยเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ ดูแลการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของกิจการต่างๆ ขององค์การที่กำลังดำเนินโดยตรวจสอบประเมินว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
นาย สรัล รักอยู่ 3571051641147
บันทึกการเข้า
3571051041209
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2016, 07:01:17 pm »

กระบวนการควบคุมกลยุทธ์สมัยใหม่ อันประกอบด้วยการจัดระบบการควบคุมกี่ขั้นตอน
ตอบ 3 ขั้นตอน (หน้า289)
ธนัชพร สุขาพันธ์ 3571051041209
บันทึกการเข้า
3571051641115
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2016, 05:14:48 pm »

คำถาม : ราคาหุ้น หมายถึงอะไร
คำตอบ :เป็นเครื่องชี้แสดงให้ห็นผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ราคาหุ้นจึงเป็นข้อมูลป้อนกลับสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นและบริษัท ที่สะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานโดยตรง ดังนั้น ราคาหุ้นจึงถือเป็นมาตรการสำคญที่จะนำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท
คำถามหน้า 294
นายนนทกร เลิศชาญวุฒิ 3571051641115
บันทึกการเข้า
3571051641118
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2016, 10:44:41 pm »

การควบคุมกลยุทธ์ Strategic Control คืออะไร หน้า 279
ตอบ กระบวนการประเมินกลยุทธ์ซึ่งจะกระทำภายหลังที่ได้จัดทำกลยุทธ์เสร็จในระหว่างการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และหลังจากนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้ว นักกลยุทธ์ขององค์การจะประเมินกลยุทธ์เมื่อจัดทำแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากลยุทธ์นั้นเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) ขององค์การหรือไม่ และจะประเมินกลยุทธ์ระหว่างการนำไปปฏิบัติและหลังจากปฏิบัติแล้ว เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์นั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
 นายธนดล  ปั่นทระนาถ 3571051641118
บันทึกการเข้า
3571051641105
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 07:27:26 am »

คำถาม :บริษัทได้กำหนดทีมงาน Benchmarking ยึดถือเกณฑ์อะไรเป็นหลัก
คำตอบ : เรื่องนั้นมีความสำคัญต่อลูกค้าหรือไหม
หน้า 302
นายวัชรวนัน แซ่ตั้ง ปสสท3/1
รหัส 3571051641105
บันทึกการเข้า
3571051641144
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 10:54:52 am »

คำถาม : รูปแบบพื้นฐานของการควบคุมขององค์การ มี 3 รูปแบบประกอบด้วย การควบคุมกลยุทธ์,การควบคุมการบรริหาร,การควบคุมการปฏิบัติการ เป็นแนวคิดของผู้ใด?
คำตอบ : ฮิกกินส์ และวินค์ซี
คำถามจากหน้า 278
นางสาวสลักจิต สร้อยสงค์  ป.สสท3/1 รหัส 3571051641144
บันทึกการเข้า
3571051641143
Newbie
*
กระทู้: 10


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2016, 11:32:37 pm »

Hill and Jones คือใคร
หน้า279
ตอบ คนที่ให้นิยามของการควบคุมกลยุทธ์


นายเมธี ตันตินันท์ 3571051641143
บันทึกการเข้า
3571051041227
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 06:45:40 am »

คำถาม : กระบวนการกลยุทธ์สมัยใหม่ ช่วยอะไรองค์กร
ตอบ :ช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ปริยฉัตร กรคณฑี 3571051041227 ปกตล3/2
หน้า 289
บันทึกการเข้า
3571051041225
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 07:03:37 am »

คำถาม : เกณฑ์ที่จะนำมาใช้หรือวัดประเมิณผลการดำเนินงานของบริษัทที่นิยมกันมีอะไรบ้าง
คำตอบ : 1. การใช้เกณฑ์ด้านการเงิน
            2. การใช้หลักการบริหารตามวัตถุประสงค์
            3. การใช้ตัวแบบและแผนกลยุทธ์
            4. การใช้การเปรียบเทียบ
จากหน้า 293
มยุริน งามเชย 3571051041225
บันทึกการเข้า
3571051041222
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 08:16:51 am »

ถาม: ผลจากการลงทุน ROI คำนวณได้จากอะไร
ตอบ:คำนวนได้จากการนำรายได้สุทธิก่อนหักภาษีหารด้วยสินทรัพย์ทั้งหมด
หน้า294 น.ส แคทลีน่า บุญเงิน 3571051041222
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: