หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11  (อ่าน 13420 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 567


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 06:34:59 PM »

การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 11

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10
2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 11 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส
บันทึกการเข้า
3571050641146
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 08:00:57 PM »

ชื่อ นายสันติ แสงแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641146
 (หน้าที่ 280)

Q: ระบบควบคุมกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยลักษณะสำคัญกี่ประการ อะไรบ้าง

A: 3 ประการ
1.) ควรมีความยืดหยุ่น(flexible)
2.) ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง(accurate information)
3.) ควรจัดหาข้อมูลให้ผู้จัดการได้ในเวลาที่เหมาะสมทันกาลเวลา(timely manner)
บันทึกการเข้า
3571050641144
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 09:50:11 PM »

ชื่อ นายสราวุธ พัฒนมนัสโรจน์
รหัสนักศึกษา 3571050641144
 (หน้าที่ 280-282)

Q: กระบวนการควบคุมกลยุทธ์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
A: 5 ขั้นตอน
    1.) กำหนดสิ่งที่จะวัด
    2.)กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
    3.)วัดการปฏิบัติงานจริง
    4.)เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐาน
    5.)ปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้อง
บันทึกการเข้า
3571050641104
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 10:23:26 PM »

ชื่อ น.ส.ธีราภรณ์ ศรีวิไล
รหัสนักศึกษา 3571050641104
คำถามหน้าที่ 285
คำถาม : รูปแบบการควบคุมกลยุทธ์แบบ Feed forward Control  มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง
ตอบ : 3 รูปแบบ 1.การควบคุมสมมติฐาน
                           2.การตรวจตราเชิงกลยุทธ์
                           3.การควบคุมการปฏิบัติ
บันทึกการเข้า
3571050641141
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2016, 10:32:56 PM »

ชื่อ นางสาว นภัสสร ยาคะธรรม
รหัส 3571050641141
คำถามหน้าที่ 293
Q:เกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทที่นิยมกันมากมีกี่เกณฑ์เเละอะไรบ้าง
A: มี 4 เกณฑ์ คือ 1.การใช้เกณฑ์ด้านการเงิน 2.การใช้หลักการบริหารตามวัตถุประสงค์ (MBO) 3.การใช้ตัวเเบบ Balanced Scorecard เเละแผนที่กลยุทธ์(Strategy Map)  4.การใช้การเปรียบเทียบ Benchmarking
บันทึกการเข้า
3571050641102
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 08:30:01 AM »

Q:การตรวจตราเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับปัจจัยภายนอก สามารถกระทำได้ด้วยการตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยแบ่งแยกสภาพแวดล้อมออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง
A:2ส่วน 1) สภาพแวดล้อมทั่วไป2)สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

จากหน้า288
ชื่อธีรกานต์  เจริญสุขกู้เกียรติ  รหัส3571050641102
บันทึกการเข้า
3571050641129
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 08:39:12 AM »

นางสาวรัชนีกร  คำมี
3571050641129
คำถามหน้า 288-289
Q:การควบคุมการปฏิบัติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนที่สำคัญ อะไรบ้าง
A:1.การควบคุมการดำเนินงาน
    2.การควบคุมการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์
บันทึกการเข้า
3571050641107
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 08:39:59 AM »

ชื่อนางสาว นิรุชา เกิดแสง
รหัส 3571050641107
คำถามหน้า 278
Q:แนวคิดของฮิกกินส์และวินค์ซี รูปแบบพื้นฐานของการควบคุมขององค์การมี3รูปแบบอะไรบ้าง
A: 1.การควบคุมกลยุทธ์
     2.การควบคุมการบริหาร
     3.การควบคุมการปฏิบัติการ
บันทึกการเข้า
3571050641135
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 10:14:50 AM »

คำถาม : Balanced Scorecard ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คำตอบ :  1.มุมมองด้านการเงิน
2.มุมมองด้านลูกค้า
3.มุมมองด้านกระบวนการดำเนินงานธุรกิจภายใน
4.มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

หน้า 298
น.ส. อนุสรา กฤษฤๅนนท์
รหัสนักศึกษา 3571050641135
บันทึกการเข้า
3571050641142
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 10:30:25 AM »

Q : ฮิลล์และโจนส์ได้ให้นิยามของการควบคุมกลยุทธ์ไว้อย่างไร
A : กระบวนการซึ่งผู้จัดการคอยเฝ้าติดตามตรวจสอบดูแลการเปลี่ยนแปลงหรือควาามก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ขององค์การที่กำลังดำเนินอยู่รวมทั้งสมาชิกผู้ปฏิบัติงานเพื่อประเมินว่ากิจกรรมต่างๆได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

จากหน้า 279
นายจิระพงศ์ วิสุทธิพงศากร
รหัสนักศึกษา 3571050641142
ปกบช. 3/1
บันทึกการเข้า
3571050641311
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 11:39:49 AM »

Q: การจัดทำ Benchmarking ในแต่ละบริษัทมีขั้นตอนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบของการจัดทำประเภทและนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญในที่นี้ จงยกตัวอย่างกระบวนการจัดทำ 4 ขั้นตอน
A: 1. กำหนดทีมงานวางแผนการจัดทำ Benchmarking
    2. ทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลการปฎิบัติงานภายในของตนเองก่อน
    3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อระบุความแตกต่าง
    4. กำหนดแผนปฎิบัติการแก้ไขพร้อมวิธีการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันทำงาน

คำถามจากหน้า 301
นางสาวสโรชา กาญจนบริรักษ์
รหัสนักศึกษา  3571050641311
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641131
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 11:40:29 AM »

Q : แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) คืออะไร?
A : เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์คู่กับ Balance Scorecard(BSC) แล้วแผนที่กลยุทธ์ถือเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญขององค์การที่ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์

นาย นราธิป พันธ์ชมภู      

รหัสนักศึกษา : 3571050641131
ที่มาของคำถาม : หน้า298-299
บันทึกการเข้า
3571050641133
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 11:49:37 AM »

น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
รหัส 3571050641133
ป.กบช.3/1 เลขที่ 16
หน้า 300

คำถาม : รอบบินส์ และ โคลเตอร์ (Robbins & Coulter) ได้ให้ความหมายของคำว่า Benchmarking ว่าอย่างไร
คำตอบ : ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง การค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด(best practice) ในบรรดาบริษัทที่เป็นคู่แข่ง หรือไม่ใช่เป็นคู่แข่งขัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤศจิกายน 2016, 11:54:52 AM โดย 3571050641133 » บันทึกการเข้า
3571050641329
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 11:50:46 AM »

Q: การควบคุมการดำเนินงาน (Operations Control) เกี่ยวข้องกับอะไร และการตรวจสอบตามแนวคำถามใด?
A: เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบดูว่ากลยุทธ์ของบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบจะยึดถือตามแนวคำถามอย่างเช่น
1).วัตถุประสงค์ด้านกำไรระยะสั้น การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่กำหนดไว้หรือไม่
2).ทรัพยากรต่างๆ ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่
3).การปฏิบัติงานอยู่ภายในงบประมาณ และเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่

คำถามจากหน้า 288-289
ชื่อ-สกุล อภิรักษ์  เมืองมา ป.กบช.3/3 เลขที่9
รหัสประจำตัวนักศึกษา 3571050641329
บันทึกการเข้า
3571050641132
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2016, 11:55:23 AM »

ชื่อ นางสาวกนกพร   โกสลัย
รหัสนักศึกษา 3571050641132
คำถามหน้า 284
คำถาม : วิลเลียม บริกเคอร์ ของบริษัท Diamond Shamrock ได้กล่าวเปรียบเทียบเขิงอุปมาที่น่าสนใจไว้ว่าอย่างไร
คำตอบ :  เขาอยากจะมองกลยุทธ์เป็น "เข็มทิศ" (Compass) มากกว่าที่จะมองเป็น "แผนที่ถนน" (road map)


บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: