หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 10  (อ่าน 10114 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 567


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 04:16:39 PM »

การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 10

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9
2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 10 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส
บันทึกการเข้า
3571050641116
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 06:35:05 PM »

Q : การนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติที่ประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับอะไร
A : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับการบริหารที่ดีของผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจให้พนักงานทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หน้า 255

นางสาวพรชิตา  มังกะลัง ป.กบช.3/1
รหัสนักศึกษา 3571050641116

บันทึกการเข้า
3571050641139
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 10:55:52 PM »

Q : แนวคิดหลักขององค์การสมัยใหม่(New Organizational Themes)สามารถสรุปเป็นคำพูดได้กี่คำ อะไรบ้าง (เนื้อหาจากหน้า 272)
A : แนวคิดหลักขององค์การสมัยใหม่(New Organizational Themes)สามารถสรุปเป็นคำพูดได้ 5 คำ คือ
     1)กะทัดรัด(Lean)
     2)แบน(Flat)
     3)ว่องไว(Agile)
     4)ตอบสนอง(Responsive)
     5)นวัตกรรม(Innovative)

ชื่อ นายธนวัฒน์ ภาคนนท์กุล
รหัสนักศึกษา 3571050641139
ป.กบช. 3/1

บันทึกการเข้า
3571050641104
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 05:28:22 AM »

ชื่อ น.ส.ธีราภรณ์ ศรีวิไล
รหัสนักศึกษา 3571050641104
คำถามหน้าที่ 261
คำถาม : การเสริมสร้างองค์การให้มีคสามสามารถที่ผู้บริหารจะต้องทำก่อนนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติมีกี่วิธีอะไรบ้าง
ตอบ : 3 วิธี 1เลือกคนที่สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ
                   2 สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นให้ได้ว่า องค์การมีทักษะ มีทรัพยากรที่แข็งแกร่งตามที่องค์การต้องการ
                   3 จัดกระบวนการในการทำงาน กิจกรรมตามลูกโซ่แห่งคุณค่า และระบบการตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพื่อให้การจัดการตามกลยุทธ์นำไปสู่ความสำเร็จ
บันทึกการเข้า
3571050641146
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 08:06:03 AM »

ชื่อ นายสันติ แสงแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641146
 (หน้าที่ 262)

Q: การสร้างความสามารถหลักและสมรรถภาพทางการแข่งขันต้องมีความสนใจที่มีความสำคัญมากที่สุดกี่ประการ อะไรบ้าง

A: 2 ประการ
1.การจัดคนเข้าทำงานในหน่วยปฎิบัติการ
2.การสร้างสมรรถภาพองค์กรให้มีคุณค่าทางการแข่งขัน
บันทึกการเข้า
3571050641102
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 08:07:54 AM »

Q: องค์การที่มีระบบบริหารงานแบบกระจายอำนาจ ผู้จัดการจะได้รับมอบหมายอำนาจอะไร
A: อำนาจตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Empowement สามารถดำเนินการในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเต็มที่

จากหน้า 269
ชื่อ ธีรกานต์ เจริญสุขกู้เกียรติ รหัส 3571050641102
บันทึกการเข้า
3571050641107
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 08:43:29 AM »

ชื่อ นางสาว นิรุชา เกิดแสง
รหัส 3571050641107
คำถามหน้า 263
Q: ในการสร้างองค์การให้มีความสามารถ ผู้นำกลยุทธ์ไปใช้ควรนำอะไรมาพิจารณา
A:  1.ความสามารถหลัก
     2.การใช้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้าแผนกเพียงลำพังหรือแผนกเดียวไม่อาจจะคาดหวังได้ว่าจะสามารถสร้างความสามารถหลักของบริษัท
     3.การมุ่งเน้นการใช้ความพยายามและความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมากกว่าคู่แข่ง
     4.ฐานของความสามารถจึงจำเป็นต้องมีฐานที่กว้างและมีความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2016, 10:30:18 AM โดย 3571050641107 » บันทึกการเข้า
3571050641141
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 10:24:56 AM »

ชื่อ นางสาว นภัสสร ยาคะธรรม
รหัส 3571050641141
คำถามหน้าที่ 256
Q: วีลเลนเเละฮังเกอร์ได้ให้ความหมายเเละความสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติคือ
A: การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการนำกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติการตามเเผนกลุยุทธ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2016, 10:37:07 AM โดย 3571050641141 » บันทึกการเข้า
3571050641108
Newbie
*
กระทู้: 10


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 10:26:23 AM »

องค์การอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามงานหลักสำคัญมี 8 อย่างได้แก่อะไรบ้าง
1.เสริมสร้างองค์การให้มีความแข็งแกร่งเพื่อนำมาดำเนินตามแผนกลยุทธิ์ให้ประสบผลสำเร็จ
2จัดงบประมาณควบคุมให้เพียงพอ
3กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์
4กำหนดการปฎิบัติที่ดีที่สุด
5ติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ
6กำหนดรางวัลสิ่งจูงใจ
7สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนกลยุทธ์
8ใช้ภาวะการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธิ์
หน้า259-260
นิสา มีศิลป์สม
3571050641108
บันทึกการเข้า
3571050641135
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 10:27:05 AM »

คำถาม : ฟิตส์และเลให้ความหมาย และความสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติไว้ว่าอย่างไร
คำตอบ : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติหมายถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์เข้าสู่การกระทำ(ปฏิบัติการ)ตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปรารถนา ในความหมายอย่างกว้างการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการใช้ความพยายามหลายๆด้านเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้เกิดผลดี มีความสามารถยิ่งขึ้น นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะความสำเร็จขององค์การ ขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์การนั้น ร่วมทำงานดีแค่ไหน

หน้า 256
น.ส. อนุสรา กฤษฤๅนนท์
รหัสนักศึกษา 3571050641135
บันทึกการเข้า
3571050641129
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 10:33:48 AM »

ชื่อ:รัชนีกร  คำมี
รหัสนักศึกษา:3571050641129
คำถามหน้า:266
Q:ส่วนงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ
A:งานกิจกรรมหลักตามลูกโซ่แห่งคุณค่า ที่อยู่ในกระบวนการของธุรกิจ งานเหล่านี้จะต้องดำเนินงานอย่างดีเป็นพิเศษ หรือจะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความสามารถหลักที่จำเป็นต่อความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2016, 10:40:57 AM โดย 3571050641129 » บันทึกการเข้า
3571050641131
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 10:50:44 AM »

นาย นราธิป พันธ์ชมภู       
รหัสนักศึกษา : 3571050641131
ที่มาของคำถาม : หน้า271


Q:แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้องค์การธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ในทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทมักใช้วิธีใด เพื่ออะไร?

A:ใช้วิธีปรับโครงสร้างองค์การใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยการลดจำนวนพนักงานลง และเปลี่ยนรูปแบบองค์การใหม่จากการใช้การบริหารแบบรวมอำนาจ เปลี่ยนเป็นแบบการกระจายอำนาจ
บันทึกการเข้า
3571050641123
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 11:27:20 AM »

น.ส.มณีศร พิพัฒน์เวช
ชั้น ปกบช3/1 รหัส3571050641123
คำถามหน้า 266
คำถาม: ในมุมมองของการจัดการเชิงกลยุทธ์ งานส่วนหนึ่งในองค์การจัดเป็นงานบริหารทั่วไปในสำนักงานที่กระทำเป็นประจำ มีอะไรบ้าง?
คำตอบ: งานเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการพนักงาน งานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ และงานดูแลด้านความปลอดภัยให้กับบริษัท
บันทึกการเข้า
3571050641134
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 11:32:27 AM »

สุดารัตน์ ศรอินทร์
รหัส 3571050641134
หน้า 257
คำถาม: ความสำเร็จของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างคืออะไร
คำตอบ: 1.องค์การที่มีระบบการจัดการที่ดี
             2.บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
บันทึกการเข้า
3571050641133
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 12:11:57 PM »

น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
ป.กบช.3/1 เลขที่ 16
รหัส 3571050641133
หน้า 257-258

คำถาม : ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ของบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 จำนวน 93 บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจ 10 ประการ ที่ผู้บริหารทุกระดับควรทราบเรียงลำดับความถี่ที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อย มีอะไรบ้าง
คำตอบ :
1.การนำแผนไปปฏิบัติ ใช้เวลามากกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในแผนครั้งแรก
2.มีปัญหาสำคัญบางอย่างที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนเกิดขึ้น
3.กิจกรรมต่างๆที่กระทำขาดการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจในกิจกรรมที่มีการแข่งขัน และสถานการณ์วิกฤตมากแทนที่จะมุ่งให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์อย่างแท้จริง
5.พนักงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามกลยุทธ์อย่างแท้จริง
6.พนักงานระดับล่างไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ
7.ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น
8.ผู้จัดการแผนกต่างๆไม่ได้ใช้ความเป็นผู้นำ และสั่งการอย่างเพียง
9.งานการปฏิบัติที่สำคัญ รวมทั้งกิจกรรมบางอย่าง เขียนกำหนดไว้คลุมเครือไม่ชัดเจน
10.ระบบข้อมูลสารสนเทศที่จะใช้ตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมต่างๆยังไม่เพียงพอ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: