หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 10  (อ่าน 24621 ครั้ง)
3571050641330
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #30 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 06:55:08 pm »

Q : การจัดทำกลยุทธ์ที่ประสบผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับอะไร ?

A : ขึ้นอยู่กับการมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่แหลมคม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขันที่รอบคอบ รวมทั้งการมีทรัพยากรที่ดีและมีความพร้อม

จากหนังสือหน้า 255
นางสาวอัจฉรา  พันเลิศนรากุล  ป.กบช. 3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641330
บันทึกการเข้า
3571050641316
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #31 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:03:41 pm »

Q : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ?

A : ขึ้นอยู่กับกรบริหารที่ดีของผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจให้พนักงานทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กลยุทธ์ปฏิบัติการนั้นมุ่งเน้นการกระทำเป็นสำคัญ การสร้างขีดความสามารถขององค์การให้มีคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์วัฒนธรรมของบริษัท เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้


จากหนังสือหน้า 255
นางสาวสุกัญญา  เทียนบุญวิวัฒน์
รหัส 3571050641316  ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641205
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:10:51 pm »

Q : จงยกตัวอย่างเหตุผลการเข้าไปร่วมงานกับบริษัทอื่น
A : เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้สามารถติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์รวดเร็วยิ่งขึ้น การส่งมอบสิบค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดระดับสินค้าคลัง ด้านอะไหล่ และชิ้นส่วนประกอบน้อยลง ช่วยเหลือลูกค้าด้านเทคนิคดีกว่าและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงให้บริการหลังการขายได้ดีขึ้น
คำตอบหน้า 268
น.ส.จิตต์พิชชา เอี่ยมสมบูรณ์ รหัส 3571050641205ห้อง ป.กบช.3/2
บันทึกการเข้า
3571050641212
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #33 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:56:59 pm »

Q : selecting People for key Positions หมายความว่า?
A : หมายถึง การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญ

นางสาว ณัชชา เขื่อนพงษ์ 3571050641212
หน้า 261 ป.กบช.3/2
บันทึกการเข้า
3571050641231
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #34 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 09:15:17 pm »

Q : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามความหมายของ ฟิตส์และเล ให้ความหมายว่าอย่างไร?
A : การเปลี่ยนกลยุทธ์เข้าสู่การกระทำ (ปฏิบัติการ) ตามที่ต้องการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ปราถนา
จากหนังสือหน้าที่ 256
นายภัสกร อุทัยแสงไพศาล ป.กบช.3/2
รหัสนักศึกษา 3571050641231
บันทึกการเข้า
3571050641208
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #35 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 06:43:46 pm »

Q : การนำกลยุทธ์ไปปฎิบัติเป็นเป็นหน้าที่ของใครบ้าง ?
A : เป็นหน้าที่ของทีมงานบริหารทั้งหมดทุกระดับที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการดูแลและรับผิดชอบ

จาหหน้า 258
นายเฉลิมเดช ลีมะทวีกุล เลขที่ 8
รหัส 3571050641208 ป.กบช 3/2
บันทึกการเข้า
3571050641215
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #36 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 11:05:47 pm »

Q:เรากำหนดเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ?
A:เพื่อปรับปรุงความสามารถขององค์การที่เป็นอยู่เดิมให้ดีขึ้นรวมทั้งสร้างเสริมสิ่งใหม่เข้าด้วย

หน้า 273
ณัฐกานต์ ยิ้มทองหลาง
ป.กบช.3/2 รหัส 3571050641215
บันทึกการเข้า
3571050641336
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 07:31:52 am »

Q: การกระจายอำนาจการตัดสินใจมีข้อดีอย่างไร?

A: ช่วยให้การตอบสนองกระทำการได้รวดเร็วขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ และช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานระดับล่างเข้ามาร่วมมือมากขึ้น ความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้จัดการก็จะน้อยลง เพราะการตัดสินใจที่จะทำสิ่งต่างๆขึ้นอยู่ที่แต่ละคนหรือทีมงานเทคโนโลยี ก็ช่วยให้มีข้อมูลพร้อมสื่อสารได้ทันที

จากหนังสือหน้า 273

น.ส.อัจฉรียา  ธานี  ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641336
บันทึกการเข้า
3571050641241
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 02:40:43 pm »

Q : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวกำหนดอะไร?
A : เป็นตัวกำหนดความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของ กลยุทธ์ที่ได้จัดทำขึ้น

จากหนังสือหน้าที่ 257

นายภัทรพงษ์ เปรมสุขดี ป.กบช.3/2
รหัส 3571050641241
บันทึกการเข้า
3571050641332
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 08:14:26 pm »

Q: สาระสำคัญเป็นแนวคิดหลักขององค์การสมัยใหม่ "ตอบสนอง"(responsive) หมายถึงอะไร
A: หมายถึง ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ต้องการได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านบริการ และมีลักษณะเป็นการส่วนตัว จึงจำเป็นต้องตอบสนองบริการลูกค้าที่รวดเร็วเพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า

หนังสือหน้า 272
นางสาวเกศศิรินทร์  ทำทอง ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641332
บันทึกการเข้า
3571050641339
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #40 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 12:16:42 am »

Q:ความสำเร็จขององค์การในภาวะตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นขึ้นอยู่กับอะไร?
 A: ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความสามารถหลักและสมรรถภาพทางการแข่งขันที่สามารถส่งมอบสิ่งมีคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

หน้าที่ 271
นางสาวสุพัตรา ถิตย์รัศมี ป.กบช.3/3 เลขที่17 (3571050641339)
บันทึกการเข้า
3571050641335
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #41 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 12:21:45 pm »

Q: จากสาระสำคัญอันเป็นแนวคิดหลักขององค์การสมัยใหม่ที่สรุปได้ 5 คำพูดนั้น คำว่า "ว่องไว" มีความหมายว่ายังไง ?
A: คำว่า "ว่องไว" หมายถึง การปรับกลยุทธ์เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดซึ่งไม่แน่นอน จำเป็นจะต้องกระทำอย่างว่องไว มิฉะนั้นจะทำให้เสียเปรียบทางการแข่งขัน

หน้า 272
นาย อภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์ ป.กบช.3/3 เลขที่14 (3571050641335)
บันทึกการเข้า
3571050641331
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #42 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 01:36:34 pm »

Q: ตามแนวความคิดการจัดการสมัยใหม่ในปัจจุบัน รูปแบบการบริหารจึงเปลี่นแปลงไปจากเดิม หมายถึง
A: คือจากโครงสร้างที่มีหน่วยงานแบ่งเป็นหลายชั้น และรูปแบบการการใช้อำนาจที่เป็นเผด็จการไปสู่โครงสร้างที่มีหน่วยงานแบบราบรื่นมากขึ้น และมีการกระจายอำนาจมากขึ้น รวมทั้งการมุ่งเน้นการมอบอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จให้กับพนักงานมากขึ้

จากหนังสือบทที่10 หน้า270
นางสางอัลฮูดา อูมา ป.กบช3/3
3571050641331
บันทึกการเข้า
3571050641351
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #43 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 03:26:56 pm »

Q: แผนงานของผู้นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติมีอะไรบ้าง
A : สิ่งที่ต้องทำตอนนี้/หลังจากนี้, งานอะไรต้องใช้เวลามากและการเอาใจใส่ส่วนตัว, งานอะไรสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำได้

หน้า 260

นส.ศิริพร เลิศพรชัยมงคล ปกบช.3/3 3571050641351
บันทึกการเข้า
3571050641325
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #44 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2016, 07:13:32 pm »

Q : การพิจารณาใช้บริการจากแหล่งภายนอกในแง่ของกลยุทธ์ คืออะไร
A : คือ การช่วยลดภาระงานบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไปภายในบริษัทให้น้อยลง ทำให้โครงสร้างขององค์การแบนลง ส่งผลให้ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นกลยุทธ์ของบริษัทมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันได้มากขึ้น 
จากหนังสือหน้า 268   
นางสาวโสภิดา  จันทร์วงษ์ รหัสนักศึกษา 3571050641325 ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: