หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 9  (อ่าน 10181 ครั้ง)
3571050641132
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 12:19:33 PM »

ชื่อ นางสาวกนกพร   โกสลัย
รหัสนักศึกษา 3571050641132
คำถามหน้า 242
คำถาม : หน้าที่ด้านการจัดองค์การในทางบริหาร ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
คำตอบ : 3 ขั้นตอนคือ
1. การจัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็นงานย่อยๆ (Work Specialization)
2. การจัดกลุ่มงานต่างๆรวมเป็นแผนก (Departmentalization)
3. การมอบหมายอำนาจหน้าที่ (Delegating Authority)
บันทึกการเข้า
3571050641123
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 12:31:24 PM »

ชื่อ มณีศร พิพัฒน์เวช
3571050641123
คำถามหน้า 237
Q: กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อเกี่ยวข้องกับอะไร
A:เกี่ยวกับการได้รับวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
บันทึกการเข้า
3571050641133
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 02:23:42 PM »

น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
รหัส 3571050641133
ป.กบช.3/1 เลขที่ 16
หน้า 231

คำถาม : กลยุทธ์ด้านการเงินที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่งคือ การที่ผู้บริหารระดับสูงยืมเงินมาซื้อบริษัทเอง โดยเงินที่กู้ส่วนใหญ่ได้มาจากฝ่ายที่สาม เช่น บริษัทประกันภัยและธนาคารเพื่อการลงทุน เป็นต้น การซื้อดังกล่าวนี้ เรียกว่าอย่างไร
คำตอบ : การซื้อบริษัทโดยการกู้ยืมมาซื้อบริษัทตนเอง (leveraged buy out) หรือ LBO
บันทึกการเข้า
3571050641311
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 04:22:06 PM »

Q: เคิร์ดปาตริค กับล็อค ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าอย่างไร?
A: ลักษณะบางอย่างก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดมากยิ่งขึ้นซึ่งได้แก่ความรู้ทางด้านธุรกิจ ความสามารถในการเรียนรู้ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความกระตือรือร้น


นางสาวสโรชา กาญจนบริรักษ์
รหัสนักศึกษา  3571050641311
ป.กบช.3/3
คำถามจากหน้า 243
บันทึกการเข้า
3591051041155
Newbie
*
กระทู้: 10


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 05:57:55 PM »

Q    กลยุทธ์ด้านการผลิตหรือการดำเนินงานประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

      กระบวนการผลิต
     
      ขีดความสามารถ
     
      สินค้าคงคลัง
     
      กำลังแรงงาน
     
      คุณภาพ 

คำถามจากหน้า 233

3591051041155

นายภัทรกร อเนกวิโรจน์

บันทึกการเข้า
3571050641122
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 06:31:07 PM »

คำถาม : เพื่อตอบคำถาม "เราจะเเข่งขันเพื่อช่วงชิงลูกค้าในอุตสาหกรรมเเละตลาดนี้อย่างไร"  เป็นของกลยุทธ์อะไร
ตอบ  : กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

คำถามหน้า 224
น.ส.มณฑกานต์ เพ็งกระจ่าง  ป.กบช3/1
รหัสนักศึกษา :3571050641122
บันทึกการเข้า
3571050641135
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 07:57:18 PM »

คำถาม : กลยุทธ์ระดับบริษัทและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
คำตอบ : กลยุทธ์ระดับบริษัทและระดับธุรกิจจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ "การกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม" อันเป็นการเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในสิ่งที่ควรกระทำ ส่วนกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ "การกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องเหมาะสม"  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ฉันถูกกำหนดหรือขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจนั่นเอง

หน้า 225
น.ส. อนุสรา กฤษฤๅนนท์
รหัสนักศึกษา 3571050641135
บันทึกการเข้า
3571050641144
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 09:23:40 AM »

นาย สราวุธ พัฒนมนัสโรจน์
รหัสนักศึกษา 3571050641144
( หน้า 237 )

Q: การซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายหลายราย (Multiple Sourcing) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีการซื่อแบบอื่น ๆ มีเหตุผลสำคัญอย่างไร
A: เพราะ 1.เป็นการบังคับให้ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายรีบจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่มีความสำคัญทันทีโดยมิชักช้า ทำให้ลดต้นทุนด้านการจัดซื้อได้
           2.ถ้าหากผู้จัดจำหน่ายรายใดไม่สามารถจัดส่งมอบสินค้าได้ปกติจะมีผู้จำหน่ายอีกรายที่สามารถจำหน่ายได้
บันทึกการเข้า
3571050641115
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 12:17:22 PM »

ชื่อ นายพงศธร แคนเตรียม
รหัสนักศึกษา 3571050641115
 (หน้าที่ 223)

Q: กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ระดับอยากทราบว่ากลยุทธ์แต่ละระดับจะบ่งบอกถึงอะไร และเพื่ออะไร

A: บอกถึงแนวทางและผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อันเป็นส่วนรวมของบริษัท
บันทึกการเข้า
3571050641147
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 01:36:01 PM »

ชื่อ ปริสา สิทธิคุณาพันธุ์  3571050641147
คำถามจากหน้า 228
คำถาม: เครื่องมือสำคัญของกลยุทธ์การตลาดคืออะไร
คำตอบ : เครื่องมือสำคัญของกลยุทธ์การตลาดคือ การพัฒนา 4P's หรือส่วนประสมการตลาด (Margeting mix)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2016, 07:20:40 PM โดย 3571050641147 » บันทึกการเข้า
3571050641126
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 07:36:14 PM »

ชื่อ น.ส.เมธณี  ยศสิริรุ่งเรือง
รหัสนักศึกษา 3571050641126
คำถาม : การซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายรายเดียวมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
คำตอบ : ข้อดีของการซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายรายเดียว คือ ทำให้ได้รับผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพสูง และผู้ซื้อควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ลดทั้งต้นทุนและเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งสามารถใช้ระบบการจัดซื้อทันเวลาพอดี หรือ JIT (Just-In-Time) เพื่อซื้อชิ้นส่วนมาถึงโรงงานทันต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องสต๊อกชิ้นส่วนไว้ ทำให้ประหยัดต้นทุนมาก
               ข้อเสียของการซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายรายเดียว คือ หากผู้จำหน่ายไม่สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้ ผู้ซื้อจึงไม่มีทางเลือกอื่น ส่งผลให้ต้องเลื่อนการผลิตออกไป // หน้า 237-238
บันทึกการเข้า
3571050641116
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 10:56:19 PM »

Q : อดัม สมิธ ได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบของการทำงาน โดยใช้พนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะอย่างแบ่งแยกกันทำงานในการผลิตเข็มหมุดว่าอย่างไร
A : คนหนึ่งดึงเส้นลวด อีกคนทำเส้นลวดให้ตรง คนที่สามตัดเส้นลวด คนที่สี่ทำให้ปลายแหลม คนที่ห้าบดส่วนบนทำเป็นหัว คนสิบคนทำงานในลักษณะนี้ สามารถผลิตเข็มหมุดได้ 48,000 ชิ้นในวันเดียว แต่ถ้าหากให้พวกเขาทำงานทุกอย่างแยกกันทำ และทำอย่างอิสระ แต่ละคนอาจทำงานอย่างเก่งผลิตเข็มหมุดได้ 20 ชิ้น ในหนึ่งวัน

หน้า 242

นางสาวพรชิตา  มังกะลัง ป.กบช.3/1
รหัสนักศึกษา 3571050641116

บันทึกการเข้า
3571050641114
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2016, 10:32:27 PM »

Q : การกระจายซื้อจากแหล่งผู้จำหน่ายสองราย คืออะไร
A : เป็นการจัดซื้อจากผู้จัดจำหน่าย 2 ราย โดยแยกซื้อชิ้นส่วนต่างกันคนละอย่างกัน แต่ผู้จำหน่ายทั้งสองรายนี้จะช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายรายแรกไม่สามารถจัดหาซื้อชิ้นส่วนได้ทั้งหมดทันเวลา ผู้จำหน่ายอีกรายก็จะถูกขอร้องให้ช่วยจัดส่งส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ทันที
จากหน้า 238
นางสาวเปรมสิริ บัวเทพ
รหัสนักศึกษา3571050641114
บันทึกการเข้า
3571050641329
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #28 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2016, 02:22:06 PM »

Q:"คนหนึ่งดึงลวด อีกคนทำเส้นลวดให้ตรง คนที่สามตัดเส้นลวด คนที่สี่ทำให้ปลายแหลม คนที่ห้าบดส่วนบนทำเป็นหัว คนสิบคนทำงานในลักษณะนี้ สามารถผลิตเข็มหมุดได้ 48,000 ชิ้น ในวันเดียว แต่ถ้าหากให้พวกเขาทำงานทุกอย่างแยกกันทำ และทำอย่างอิสระ แต่ละคนอาจทำงานอย่างเก่งผลิตเข็มหมุดได้ 20 ชิ้นในหนึ่งวัน"จากข้อความข้างต้นเป็นขั้นตอนใดของการจัดกิจกรรมหน้าที่ด้านการจัดองค์การในทางบริหาร
A: การจัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็นงานย่อยๆ (Work Specialization)

คำถามจากหน้า :242
ชื่อ อภิรักษ์  เมืองมา ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641329
บันทึกการเข้า
3571050641138
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #29 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2016, 09:49:29 PM »

Q : กลยุทธ์ด้านการจูงใจ (Motivating Strategy) มีลักษณะอย่างไร
A : มีลักษณะโน้มน้าวจูงใจให้คนทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

นางสาว ณิชา  ภูรพีระวงษ์
3571050641138 ป.กบช.3/1
ข้อมูลจากหนังสือ:การจัดการเชิงกลยุทธ์(ปรับปรุงใหม่) STRATEGIC MANAGEMENT
ผู้เขียน:รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล,ดร.ธนวัฒน์ ทีปะบาล
หน้า: 243-245 ค่ะ 
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: