หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 6  (อ่าน 10369 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 567


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 14 กันยายน 2016, 08:02:53 AM »

การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 6

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 6 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส 

บันทึกการเข้า
3571050641119
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:37:00 AM »

Q : กลยุทธ์แม่บท ประกอบด้วยกี่แนวทาง อะไรบ้าง และแต่ละแนวทางมีความหมายว่าอย่างไร

A : ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่
          1. กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) เป็นการขยายกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น
          2. กลยุทธ์การคงที่ (Stability Strategies) เป็นการรักษากิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทตามเดิมต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง
          3. กลยุทธ์การหดตัว (Retrenchment Strategies) เป็นการลดระดับหรือขนาดของกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทลง

คำถามจากหน้า 128
ชื่อ นางสาวพิชญานิน  กรแก้ว
รหัส  3571050641119
บันทึกการเข้า
3571050641146
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:42:45 AM »

ชื่อ นายสันติ แสงแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641146
 (หน้าที่ 129)

Q: การควบกิจการ(Merger) หมายถึงอะไร

A: การรวมบริษัทตั้งแต่สองบริษัท หรือมากกว่า ซึ่งมีขนาดพอๆกัน และเป็นมิตรกันเข้ามาเป็นบริษัทเดียวกันภายใต้ชื่อเดียวกัน
บันทึกการเข้า
3571050641104
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:49:08 AM »

ชื่อ น.ส.ธีราภรณ์ ศรีวิไล
รหัสนักศึกษา 3571050641104
คำถามหน้าที่ 130
คำถาม : การมุ่งเน้นภายในคืออะไร
ตอบ :  เป็นการขยายตัวและเติบจากสายผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยการใช้ทรัพยากรและความพยายามทางการตลาดเพิ่มขึ้น
บันทึกการเข้า
3571050641107
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:51:56 AM »

ชื่อ นางสาวนิรุชา เกิดแสง
รหัส3571050641107
หน้า132
Q:การเติบโตจากการรวมตัวสามารถทำได้2แนวทางคืออะไร
A:1.การเติบโตตามแนวดิ่ง
 2.การเติบโตตามแนวนอน
บันทึกการเข้า
3571050641141
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:55:43 AM »

ชื่อ นางสาวนภัสสร ยาคะธรรม
รหัส 3571050641141
คำถามจากหน้าที่131
Q:กลยุทธ์การพัฒนาตลาดจะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขอะไรเป็นสำคัญจงยกตัวอย่างมา3ข้อ
A: 1.เมื่อช่องทางการจำหน่ายใหม่มีพร้อมเเละเชื่อถือได้ ไม่เเพงเกินไปเเละคุณภาพดี 2.เมื่อบริษัทประสบผลสำเร็จมากในสิ่งที่กระทำ 3.เมื่อตลาดใหม่ยังไม่อิ่มตัว
บันทึกการเข้า
3571050641129
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:56:35 AM »

ชื่อ:นางสาวรัชนีกร คำมี
รหัสนักศึกษา:3571050641129
คำถามหน้า:129
Q:การซื้อกิจการหมายถึงอะไร
A:การซื้อบริษัทโดยเด็ดขาด เพื่อเข้ามารวมเป็นแผนกหนึ่งของบริษัทที่เข้าไปซื้อ
บันทึกการเข้า
3571050641131
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:19:46 AM »

นาย นราธิป พันธ์ชมภู       รหัสนักศึกษา : 3571050641131
ที่มาของคำถาม : หน้า143

A:  SBU ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในฐานะใด?
Q: ฐานะเด็กมีปัญหาหรือ เครื่องหมายคำถาม เสมอ
บันทึกการเข้า
3571050641132
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:44:27 AM »

ชื่อ นางสาวกนกพร   โกสลัย
รหัสนักศึกษา 3571050641132
คำถามหน้า 157
คำถาม : ตัวแบบของกลุ่มที่ปรึกษาแห่งเมืองบอสตัน เรียกชื่อย่อว่าอะไร
คำตอบ : เรียกชื่อย่อว่า BCG's Model
บันทึกการเข้า
3571050641147
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:46:38 AM »

ชื่อปริสา สิทธิคุณาพันธุ์  3571050641147
คำถามหน้า :142
คำถาม สัญลักษณ์ที่ปรากฎใน 4 ช่องเมทริกซ์อันแสดงฐานะของ SBU มีอะไรบ้าง
ตอบ: 1.ดวงดาว
2.โคนม
3.เครื่องหมายคำถาม
4.สุนัข
บันทึกการเข้า
3571050641145
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:46:50 AM »

Q:ดวงดาว(star)แสดงว่าฐานะหรือตำแหน่งของsbu เป็นอย่างไร
 A: แสดงว่าเป็นผู้นำในตลาด มีส่วนครองในตลาดสูงและอยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งกำลังขยายตัวสูงซึงแสดงให้เห็นว่า Sbuนั้นจะสามารถทำกำไรได้มาก
คำตอบหน้า142
น.ส.กิตติพร มาลากาญจน์ 3571050641145
บันทึกการเข้า
3571050641150
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:47:10 AM »

ชื่อ น.ส.วริษฐา สว่างคำ ป.กบช.3/1
รหัส:3571050641150
หน้า143
ถาม:สุนัขเฝ้าบ้าน(dog)แสดงว่ามีส่วนครองตลาดต่ำหรือสูงเมื่อเปรียบกับคู่แข่งขัน?
ตอบ:ส่วนครองตลาดต่ำกว่าคู่แข่งขันและอยู่ในอุตสากรรมที่อิ่มตัวหรือลดลง
บันทึกการเข้า
3571050641122
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:48:29 AM »

คำถาม: การกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ มี 4 อย่างอะไรบ้าง
ตอบ  : 1.กลยุทธ์สร้าง
2.กลยุทธ์รักษา
3.กลยุทธ์เก็บเกี่ยว
4.กลยุทธ์ถอนตัว
 หน้า 144-145
นางสาว มณฑกานต์  เพ็งกระจ่าง 
รหัสนักศึกษา : 3571050641122
บันทึกการเข้า
3571050641133
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:48:38 AM »

น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
3571050641133
หน้า 130

คำถาม : กลยุทธ์การเจริญเติบโตพื้นฐานของบริษัทมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
คำตอบ : 2 รูปแบบ คือ 1)กามุ่งเน้นขยายภายใน (Concentration) 2)การมุ่งเน้นขยายสู่ภายนอก (Diversification)
บันทึกการเข้า
3571050641333
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 11:57:28 AM »

Q : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดี โดยมีเงื่อนไขสำคัญบางประการ ยกตัวอย่างมา 2 ข้อ
A : 1. เมื่อบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จอยู่ในขั้นอิ่มตัวตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
     2. เมื่อบริษัทแข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

คำถามจากหน้า 131
นางสาวธนัญญา คงนุรัตน์
รหัสนักศึกษา 3571050641333
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: