หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 6  (อ่าน 24696 ครั้ง)
3571050641242
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #30 เมื่อ: 14 กันยายน 2016, 09:26:06 am »

Q: ผลเสียของกลยุทธ์การคงที่คืออะไร
A: กลยุทธ์คงที่มีประโยชน์ในระยะสั้น หากใช้กลยุทธ์นี้นานๆก้จะมีอันตรายมาก เพราะจะเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ง่าย
จากหน้า 134
นาย ชัยวัฒน์ ธีรพลชูพันธ์ 3571050641242 ป.กบช3/2
บันทึกการเข้า
3571050641208
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 กันยายน 2016, 12:14:44 pm »

Q : จงบอกสมการส่วนครองตลาดสัมพันธ์หน่วยธุรกิจมา?
A :  ส่วนครองตลาดสัมพันธ์     =     ส่วนครองตลาดของหน่วยธุรกิจของบริษัท
                                               ส่วนครองตลาดของคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด

จากหน้า 141
นายเฉลิมเดช   ลีมะทวีกูล เลขที่ 8
ป.กบฃ 3/2 รหัส 3571050641208
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2016, 12:21:51 pm โดย 3571050641208 » บันทึกการเข้า
3571050641349
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #32 เมื่อ: 14 กันยายน 2016, 02:21:03 pm »

Q : กลยุทธ์ระดับบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
A : เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท  กลยุทธ์แม่บทและการวิเคราะห์หน่วยธุรกิจหรือสายผลิตถัณฑ์ เพื่อจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ

จากหน้าที่ 127
น.ส.นุสรา บุญญา
3571050641349  ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641241
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #33 เมื่อ: 14 กันยายน 2016, 04:58:01 pm »

Q : ในการดำเนินงานเพื่อความอยู่รอดและความเจริญเติบโต บริษัทจำเป็นต้องเลือกแนวทางการดำเนินงานที่่เหมาะสม ในการจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมนั้น จะพิจารณาได้จากอะไร

A : พิจารณาได้จากการตอบคำถาม 3 ประการ คือ
     1. บริษัทควรขยายตัว หดตัว หรือรักษาการดำเนินงานตามเดิมต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง
     2. บริษัทควรจะมุ่งเน้นการดำเนินงานภายในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หรือควรจะขยายตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่น
     3. ถ้าบริษัทต้องการขยายตัวเพื่อความเจริญเติบโตระดับประเทศ และ/หรือระดับโลก บริษัทควรจะพัฒนาขึ้นจากภายใน หรือจากภายนอก ด้วยการซื้อกิจการ (acquisitions) การควบกิจการ (mergers) หรือเข้าไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธุรกิจอื่น (strategic alliances)

จากหน้าที่ 128
นายภัทรพงษ์ เปรมสุขดี ป.กบช 3/2
รหัส 3571050641241
บันทึกการเข้า
3571050641330
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 กันยายน 2016, 10:28:36 pm »

Q : ข้อดีของการเลิกการดำเนินงานด้วยการขายสินทรัพย์เองดีกว่าการล้มละลาย อย่างไร?
A : การเลิกกิจการนั้น คณะกรรมการอำนวยการในฐานะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการเอง ซึ่งดีกว่าให้ศาลเข้ามาจัดการ ซึ่งศาลจะคำนึงถึงผู้ถือหุ้นน้อยมาก

จากหนังสือหน้า 138
นางสาวอัจฉรา  พันเลิศนรากุล  ป.กบช. 3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641330
บันทึกการเข้า
3571050641341
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #35 เมื่อ: 14 กันยายน 2016, 10:37:32 pm »

Q:ข้อเสียหรือจุดอ่อนของตัวแบบบีซีจี มีกี่ประการและมีอะไรบ้าง พร้อมอธิบาย
A:มี3ประการ
1.ตัวแบบนี้ง่ายจนเกินไป เพราะปัจจัยที่นำมาวัดเพื่อกำหนดฐานะและตำแหน่งของSBUแต่ละด้าน ทั้งแกนนอนและแกนตั้ง
2.การยึดถือฐานคติหรือสมมติฐาน ธุรกิจซึ่งมีส่วนครองตลาดสัมพันสูง ย่อมทำกำไรสูง เพราะขนาดการผลิตที่มีปริมาณมาก จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ ซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไปเพราะคู่แข่งขันมาใหม่ในตลาดบางตลาดอาจจะซื้อเครื่องจักรอัตโนมัติที่ดีกว่าเหนือบริษัทผู้นำ ทำให้สามารถผลิตสินค้าต้นทุนต่ำกว่าอาจเป็นได้
3.แนวทางการวางแผน ซึ่งตัวแบบนี้เสนอแนะนั้น จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่จะจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยธุรกิจ
จากหนังสือหน้า 145
นางสาวศยามล คงธนจิระไมตรี รหัสนักศึกษา 3571050641341 ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641239
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #36 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 01:12:43 am »

Q : กลยุทธ์ทำกำไร ( Profit Strategy ) คืออะไร
A : เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทตัดสินใจไม่มีการลงทุนเพื่อขยายตัวหรือหดตัวในสถานการณ์เลวร้าย แต่จะพยายามควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติ ทำทีเสมือนหนึ่งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทเป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

จากหนังสือหน้า 135
น.ส.ขจิตศรี มงคลขจรศักดิ์ ป.กบช.3/2
รหัส 3571050641239
บันทึกการเข้า
3571050641305
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #37 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 01:20:42 am »

Q : กลยุทธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (No- Change Strategy) บริษัทจะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อใด
A : บริษัทจะใช้กลยุทธ์นี้เมื่อบริษัทมองเห็นว่าสถานการณ์ในอนาคตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และบริษัทก็มีความพอใจที่จะทำกำไรอยู่ในระดับนี้ เพราะเป็นกำไรในระดับพอสมควร รวมทั้งในตลาดที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นขนาดเล็ก แต่มีความมั่นคง ก็เหมาะกับธุรกิจของบริษัท และทั้งโอกาสที่คู่แข่งหน้าใหม่จะบุกรุกเข้ามาในตลาดส่วนนั้นก็น้อยมาก ในสภาวการณ์อย่างนี้ บริษัทจึงใช้กลยุทธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากหนังสือหน้า 135
นายวรินทร์ หาญชนะศึก ป.กบช.3/3
รหัส 3571050641305
บันทึกการเข้า
3571050641339
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #38 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 02:30:21 am »

 Q:บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว ใช้กลยุทธ์กำหนดแนวทางการดำเนินงานใด เพราะอะไร?
 A:ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต เพราะบริษัทจำเป็นจะต้องดิ้นรนเพื่อความเจริญเติบโตเพื่อความอยู่รอดเป็นสำคัญ การสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ยอดขายสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง อันเป็นผลเนื่องจากประสบการณ์การผลิต และเป็นผลทำให้กำไรสูงขึ้นด้วย

หนังสือ หน้า 128 (ย่อหน้าสุดท้าย)
นางสาวสุพัตรา ถิตย์รัศมี ป.กบช. 3/3 3571050641339
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2016, 02:32:14 am โดย 3571050641339 » บันทึกการเข้า
3571050641223
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #39 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 12:32:47 pm »

Q : จงอธิบายคำว่า "ศูนย์กำไร" มาพอเข้าใจ
A : การที่หน่อยงานย่อยหรือหน่อยธุรกิจที่ย่อยลงมาจากบริษัทแม่ มีความรับผิดชอบต่อรายรับรายจ่ายและผลกำไร
     ที่เกิดขึ้นในหน่อยงานของตนเอง

จากหนังสือหน้า 127

นายณัฐวุฒิ ด้วงสำรวย ป.กบช.3/2
รหัสนักศึกษา 3571050641223
บันทึกการเข้า
3571050641204
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #40 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 08:36:08 pm »

Q : กลยุทธ์การคงที่ได้รับความนิยมในหมู่ของธุรกิจขนาดใด จงยกตัวอย่างด้วย
A :  ได้รับความนิยมในหมู่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น ภัตตาคาร ธุรกิจการประกัน หรือบริษัทผู้ประกอบการผลิตขนาดเล็กทั่วไป

จากหน้า 134
นาย จตุรงค์ จุติโรจน์ปกรณ์ เลขที่ 4
ป.กบฃ 3/2 รหัส 3571050641204
บันทึกการเข้า
3571050641351
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #41 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 03:20:41 pm »

Q:ส่วนครองตลาดสัมพันธ์ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างส่วนครองตลาดของธุรกิจโดยใช้เกณ์อะไรในการแบ่ง
A:ส่วนครองตลาดผู้นำ และ ส่วนครองตลาดของผู้ตาม

หน้า141

นส.ศิริพร เลิศพรชัยมงคล 3571050641351 ปกบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641307
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #42 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 09:05:22 pm »

Q: "การเจาะตลาด" กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดี โดยมีเงื่อนไขสำคัญอะไรบ้าง
A: 1.เมื่อตลาดปัจจุบันต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทยังไม่อิ่มตัว
    2.เมื่ออัตราการใช้ข้อมูลลูกค้าในปัจจุบันสามารถเพิ่มให้สูงขึ้นได้
    3.เมื่อส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งที่สำคัญลดลง ในขณะที่ยอดขายรวมในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
    4.เมื่อเพื่อขนาดการผลิตมากขึ้น ทำให้ต้รทุนต่อหน่วยลดลงส่งผลช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญ


จากหนังสือหน้า 131
น.ส.วิภารัตน์ ยศหนองทุ่ง ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641307
บันทึกการเข้า
3571050641308
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #43 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 01:56:39 am »

Q:การมุ่งเน้นขยายภายใน คือ
A:เการขยายตัวและเติบโตจากสายผลิตภัณฑ์เดิมและภายในอุตสาหกรรมเดิมของบริษัทด้วยการใช้ทรัพยากรและความพยายามทางการตลาดเพิ่มขึ้น

หน้า 130
รหัส  3571050641308
นางสาววิรินภรณ์  พงกระจาย 
ป.กบช 3/3 
บันทึกการเข้า
3571050641335
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #44 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 07:09:47 pm »

Q: การซื้อกิจการ (Acquisition) มักจะถูกเรียกอีกอย่างนึงว่า ??
A: การเข้ายึดกิจการ (takeovers)

หน้า 129
รหัส  3571050641335
นายอภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์
ป.กบช 3/3
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: