หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 5  (อ่าน 10495 ครั้ง)
3571050641135
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 03:58:02 PM »

คำถาม : กลยุทธ์ WT (WT strategies) คืออะไร มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
คำตอบ : เป็นยุทธวิธีป้องกันตัวของบริษัทโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด  และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอก ตัวอย่างเช่น บริษัทพบว่า ขวัญของพนักงานลูกจ้างของบริษัทอยู่ในภาวะที่ตกต่ำมาก (จุดอ่อนภายใน) ในขณะเดียวกันพบว่า กิจกรรมของสหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งมาก (อุปสรรคภายนอก) กลยุทธ์ WT ที่เป็นไปได้วิธีหนึ่งคือ บริษัทควรพัฒนาจัดระบบการให้ผลประโยชน์และสวัสดิการของลูกจ้างทั้งหมดใหม่ให้ดีขึ้น

หน้า122
น.ส.อนุสรา กฤษฤๅนนท์ ป.กบช.3/1
รหัสนักศึกษา 3571050641135
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2016, 03:59:46 PM โดย 3571050641135 » บันทึกการเข้า
3571050641104
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 06:04:18 PM »

ชื่อ น.ส.ธีราภรณ์ ศรีวิไล
รหัสนักศึกษา 3571050641104
คำถามหน้าที่ 115
คำถาม : SFAS Matrix เป็นตารางสรุปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยการใช้สิ่งใด
ตอบ : ปัจจัยภายนอก จากตาราง EFAS และ ปัจจัยภายใน จากตาราง IFAS มารวมกัน
บันทึกการเข้า
3571050641134
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 06:54:35 PM »

สุดารัตน์ ศรอินทร์
รหัส 3571050641134
หน้า 119

คำถาม: เพราะเหตุใดโดยทั่วไปแล้วนักวางแผนส่วนใหญ่ มักสนใจแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง แทนที่จะให้งานบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจหรือวัตถุประสงค์
คำตอบ: เพราะการตัดสินใจจะเลือกดำเนินการอน่างไรดี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และสะดวกที่จะตัดสินใจที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระยะสั้นทันที แทนที่จะต้อง    พิจารณาถึงพันธกิจหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายในระยะยาวในอนาคต
บันทึกการเข้า
3571050641123
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 07:09:55 PM »

ชื่อ น.ส.มณีศร  พิพัฒน์เวช
รหัส 3571050641123
คำถามหน้า 112-114
ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของจุดแข็ง
ก.การออกกฎระเบียบต่างๆขึ้นใหม่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ข.การซื้อกิจการของคู่แข่ง
ค.ใช้ระบบครอบครัวในการบริหาร
ง.มีทีมงานบริหารที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ตอบ ง. มีทีมงานบริหารที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2016, 07:11:28 PM โดย 3571050641123 » บันทึกการเข้า
3571050641133
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 07:23:08 PM »

น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
3571050641133
หน้า 121

คำถาม : กลยุทธ์ SO (SO strategies) มีวิธีการจัดทำอย่างไร
คำตอบ : เป็นการคิดหาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทหรือหน่วยธุรกิจ(SBU) โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออำนวยให้ ตัวอย่างเช่น บริษัทมีจุดแข็งทางด้านสมรรถภาพการทำงานที่มากเกินอยู่(จุดแข็งภายใน) และพบว่าอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีมีอัตราการเจริญเติบโต 20% ต่อปี(โอกาสภายนอก) กลยุทธ์ SO ที่เป็นไปได้วิธีหนึ่งคือ บริษัทควรซื้อกิจการเคเบิลทีวี
บันทึกการเข้า
3571050641141
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 08:47:55 PM »

ชื่อ นางสาว นภัสสร ยาคะธรรม
รหัส 3571050641141
คำถามหน้าที่121
Q:ขั้นตอนการจัดทำTOWS Matrix มีกี่ขั้นตอน คืออะไรบ้าง
A: มี 8 ขั้นตอน 1.เขียนรายการปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส 2.เขียนรายการปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค 3.เขียนรายการปัจจัยภายในที่เป็นจุดเเข็ง 4.เขียนรายการปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน 5.จับคู่จุดเเข็งภายในกับโอกาสภายนอก 6.จับคู่จุดอ่อนภายในกับโอกาสภายนอก 7.จับคู่จุดเเข็งภายใยกับอุปสรรคภายนอก 8.จับคู่จุดอ่อนภายในกับอุปสรรคภายนอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2016, 12:14:58 PM โดย 3571050641141 » บันทึกการเข้า
3571050641147
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #21 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 09:45:36 PM »

ชื่อ ปริสา สิทธิคุณาพันธุ์ 3571050641147 ป.กบช.3/1
คำถามหน้า : 120
คำถาม : การจัดทำกลยุทธ์โดยเลือกใช้ TOWS Matrix คืออะไร
ตอบ การนำปัจจัยภายนอก ที่เป็น โอกาสและอุปสรรค มาจับคู่กับ ปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็งและจุดอ่อน ให้สอดคล้องกัน
บันทึกการเข้า
3571050641105
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 10:00:13 AM »

นฤมล    สว่างเกียรติกุล
รหัส3571050641105
หน้า 121-122

คำถาม: การจัดทำTOWS Matrix ในช่องกลยุทธ์นั้นมีแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์กี่รูปแบบและได้แก่อะไรบ้าง
คำตอบ: การจัดทำกลยุทธ์มี4รูปแบบ ได้แก่
1.กลยุทธ์SO
2.กลยุทธ์WO
3.กลยุทธ์ST
4.กลยุทธ์WT
บันทึกการเข้า
3571050641126
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 11:06:43 AM »

ชื่อ น.ส.เมธณี  ยศสิริรุ่งเรือง
รหัสนักศึกษา 3571050641126
คำถาม : กลยุทธ์ WO (WO Strategies) คืออะไร และจะเกิดขึ้นเมื่อใด
คำตอบ : กลยุทธ์ WO (WO Strategies) คือ การใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายใน (W) บริษัทให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอก (O)  โดยสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทพบว่ามีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นภายนอก แต่บริษัทมีจุดอ่อนภายในไม่สามารถที่นำโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ // หน้า 122
บันทึกการเข้า
3571050641116
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 11:15:24 AM »

Q : การจัดทำกลยุทธ์ เริ่มต้นจากอะไร
A : การจัดทำกลยุทธ์ จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) อันเป็นกระบวนการเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์ (strategic fit) ระหว่างโอกาสหรือช่องทางธุริจที่เกิดขึ้นภายนอกกับความแข็งแกร่งหรือจุดแข็งของบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงอุปสรรคและจุดอ่อนของบริษัทด้วย

หน้า 111

นางสาวพรชิตา  มังกะลัง ป.กบช.3/1
รหัสนักศึกษา 3571050641116

บันทึกการเข้า
3571050641131
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 11:30:02 AM »

นาย นราธิป พันธ์ชมภู      
รหัสนักศึกษา : 3571050641131
ที่มาของคำถาม : หน้า119

Q:หากข้อความพันธกิจ(mission statement)ที่ได้เขียนไว้มีความไม่เหมาะ จะส่งผลกระอย่างไรบ้าง ?


A: อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ หากพันธกิจไม่ความคิดหลักที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งผู้จัดการบริษัทอาจเกิดความรู้สึกไม่ชัดเจนได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอันเป็นส่วนรวมได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2016, 11:45:32 AM โดย 3571050641131 » บันทึกการเข้า
3571050641142
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 03:28:53 PM »

Q : การวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือการวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ?
A : จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

จากหน้า 111

นายจิระพงศ์ วิสุทธิพงศากร
รหัสนักศึกษา 3571050641142
ป.กบช.3/1
บันทึกการเข้า
3571050641115
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 06:36:18 PM »

ชื่อ นายพงศธร แคนเตรียม
รหัส 3571050641115
คำถามหน้าที่119
Q: สิ่งสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพการดำเนินงานให้มากขึ้น หรืออาจเข้าไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทอื่นที่ใหญ่กว่า คืออะไร
A: คือความสามารถในการดำหนดโอกาสทางการตลาดและเป็นบริษัทแรกที่เข้าถึงส่วนตลาดนี้ ก็จะสามารถเข้าครอบครองตลาดนี้ได้แน่นอน
บันทึกการเข้า
3571050641114
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #28 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 07:45:48 PM »

Q : เราวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทเพื่ออะไร
A : เพื่อทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท
หน้า111
นางสาวเปรมสิริ บัวเทพ
รหัสนักศึกษา3571050641114
บันทึกการเข้า
3571050641139
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #29 เมื่อ: 11 กันยายน 2016, 12:37:32 PM »

Q : ตลาดย่อยคืออะไร (เนื้อหาจากหน้า 118)
A : ตลาดย่อยคือช่องทางตลาดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีความต้องการ แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจนได้รับความพอใจในปัจจุบัน

ชื่อ นายธนวัฒน์ ภาคนนท์กุล
รหัสนักศึกษา 3571050641139
ป.กบช.3/1

บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: