หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 5  (อ่าน 10497 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 567


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 08:11:08 AM »

การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 5

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 5 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส 

โดยตั้งกระทู้คำถามต่อจากล่างนี้

3. ให้ นศ แต่ละคนจัดทำ วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิ.ย 59 และจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ของบริษัทที่กำหนด (EFAS)
บันทึกการเข้า
3571050641311
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:55:11 AM »

Q : อุปสรรคหรือภัยคุกคาม หมายถึงอะไร มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของบริษัทอย่างไร ยกตัวอย่างมา 3ข้อ
A : ปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้บริษัทประสบความล้มเหลว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำหรับอุปสรรคหรือภัยคุกคามภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได้ มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของบริษัทดังนี้
1.   อำนาจต่อรองของลูกค้ามีมากขึ้น
2.   การเกิดสินค้าทดแทน ทำให้สูญเสียยอดขายไป
3.   ความเป็นไปได้ที่คู่แข่งหน้าใหม่ที่มีพลังจะเข้ามาเป็นคู่แข่งในอนาคต
ฯลฯ
คำถามจากหน้า 114
นางสาว สโรชา กาญจนบริรักษ์ 
รหัสนักศึกษา 3571050641311
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641146
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:55:23 AM »

ชื่อ นายสันติ แสงแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641146
 (หน้าที่ 113)

Q: จุดอ่อน(Weaknesses) หมายถึงอะไร

A : สิ่งที่บริษัทยังขาดหรือมีแต่ด้อยกว่าของคู่แข็งหรืออยู่ในสภาพที่เสียเปรียบ อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2016, 11:00:32 AM โดย 3571050641146 » บันทึกการเข้า
3571050641333
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:55:39 AM »

Q : การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นความพยายามของบริษัทที่จะตรวจสอบเพื่อทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 4 อย่าง บางครั้งเรียกว่าอะไร
A : การวิเคราะห์สวอท (SWOT analysis)

คำถามจากหน้า 111
นางสาวธนัญญา คงนุรัตน์
รหัสนักศึกษา 3571050641333
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641329
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:55:54 AM »

Q: การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการหาคำตอบต่อคำถามโดยทั่วไป 2 ประการ
คืออะไร?
A: 1. สภาพปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร (What is the current position of the firm?)
    2. ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทต่อไปจะมุ่งไปทางไหน (Where does the firm want to be?)

คำถามจากหน้า 112:
ชื่อ อภิรักษ์  เมืองมา ป.กบช.3/3 รหัสนักศึกษา 3571050641329
บันทึกการเข้า
3571050641343
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:57:50 AM »

Q : โอกาส (Opportunities) หมายถึงอะไร  จงยกตัวอย่างโอกาสที่บริษัทจะได้รับมา 3 ข้อ
A: ปัจจัยหรือสถานกาณ์ภายนอกที่มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือมากกว่าที่มุ่งหวังไว้อย่างมาก  โอกาสของบริษัทที่จะได้รับ คือ 1. การเพิ่มบริการให้กับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
2. การเลิกการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศที่น่าสนใจ
3. การเปิดตัวนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ประโยชน์ก่อนคู่แข่งขัน

คำถามหน้า 113-114
นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641150
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:59:23 AM »

น.ส.วริษฐา สว่างคำ
รหัสประจำตัว3571050641150
หน้า122
ถาม:กลยุทธ์STคืออะไร
ตอบ:เป็นการใช้จุดแข็งของบริษัท เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามภายนอก
บันทึกการเข้า
3571050641107
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:00:10 AM »

ชื่อ นิรุชา เกิดแสง
รหัส3571050641107
คำถามหน้า112
Q: จุดแข็งหมายถึงอะไร
A: ข้อได้เปรียบของบริษัทเหนือคู่แข่งที่บริษัทสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
บันทึกการเข้า
3571050641119
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:01:35 AM »

Q : การจัดทำ SFAS Matrix สามารถจัดทำตามลำดับได้กี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ?

A : จัดทำได้ 6 ขั้นตอน คือ
        1. ปัจจัยเชิงกลยุทธ์สำคัญ
        2. น้ำหนัก
        3. คะแนนประเมิน
        4. คะแนนถ่วงน้ำหนัก
        5. ช่วงระยะเวลา
        6. ข้อคิดเห็น

คำถามจากหน้า 116
ชื่อ นางสาวพิชญานิน  กรแก้ว
รหัส  3571050641119
บันทึกการเข้า
3571050641108
Newbie
*
กระทู้: 10


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:26:57 AM »

3571050641108
นิสา มีศิลป์สม ป.กบช 3/1
ถาม :ผู้บริหารจะต้องเฝ้าติดตามสิ่งที่เรียกว่าอะไร ที่เป็นโอกาสทางการตลาดที่เปิดให้ในช่วงเวลาจำกัด
ตอบ :หน้าต่างของโอกาสกลยุทธ์ (strategic window)
หน้า 118
บันทึกการเข้า
3571050641132
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:12:38 PM »

ชื่อ นางสาวกนกพร   โกสลัย
รหัสนักศึกษา 3571050641132
คำถามหน้า 116
คำถาม : แมททริกซ์สรุปผลการวิเคาระห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ หรือ SFAS Matrixที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นตารางที่แสดงให้เห็นถึงอะไร
คำตอบ : แสดงให้เห็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งภายนอกและภายในของบริษัทในตารางเดียว
บันทึกการเข้า
3571050641129
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:22:19 PM »

ชื่อ:รัชนีกร คำมี
รหัสนักศึกษา:3571050641129
คำถามหน้า:115
Q:การจัด SFAS Matrix เป็นการจัดทำเพื่อต้องการอะไร
A:เป็นการจัดทำที่ต้องการให้ผู้ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ลดจำนวนปัจจัยที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทั้งหมด ให้เลือน้อยกว่า10 ปัจจัย
บันทึกการเข้า
3571050641102
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 01:26:52 PM »

Q:ก่อนจัดทำกลยุทธ์กำหนดทางเลือกใดๆ นักวางแผนจำเป็นจะต้องตรวจสอบอะไรก่อน?
A:ต้องตรวจสอบพันธกิจและวัตถุประสงค์ ปัจจุบันของบริษัทก่อน

มาจากหน้า 119
ชื่อธีรกานต์ เจริญสุขกู้เกียรติ รหัส 3571050641102
บันทึกการเข้า
3571050641122
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 03:14:41 PM »

คำถาม: เป้าหมายของการค้นหาตลาดย่อยหรือตลาดขนาดเล็กที่เอื้ออำนวยมากที่สุดนั้นคืออะไร
 ตอบ: คือตลาดนั้นต้องเป็นตลาดที่เหมาะสมกับสภาพเเวดล้อมทั้งภายในเเละภายนอกของบริษัท ตลาดนั้นต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอเเละสามารถตอบสนองความต้องการ  ได้รับความพึ่งพอใจได้

คำถามหน้าที่ 118
น.ส.มณฑกานต์  เพ็งกระจ่าง
รหัสนักศึกษา : 3571050641122
บันทึกการเข้า
3571050641138
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 03:48:42 PM »

Q : วัตถุประสงค์ในการจัดทำ TOWS Matrix มีไว้เพื่ออะไร
A : TOWS Matrix  เป็นเครื่องมือที่นับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการจัดทำกลยุทธ์ให้เกิดทางเลือกหลายๆทาง หรือเพื่อมองกันได้หลายๆมุม สามารถนำมาใช้ได้ทำให้ระดับบริษัทอันเป็นส่วนรวมและในระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปใช้ในขั้นปฏิบัติการทั้งหมด เพียงต้องการแสดงให้เห็นว่า การจัดทำกลยุทธ์มีโอกาสทำได้ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

นางสาว ณิชา  ภูรพีระวงษ์
3571050641138 ป.กบช.3/1
ข้อมูลจากหนังสือ:การจัดการเชิงกลยุทธ์(ปรับปรุงใหม่) STRATEGIC MANAGEMENT
ผู้เขียน:รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล,ดร.ธนวัฒน์ ทีปะบาล
หน้า: 122 ค่ะ 
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: