หน้า: 1 2 3 [4]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 4  (อ่าน 25281 ครั้ง)
3571050641308
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #45 เมื่อ: 01 กันยายน 2016, 11:19:47 pm »

Q:การวิเคราะห์การตลาดเชิงกลยุทธ์ สิ่งที่ควรนำมาพิจารณา คือ
A:1.การเลือกตลาดเป้าหมาย
2.ส่วนประสมทางการตลาด
3.วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

หน้า 90
นางสาววิรินภรณ์  พงกระจาย  ปกบช 3/3
รหัส 3571050641308
บันทึกการเข้า
3571050641223
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #46 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 05:27:51 pm »

Q : การเลือกตลาดเป้าหมาย มีความสำคัญอย่างไรต่อกิจการ
A : ทำให้กิจการรับรู้ว่า "ใครคือลูกค้าของเรา" และสามารถเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นตลาดใดตลาดหนึ่ง

จากหนังสือหน้า 91

นายณัฐวุฒิ ด้วงสำรวย  ป.กบช.3/2
รหัสนักศึกษา 3571050641223
บันทึกการเข้า
3571050641201
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #47 เมื่อ: 02 กันยายน 2016, 06:37:53 pm »

Q: อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย(TIE Ratio) แสดงให้เห็นถึงอะไร
A: แสดงถึงความสามารถของกิจการในการชำระดอกเบี้ย หรือวัดว่ากิจการมีเงินที่จะชำระดอกเบี้ยเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยจ่าย ถ้าผลลัพธ์ที่ได้มีค่ามากจะมีความเสี่ยงต่ำ คือธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูง

จากหนังสือหน้า 98
นางสาว กมลทรรศน์ นุชนางศรี ป.กบช.3/2 รหัสนักศึกษา 3571050641201
บันทึกการเข้า
3571050641331
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #48 เมื่อ: 04 กันยายน 2016, 11:01:26 am »

Q : การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของบริษัทในบทที่4มีกี่วิธี อะไรบ้าง
A : มี4วิธี
วิธีที่1 เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ทรัพยากรสำคัญเป็นฐาน
วิธีที่2 เป็นการวิเคราะห์ตามลูกโซ่แห่งคุณค่า โดยพิจรณาจากกิจกรรมภายในบริษัท
วิธีที่3 เป็นการวิเคราะห์ตามหน้าที่ธุรกิจ หรือตามสายงานที่สำคัญ
วิธีที่4 เป็นการวิเคราะห์โครงร่าง 7-S ของแมคคินซีย์ อันเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงานธุรกิจ

จากหนังสือบทที่4 หน้า104-105
นางสาวอัลฮูดา อูมา ป.กบช3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641331
บันทึกการเข้า
3571050641335
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #49 เมื่อ: 04 กันยายน 2016, 12:55:51 pm »

Q : จากเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratios Analysis)มีอัตราส่วนที่สำคัญหลานอัตราส่วนด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อัตราส่วนสภาพคล่อง อยากถามว่าในเรื่องของอัตราส่วนสภาพคล่องนั้น มีอัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของอุตสาหกรรมกี่อัตราส่วน และอะไรบ้าง?
A : มี 3 อัตราส่วนคือ
1.) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
2.) อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว (Quick(acid-test)Ratio)
3.) อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio)

จากหนังสือบทที่4 หน้า 93 - 94
นายอภิสิทธิ์ ต่างสมบูรณ์ ป.กบช3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335
บันทึกการเข้า
3571050641332
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #50 เมื่อ: 04 กันยายน 2016, 05:04:27 pm »

Q: ในการวิเคราะห์งบการเงิน ผู้วิเคราะห์ควรคำนึงถึงข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่นอะไร
A: ตัวเลขในงบการเงินหลายรายเกิดจากการประมาณการ บางกิจการปิดบัญชีในช่วงฤดูการที่ขายดีทำให้สินทรัพย์และหนี้สินมากน้อยกว่าโดยเฉลี่ยทั้งปี บางทีตัวเลขในบัญชีใช้ราคาทุนแต่ไม่ได้ปรับอัตราเงินเฟ้อ บางบริษัทมีธุรกิจมากมายแตกต่างจากบริษัทที่มีธุรกิจเดียวและวิธีปฏิบัติทางบัญชีก็แตกต่างกัน นอกจากนี้ตัวเลขในบัญชีก็เป็นตัวเลขในอดีต ดังนั้นผู้วิเคราะห์จึงควรใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้วยวิธีอื่นๆด้วย เพื่อความเข้าใจถูกต้อง

จากหน้า 98
น.ส.เกศศิรินทร์  ทำทอง ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641332
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 3 [4]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: