หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการความรู้ ครั้ง 3  (อ่าน 10094 ครั้ง)
3571050741130
Newbie
*
กระทู้: 7


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:18:23 AM »

คำถาม ความรู้คือลักษณะ3ประการคือ
คำตอบ 1 ความรู้ไม่ได้เพิ่มปัจจัยการผลิตแต่การนำความรู้มาใช้มากขึ้นทำให้เพิ่มผลลัพธ์ 2 ความรู้ก้าวหน้าขึ้นจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 3 สารสนเทศที่ได้มีการจัดกระทำขึ้นเป็นความรู้

คำถามและคำตอบหน้า37ย่อหน้าที่2
นางสาวเกศแก้ว ดงรีรัมย์ รหัส 3571050741130 ป.กจท3
บันทึกการเข้า
3571050741137
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:18:40 AM »

คำถาม:ระดับขั้นสูงสุดของความรู้ คืออะไร จงอธิบาย
คำตอบ:คือปัญญา เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนที่สามารถคิดได้อย่างลึกซึง สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เป็นการรวมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานอาชีพ ก่อให้เกิดการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
(คำถามและคำตอบหน้า38ย่อหน้าที่5)
ชื่อ นางสาวนันธิชา สนธิทอง
รหัสนักศึกษา 3571050741137
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2016, 10:32:31 AM โดย 3571050741137 » บันทึกการเข้า
3571050741164
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:19:11 AM »

คำถาม : การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจนเกิดการพัฒนาความรู้และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ได้ความรู้ใหม่ๆ จึงทำให้ความรู้ ที่เรียกว่า Tacit knowledge และ Explicit knowledge เป็นอย่างไร
คำตอบ : จะทำให้ความรู้ทั้ง 2 ประเภท เกิดการเปลี่ยนสถานะจาก Tacit knowledge ไปเป็น Explicit knowledge และจาก Explicit knowledge ไปเป็น  Tacit knowledge ที่เป็นการจัดการความรู้แบบไม่รู้จบต่อไป
(คำถามมาจากหน้า 45 บรรทัดที่. 17)
(คำตอบมาจากหน้า 45 บรรทัดที่ 18-20)
น.ส. จรรยพร จิตรเป็นธรรม
รหัส 3571050741164 ห้อง ป.กจท3
บันทึกการเข้า
3571050741156
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:19:26 AM »

คำถาม: กระบวนการที่เรียกว่า เกลียวความรู้ หรือ SECI Model คิดค้นโดยผู้ใด
ตอบ : Michael Polanyi และ Lkujiro Nonaka
(คำถามและคำตอบหน้า 42)
นางสาวสุนัน ทองเนียม
รหัสนักศึกษา 3571050741156
บันทึกการเข้า
3571050741126
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:19:52 AM »

คำถาม: ประเภทของความรู้มีกี่ประเภท
คำตอบ: มี2ประเภท
              1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน
              2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง
คำถามและคำตอบหน้า 41
น.ส.ภัณฑิรา สหัสรังษีวิทยา
รหัสนักศึกษา3571050741126 ป.กจท 3
บันทึกการเข้า
3571050741135
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:20:43 AM »

คำถาม: การวิเคราะห์(Analysis) คืออะไร?
คำตอบ: คือ ความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจและการนำไปปรับใช้ รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ

(คำถามคำตอบ ข้อ6.2.4 หน้า 47)
สุภาสิณี บุญประสพ
รหัส3571050741135
บันทึกการเข้า
3571050741106
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:21:08 AM »

คำถาม
ความรู้ในทัศนะของ livari มุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นสิ่งสำคัญ
คำตอบ
มุ่งเน้นความรู้ที่จำเป็น ที่คนในชุมชนให้ความสำคัญคือขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาต่อๆมาจนได้เผยเเพร่ความรู้นั้น เช่น วัฒนธรรมการทำร่มที่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
คำถาม มาจากหน้า30 ย่อหน้า2.6
นางสาวธมน อุดมเพ็ชร์
รหัส3571050741106
ห้อง การจัดการทั่วไป
บันทึกการเข้า
3571050741143
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:30:05 AM »

คำถาม : ยกตัวอย่างของการผนวกความรู้มีอะไรบ้าง
คำตอบ : การเขียนงานวิจัยซึ่งนำแนวคิดต่างๆ มากมายมาจัดทำใหม่ เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ และแปลสรุปหรือรวบรวมความรู้จากตำราภาษาต่างประเทศ

เอามาจากหน้า43
นายประสงค์ อิ่มใจกล้า รหัส3571050741143
บันทึกการเข้า
3571050741162
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:31:29 AM »

คำถาม : ความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) คืออะไร
คำตอบ : ความรู้ภายนอกตัวบุคคลที่เป็นทางการและเป็นระบบที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆได้ เช่น วีดีทัศน์ หนังสือ เป็นต้น

หน้า 41 ข้อ 2
นางสาวณัฐรดี  วิชยพรจรัส ปกจท.3
รหัสนักศึกษา 3571050741162
บันทึกการเข้า
3571050741109
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:35:45 AM »

คำถาม:ขั้นแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Tacit knowledae คืออะไร
คำตอบ:การแลกเปลี่ยนความรู้

(คำถามและคำตอบหน้า 43 บรรทัดแรก)


นางสาวปนัดดา ดีวิจิตร์
3571050741109
บันทึกการเข้า
3571050741114
Newbie
*
กระทู้: 14


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:36:59 AM »

คำถาม : เมื่อบุคลากรสะสมความรู้ไว้มากพอที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อแบ่งปันให้กับคนอื่นๆแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป?
คำตอบ : เขียนออกมาเป็นหนังสือ ตำรา คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ

* คำถามและคำตอบจากหนังสือหน้า 43 ย่อหน้าที่5

พีรพล ตติยสิริไพบูลย์ ปกจท.3
รหัสนักศึกษา 3571050741114
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2016, 10:55:33 AM โดย 3571050741114 » บันทึกการเข้า
3571050741131
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:37:25 AM »

คำถาม:ความรู้ในองค์การคืออะไร
คำตอบ:คือ ช่องทางการเข้าถึงความรู้ขององค์กร ได้แก่ หน่วยงานหรือสถานที่ทำงานในส่วนต่างๆตามโครงสร้างขององค์กร
สมาชิกของแต่ละหน่วยที่ทำงานร่วมกันจะเก็บสะสมความรู้ในงานเฉพาะทางและนำมาสู่ระบบขององค์การที่เป็นความรู้เฉพาะทางตามสภาวะแวดล้อมของงานที่องค์การสะสมความรู้ที่เป็นประสบการณ์ทั้งทางบวกและทางลบ

คำถาม:คำตอบหน้าที่48ย่อหน้าที่3
ชื่อ นายเชษ์ ศรีประกายพรึก
รหัสนักศึกษา 3571050741131
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2016, 10:52:12 AM โดย 3571050741131 » บันทึกการเข้า
3571050741138
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:40:08 AM »

คำถาม:การผนึกหรือฝังความรู้เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงความรู้จากExplicit กลับสู่Tacit?
คำตอบ:เป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นที่4

(คำถามและคำตอบหน้า43)


นางสาวมณีดาว บุตไตย
3571050741138
บันทึกการเข้า
3571050741165
Newbie
*
กระทู้: 13


ดูรายละเอียด
« ตอบ #28 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:41:33 AM »

คำว่า Tacit Knowledge มีความหมายว่าอย่างไร?

Tacit Knowledge คือความรู้ ที่เป็นประสบการณ์ พรสวรรค์ ที่ฝังลึกในตัวบุคคล

***คำถามจากหน้า 45
นายไพโรจน์ คลี่ฉายา ปกจท3 รหัส 3571050741165 เลขที่ 40
บันทึกการเข้า
3571050741163
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 10:42:43 AM »

คำถาม : ความรู้ในลักษณะการสร้างสรรค์ที่มาจากตนเองอยู่ในระดับใด
คำตอบ : ระดับที่4 ใส่ใจกับเหตุผล (self-motivat creativity : care-why)
หน้า46 ย่อหน้า4
นางสาว ศุภิกา นิ่มทอง ปกจท.3 รหัสนักศึกษา 3571050741163
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2016, 10:45:39 AM โดย 3571050741163 » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: