หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 3  (อ่าน 10384 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 567


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 07:56:09 AM »

การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 3

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 3 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส 

โดยตั้งกระทู้คำถามต่อจากล่างนี้
บันทึกการเข้า
3571050641142
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:06:20 PM »

ชื่อนายจิระพงศ์ วิสุทธิพงศากร
รหัสนักศึกษา 3571050641142
ป.กบช.3/1

คำถามจากหน้า 53

Q : ข้อพิจารณาสำคัญสำหรับนักวางแผนเชิงกลยุทธ์มีกี่ประการ อะไรบ้าง ?
A : 3 ประการ 1)แนวโน้มของสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันอาจจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันต่ออุตสาหกรรมต่างๆ
                  2)ผลกระทบของแนวโน้มสภาพแวดล้อมมักจะแตกต่างกันมากสำหรับบริษัทที่ต่างกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
                  3)แนวโน้มของสภาพแวดล้อมทั้งหมดอาจไม่จำเป็นต้องมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ
บันทึกการเข้า
3571050641146
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:06:31 PM »

ชื่อ นายสันติ แสงแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641146
(หน้าที่51)

Q: ปัจจัยตัวแปรด้านนิเวศวิทยา (Ecological Forces)มีกี่ตัวแปร อะไรบ้าง

A: 4 ตัวแปร
 1.) กฎหมายป้องกันสภาพแวดล้อม
 2.) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
 3.) องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ
 4.) ผลกระทบจากมลภาวะ
บันทึกการเข้า
3571050641107
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:10:22 PM »

ชื่อ นางสาว นิรุชา เกิดแสง
รหัสนักศึกษา 3571050641107
คำถามหน้า 47

Q : จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อหาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ มีกี่ตัว อะไรบ้าง

A : มี 2 ตัว คือ 1.โอกาส   2.อุปสรรค
บันทึกการเข้า
3571050641131
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:18:46 PM »

นาย นราธิป พันธ์ชมภู
รหัสนักศึกษา : 3571050641131
ที่มาของคำถาม : หน้า58-59

Q:ตัวกำหนดความรุนแรงของการแข่งขัน(Determinants of Rivalty) มีอะไรบ้าง ?

A:
1.จำนวนของคู่แข่ง(Number of Competitors)
2.ต้นทุนคงที่สูง(High Fixed Costs)
3.การออกจากอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรค(Height of Exist Barriers)
4.การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์(Product Differentiation)
5.การเจริญเติบโตช้า(Slow Growth)
บันทึกการเข้า
3571050641132
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:20:41 PM »

ชื่อ นางสาวกนกพร   โกสลัย
รหัสนักศึกษา 3571050641132
คำถามหน้า 49-50
คำถาม : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม (Analyzing the Societal Envionment) แบ่งออกเป็น4ด้าน เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยตัวแปรที่สำคัญ รวมทั้งพลังผลักดันที่ก่อให้เกิดโอกาส(opportunities-O)และอุปสรรค(threats-T)
ได้แก่อะไรบ้าง
คำตอบ : 1) ปัจจัยตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Variables)
            2) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Variables)
            3) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal Variables)
            4) ปัจจัยตัวแปรทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Variables)
บันทึกการเข้า
3571050641141
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:24:21 PM »

ชื่อ นางสาว นภัสสร ยาคะธรรม
รหัสนักศึกษา 3571050641141
คำถามหน้า48
Q:การกำหนดประเภทของสภาพเเวดล้อมภายนอกตามวีลเล็นเเละคณะ ได้เเบ่งออกเป็นกี่ประเภทเเละอะไรบ้าง
A: มี 2 ประเภท คือ 1.สภาพเเวดล้อมทางสังคม 2.สภาพเเวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน
บันทึกการเข้า
3571050641129
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:30:53 PM »

ชื่อ:นางสาวรัชนีกร    คำมี
รหัสนักศึกษา:3571050641129
คำถามหน้า:63
Q:ข้อเสนอของโรธไซด์ สามารถสรุปได้เป็นกี่ข้อ อะไรบ้าง
A:สามารถสรุปได้เป็น 2 ข้อ คือ
   1.คู่แข่งคือใคร (Who are they?)
   2.คู่แข่งมีแผนการจะทำอะไร (What are they up to?)
บันทึกการเข้า
3571050641311
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:47:17 PM »

Q: กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การหมายถึงอะไร?
A: หมายถึง กลุ่มที่มีผลกระทบหรือถูกกระทบจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์การ

คำถามจากหน้า 62
ชื่อ นางสาวสโรชา กาญจนบริรักษ์
รหัสนักศึกษา 3571050641311
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641119
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 12:48:40 PM »

Q : พลังผลักดันที่ทำให้เกิดการแข่งขันมีกี่ประการ อะไรบ้าง ?

A : มี 5 ประการ ได้แก่
     1. ภัยคุกคามจากคู่แข่งหน้าใหม่
     2. ความรุนแรงของคู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม
     3. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ
     4. อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
     5. ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน

คำถามจากหน้า 61
ชื่อ นางสาวพิชญานิน  กรแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641119
บันทึกการเข้า
3571050641333
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 01:01:53 PM »

Q : ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมายมีอะไรบ้าง
A :  1.การออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด
      2.กฎหมายภาษีอากร
      3. กฎหมายการป้องกันสิ่งแวดล้อม
      4. ทัศนคติต่อบริษัทต่างชาติ
      5. เสถียรภาพของรัฐบาล
      6. การผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ
      7. กฎหมายการจ้างงาน และการเลื่อนตำแหน่ง
      8.เสถียรภาพของรัฐบาล
      9.กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติ
     10. กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง

คำถามจากหน้า 50
นางสาวธนัญญา คงนุรัตน์
รหัสนักศึกษา 3571050641333
ป.กบช.3/3
บันทึกการเข้า
3571050641123
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 01:05:13 PM »

ชื่อ น.ส. มณีศร พิพัฒน์เวช
รหัส 3571050641123
(คำถามหน้า54)
คำถาม: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?
คำตอบ: 2 ประเภท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  2) การวิเคราะห์คู่แข่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2016, 01:07:35 PM โดย 3571050641123 » บันทึกการเข้า
3571050641150
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 01:11:23 PM »

ชื่อนางสาว วริษฐา สว่างคำ
ป.กบช3/1 เลขที่27
รหัสประจำตัว 3571050641150
หน้า56-57
คำถาม: ขวากหนามการเข้าสู่อุตสาหกรรม ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ตอบ: 1.ประหยัดเนื่องจากขนาด
2.ความต้องการเงินลงทุน
3.การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์
4.ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าใหม่
5.การเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่าย
บันทึกการเข้า
3571050641329
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 02:31:33 PM »

Q: ตัวกำหนดอำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต(Determinants of Supplier Power)มีอะไรบ้าง?
A: 1. ผู้ขายปัจจัยการผลิตมีน้อยราย จึงมีอำนาจต่อรองสูงกว่า
    2. ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ หรืออย่างน้อยที่สุดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีลักษณะแตกต่างจากคู่แข่ง
    3. ค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อหากเปลี่ยนไปซื้อจากผู้ขายรายอื่น (switching costs) สูง จึงจำเป็นต้องซื้อจากผู้ขายรายเดิม
    4. ไม่มีสินค้าอื่นทดแทนได้
    5. อุตสาหกรรมที่ซื้อปัจจัยการผลิตนั้น ซื้อในสัดส่วนหรือปริมาณน้อย จึงไม่มีความสำคัญต่อผู้ขายปัจจัยการผลิต

คำถามจากหน้า 60:
ชื่อ อภิรักษ์ เมืองมา ป.กบช.3/3 รหัสประจำตัวนักศึกษา 3571050641329
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2016, 02:38:26 PM โดย 3571050641329 » บันทึกการเข้า
3571050641108
Newbie
*
กระทู้: 10


ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2016, 03:37:02 PM »

นิสา มีศิลป์สม
รหัสนักศึกษา 3571050641108
คำถาม ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด ศักยภาพการทำกำไร มีพลังผลักดันกี่ประการอะไรบ้าง
ตอบ มี 5 ประการ
1.คู่แข่งหน้าใหม่
2.ผู้ซื้อ
3.ผลิตภัณฑ์ทดแทน
4.ผู้ขายปัจจัยการผลิต
5'ผู้มีส่วนได้เสีย
หน้า 55
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: