หน้า: 1 2 3 [4]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2  (อ่าน 24512 ครั้ง)
3571050641332
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #45 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 01:25:48 am »

Q: ระดับความเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ "ระดับเป็นตัวเร่ง" หมายถึงอะไร
A: เป็นรูปแบบคณะกรรมการแสดงบทบาทเป็นตัวเร่งชี้นำในการกำหนด และปรับปรุง พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายต่างๆของบริษัทในระดับมากที่สุด
จากหนังสือหน้า 34
น.ส.เกศศิรินทร์  ทำทอง ป.กบช.3/3
3571050641332
บันทึกการเข้า
3571050641234
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #46 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 07:17:09 am »

Q : มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง(Active Participation) เป็นรูปแบบที่คณะกรรมการที่เข้าไปเกี่ยวข้องในแบบใด และในเรื่องอะไร
A : คณะกรรมการจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติ  ซักถามและตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องพันธกิจ(mission) กลยุทธ์(Stategy) นโยบายต่างๆ (policies) รวมทั้งวัตถุประสงค์(objectives) มีคณะกรรมการของบอร์ดที่เข้มแข็งเข้าร่วมในการตรวจสอบฐานะทางการเงิน และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

จากหน้า 34
นายธนัช คุณณจอมเกล้าสิริ ป.กบช.3/2 รหัสนักศึกษา 3571050641234
บันทึกการเข้า
3571050641325
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #47 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 10:14:11 am »

Q: ความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืออะไร
A: เป็นระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆด้วย
จากหนังสือหน้า 30
น.ส.โสภิดา จันทร์วงษ์ ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641325
บันทึกการเข้า
3571050641307
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #48 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 10:41:43 pm »

Q: ทีมผู้บริหารระดับสูง (Top management teams) ที่มีความหลากหลายในด้านภูมิหลังการทำงานมีความสัมพันธ์อย่างไรกับบริษัท
A: มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญ กับการแยกระดับส่วนแบ่งตลาด และความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัท

จากหนังสือหน้า 36
น.ส.วิภารัตน์  ยศหนองทุ่ง ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641307
บันทึกการเข้า
3571050641339
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #49 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 02:02:08 am »

Q:เพราะเหตุใดคณะกรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นคู่ค้า ลูกค้า หรือญาติพี่น้อง กับฝ่ายบริหาร ตามหลักบรรษัทภิบาล?
A:เพราะอาจทำให้การตัดสินใจใดๆนั้น สามารถเกิดความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งได้ง่าย

ที่มา : หนังสือหน้าที่ 31 นางสาวสุพัตรา ถิตย์รัศมี 3571050641339 ป.กบช.3/3 เลขที่ 17
บันทึกการเข้า
3571050641335
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #50 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 11:28:14 pm »

Q: จากความหมายของ "การกำกับดูแลกิจการ" เชอร์ อะเดรียน แคดเบอรี่ ได้ให้ความหมายไว้ว่าอย่างไร?
A: ระบบที่กิจการใช้ชี้ทาง หรือสั่งการ และควบคุมกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งกำกับดูแล อาจจะรวมถึง ความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งหมายถึง การกำหนดว่าใครควรทำอะไร ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานนั้น ต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อใคร และอย่างไร และการตรวจสอบ และถ่วงดุล หมายถึง ระบบการตรวจตรา ดูแล หรือกำกับดูแล และวิธีการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจกัน
จากหนังสือหน้า 30
นาย อภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์ ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 3 [4]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: