หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 1  (อ่าน 10302 ครั้ง)
3571050641115
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 10:04:15 PM »

Q : กลยุทธ์ที่ตั้งใจแตกต่างจากกลยุทธ์ที่เป็นจริงอย่างไร
A : กลยุทธ์ที่ตั้งใจคือกลยุทธ์ที่ยึดตัวเองเป็นหลัก ส่วนกลยุทธ์ที่เป็นจริงใช่การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
คำตอบหน้า 5
ชื่อ นายพงศธร แคนเตรียม
รหัส 3571050641115 ป.กบช.3/1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2016, 10:07:28 PM โดย 3571050641115 » บันทึกการเข้า
3571050641119
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 10:31:46 PM »

Q : คำว่า “วิสัยทัศน์” (Vision) และ “พันธกิจ” (Mission) มีความหมายและแนวคิด แตกต่างกันอย่างไร

A : “วิสัยทัศน์” (Vision) คือ สิ่งที่องค์กรอยากจะให้เป็น จับต้องไม่ได้ ไม่มีตัวตน เป็นนามธรรม แนวคิดคือ “บริษัทปรารถนาอยากจะให้เป็นอย่างไรในอนาคต”
     
     “พันธกิจ” (Mission) คือ สิ่งที่องค์กรอยากจะให้เป็น จับต้องได้ มีตัวตน เป็นรูปธรรม แนวคิดคือ “ในปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร”

คำตอบจากหน้า 14
ชื่อ นางสาวพิชญานิน  กรแก้ว
รหัส  3571050641119
บันทึกการเข้า
3571050641126
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 11:48:56 PM »

ชื่อ น.ส.เมธณี  ยศสิริรุ่งเรือง
รหัสนักศึกษา 3571050641126
คำถาม : กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือส่วนตลาด(Market Segment) ที่กำลังเผชิญอยู่กับคู่แข่งในปัจจุบัน เป็นกลยุทธ์ระดับใด และกลยุทธ์ที่ใช้คืออะไร
คำตอบ : กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในระดับนี้ คือ กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) หรือ กลยุทธ์ความร่วมมือ (Cooperative Strategy) // หน้า 17
บันทึกการเข้า
3571050641108
Newbie
*
กระทู้: 10


ดูรายละเอียด
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2016, 11:54:40 PM »

Q : ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำธุรกิจในอนาคตจากผลการศึกษาเรื่อง Future Value Chain 2022 มีกี่ประการ อะไรบ้าง
A : 5 ประการ 1.การสนใจในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
2.การคำนึงถึงทรัพยากรที่มีจำกัดและหายาก
3.การมุ่งเน้นความสามารถรักษาความยั่งยืน
4.การเข้าสู่โลกดิจิตอล
5.การทำงานในอนาคต
(เฉลยหน้า 2-3)
นางสาวนิสา มีศิลป์สม รหัสน.ศ.3571050641108 ป.กบช 3/1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2016, 11:57:55 PM โดย 3571050641108 » บันทึกการเข้า
3571050641105
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 12:28:24 AM »

ชื่อ นางสาวนฤมล  สว่างเกียรติกุล
รหัสนักศึกษา 3571050641105
คำถามหน้าที่: 19
คำถาม : การปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นหน้าที่ของบุคคลใดที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตามกลยุทธ์มักมีความเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นสำคัญ?
คำตอบ :   การปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยทั่วไปแล้วถือเป็นหน้าที่ของผู้จัดการระดับกลางและระดับล่างเท่านั้นส่วนผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ตรวจสอบแผนการปฏิบัติการโดยการปฎิบัติตามเชิงกลยุทธ์มักเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2016, 12:29:59 AM โดย 3571050641105 » บันทึกการเข้า
3571050641134
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 02:01:06 AM »

สุดารัตน์ ศรอินทร์
รหัสนักศึกษา 3571050641134
หน้าที่14
คำถาม: องค์ประกอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คำตอบ: 1.การกำหนดพันธกิจของบริษัท
2.การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้
3.การพัฒนากลยุทธ์
4.กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
บันทึกการเข้า
3571050641122
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 10:53:59 AM »

น.ส.มณฑกานต์  เพ็งกระจ่าง
รหัสนักศึกษา 3571050641122
หน้าที่15
คำถาม :ข้อความที่ว่า  "ข้อความพันธกิจขององค์การจะเป็นเเรงจูงใจส่งเสริมสร้างความรู้สึกให้พนักงานทุกคนมีความคาดหวังร่วมกันเเละนำไปถ่ายทอดให้ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)ทุกฝ่ายได้ทราบด้วย"  กล่าวโดยสรุป พันธกิจขององค์การจะบอกให้ทราบอะไร

ตอบ : 1. เราคือใคร  (who we  are)
2.เราทำอะไร  ( what  we do)  3 . เราอยากเป็นอะไรในอนาคต (what we'd like  to  becom 
บันทึกการเข้า
3571050641116
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 11:22:00 AM »

Q : ปัจจัยตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกการแข่งขัน (five force model) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
A : 1. การแข่งขันภายในกันเอง
     2. การคุกคามของผู้เข้ามาหม่
     3. ภัยคุกคามของผู้ผลิต
     4. ภัยคุกคามของผู้ซื้อ
     5. ภัยคุกคามสินค้าทดแทน

จากหน้า 13

นางสาวพรชิตา  มังกะลัง
รหัสนักศึกษา 3571050641116
บันทึกการเข้า
3591051041155
Newbie
*
กระทู้: 10


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 01:05:54 PM »

คำถามหน้าที่16

Q .บริษัทส่วนใหญ่มักจะกำหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ทางด้านไหนบ้าง ??

A . 1.ความสามารถในการทำกำไร(กำไรสุทธิ) 2.ประสิทธิภาพ (ต้นทุนต่ำเป็นต้น) 3.เป็นผู้นำทางการตลาด (ส่วนแบ่งตลาด)
     
     4.เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี  5.ความอยู่รอดไม่ล้มละลาย 6.ความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น 7.ความมีชื่อเสียง เป็นต้น 

นายภัทรกร อเนกวิโรจน์

รหัสนักศึกษา 3591051041155

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2016, 01:09:18 PM โดย 3591051041155 » บันทึกการเข้า
3571050641104
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #24 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 01:12:49 PM »

ชื่อ น.ส.ธีราภรณ์  ศรีวิไล
รหัสนักศึกษา 3571050641104
คำถามหน้าที่ : 17
คำถาม : กลยุทธ์ระดับบริษัทมีทิศทางที่จะดำเนินงานกี่ทิศทาง ทิศทางอะไรบ้าง
ตอบ   : 3 ทิศทาง คือ หน่วยธุรกิจใดควรรักษาสภาพเดิม ( stability )
หน่วยธุรกิจใดควรเพิ่มการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต ( growth )
หน่วยธุรกิจใดควรตัดทอนออกไป ( retrenchment )
บันทึกการเข้า
3571050641114
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #25 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 07:09:54 PM »

Q : องค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
A : 3 อย่าง 1) เป้าหมาย
               2) นโยบาย
               3) แผนปฏิบัติงาน
จากหน้า5
นางสาวเปรมสิริ บัวเทพ
รหัสนักศึกษา 3571050641114
บันทึกการเข้า
3571050641102
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #26 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 11:07:05 PM »

Q:จากบทความของ J.Thomas Cannon ที่ว่าในบรรดาสิ่งเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลที่แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ หรือความแตกต่างระหว่างบริษัทผู้นำกับบริษัทผู้ตาม สิ่งเปรียบเทียบที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวที่แยกให้เห็นความแตกต่างสิ่งนั้นคืออะไร?
A:สิ่งนั้นคือ กลยุทธ์

มาจากหน้า 4
ชื่อธีรกานต์ เจริญสุขกู้เกียรติ รหัส 3571050641102
บันทึกการเข้า
3571050641135
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 10:37:43 AM »

ชื่อ น.ส.อนุสรา กฤษฤๅนนท์
รหัสนักศึกษา 3571050641135
คำถามจากหน้า 19

คำถาม กาปฏิบัติตามกลยุทธ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คำตอบ 1. โปรแกรมดำเนินงาน
            2. งบประมาณ
            3. วิธีการดำเนินงาน
บันทึกการเข้า
3571050641138
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #28 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 02:49:22 PM »

Q : ผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องมีสิ่งใดเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสำเร็จ?
A : ผู้บริหารระดับสูง จำเป็นจะต้องรู้จัก "เลือก" คน "นำ" คน ใช้จุดแข็งและความรู้ความสามารถของคน มาหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization ) ที่สามารถพัฒนาก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
      และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ ( Vision ) เพื่อสร้างภาพที่อยากให้องค์การเป็นไปในอนาคต เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งจะต้องรู้จักวางแผนกลยุทธ์ เพราะ กลยุทธ์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสำเร็จหรือความเป็นเลิศในยุคปัจจุบัน

นางสาว ณิชา  ภูรพีระวงษ์
3571050641138 ป.กบช.3/1
ข้อมูลจากหนังสือ:การจัดการเชิงกลยุทธ์(ปรับปรุงใหม่) STRATEGIC MANAGEMENT
ผู้เขียน:รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล,ดร.ธนวัฒน์ ทีปะบาล
หน้า: 3 ค่ะ 
บันทึกการเข้า
3571050641139
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #29 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2016, 03:31:56 PM »

Q :การประเมินผลและการควบคุมในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร(เนื้อหาจากหน้า 19)
A :การประเมินผลและการควบคุม คือการตรวจสอบกิจกรรมและผลปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์การ เพื่อเปรียบเทียบว่าผลการปฏิบัติงานจริงกับผลการดำเนินงานที่ตั้งความมุ่งหวังไว้บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ และประโยชน์ของการประเมินผลและการควบคุมคือทำให้ผู้จัดการทุกระดับได้นำข้อมูลจากการประเมินขั้นนี้เพื่อนำไปแก้ไขและหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ชื่อ นายธนวัฒน์ ภาคนนท์กุล
รหัสนักศึกษา 3571050641139
ป.กบช.3/1
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: