หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 1  (อ่าน 27462 ครั้ง)
3571050641241
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 11:05:57 am »

Q. องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมเกี่ยววกับงานมีอะไรบ้าง
A. 1.ผู้ถือหุ้น
     2.รัฐบาล
     3.ลูกค้า
     4.เจ้าหนี้
     5.กลุ่มผลประโยชน์
     6.สมาคมการค้า
     7.ชุมชน
     8.คู่แข่งขัน
     9.พนักงาน/สหภาพแรงงาน
     10.ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

จากหนังสือหน้า 13
นายภัทรพงษ์ เปรมสุขดี ป.กบช 3/2 รหัส 3571050641241
บันทึกการเข้า
3571050641227
Newbie
*
กระทู้: 12


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 11:52:17 am »

Q : การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันจะมุ่งเน้นในเรื่องของอะไรเพื่อสร้างความได้เปรียบ
A : ความเร็ว ความแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

คำตอบมาจากหนังสือหน้าที่ 3

นางสาว ธมลวรรณ สุนทราราญ รหัสนักศึกษา 3571050641227 ป.กบช 3/2


*** ซ้า กับเพื่อน ล่างนี้


Q :  การทำงานในอนาคตมีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลง จากสาเหตุใด
A : เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการทำธุรกรรมออนไลน์ จะเติบโตขึ้นอย่างมาก เพราะ ได้เปรียบด้านการประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

คำตอบในหนังสือหน้า 3
นางสาวจิราพร  ปิ่นใจ รหัสนักศึกษา 3571050641206 ป.กบช.3/2


ไปหาข้อใหม่ และไปคัด ประโยคนี้ 1 หน้า ว่า ครั้งหน้าจะระมัดระวังไม่ตั้งข้อคำถามซ้ำ กับคนอื่น" ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2016, 09:27:04 am โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
3571050641201
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 12:39:53 pm »

 Q: เพราะเหตุใด กลยุทธ์ที่บริษัทตั้งใจไว้เริ่มเเรกจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง?
A:  เพราะว่า สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแผนกลยุทธ์์ที่กำหนดไว้เดิมอาจใช้ไม่ได้ผล จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ในบางส่วน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงนั้น

หนังสือหน้า 6
นางสาว กมลทรรศน์ นุชนางศรี รหัส 3571050641201 ป.กบช.3/2
บันทึกการเข้า
3571050641203
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 12:40:21 pm »

Q : กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร
A : ประชาคมโลกไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใด สามารถรับรู้สัมพันธ์หรือผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว กว้างขวางชนิดไร้พรมแดนทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกไม่สามารถยืนหยัดอยู่เพียงลำพัง
หน้าที่ 1
นาย กุลพัทธ์ ตั้งจิตนิมิตกุล ป.กบช3/2
เลขประจำตัว 3571050641203
บันทึกการเข้า
3571050641337
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #34 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 03:58:26 pm »

Q : ปัจจัยตัวแปรสำคัญ4อย่างที่มีผลทำให้สภาพแวดล้อมของการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงได้แก่?
A : -กระแสโลกาภิวัฒน์
      -ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
      -การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      -แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ระดับโลก

จากหนังสือหน้าที่ 23
อรยา ขำขาว ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641337
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2016, 08:56:54 pm โดย 3571050641337 » บันทึกการเข้า
3571050641204
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 07:00:25 pm »

Q : เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทส่วนใหญ่มักจะนิยมกำหนดทางด้านใดบ้าง
A : 1.ความสามารถในการทำกำไร(กำไรสุทธิ) 
     2. ประสิทธิภาพ(ต้นทุนต่ำ)
     3. เป็นผู้นำทางการตลาด(ส่วนแบ่งตลาด)
     4. เผ็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
     5. ความอยู่รอด(ไม่ล้มละลาย)
     6. ความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
     7. ความมีชื่อเสียง
จากหนังสือหน้าที่16
นาย จตุรงค์ จุติโรจน์ปกรณ์ รหัสนักศึกษา3571050641204 ป.กบช3/2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2016, 07:09:57 pm โดย 3571050641204 » บันทึกการเข้า
3571050641308
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 07:25:15 pm »

Q:กระบวนดำเนินงานการจัดการเชิงกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ 5ขั้นตอน คือ
A:1.การพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
   2.การกำหนดวัตถุประสงค์
   3.การจัดทำกลยุทธ์
   4.การนำกลยุทธ์ที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ
   5.การประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเริ่มต้นใหม่
หน้า9-10
นางสาววิรินภรณ์  พงกระจาย
รหัส 3571050641308
บันทึกการเข้า
3571050641341
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #37 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 07:28:18 pm »

Q:การประเมินผลและการควบคุม มีผลดีอย่างไร พร้อมอธิบาย
A:ทำให้มองเห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องแผนกกลยุทธ์ที่ได้นำไปปฏิบัติงานมาก่อนหน้านี้ได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นตัวกระตุ้นระบบบริหารงานขององค์การใหม่ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นดำเนินงานใหม่ในครั้งต่อไปและทำให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างแท้จริง.
จากหนังสือหน้า 19-20
นางสาว ศยามล คงธนจิระไมตรี รหัสนักศึกษา 3571050641341 ป.กบช.3/3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2016, 09:16:50 pm โดย 3571050641341 » บันทึกการเข้า
3571050641202
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #38 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 07:39:50 pm »

Q: กลยุทธ์ระดับบริษัท(Corporate Strategy) เป็นแผนกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ที่ผ่ายบริหารระดับสูง(Top management) มีต่อหน่วยธุรกิจต่างๆ                (Strategic business unit) รวมทั้งสายผลิต(Product lines) ว่ามีทิศทางที่จะดำเนินงานต่อไปอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปมีกี่ทาง และอะไรบ้าง
A: มี 3 ทาง  1.หน่วยธุรกิจใดควรรักษาสภาพเดิม(Stability)
                 2.หน่วยธุรกิจใดควรเพิ่มการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต(Growth)
                 3.หน่วยธุรกิจใดควรออกตัดทอนออกไป(Retrenchment)

จากหนังสือหน้าที่ 17
นาย กัมปนาท ควรขจร รหัสนักศึกษา 3571050641202 ป.กบช.3/2
บันทึกการเข้า
3571050641352
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 08:00:44 pm »

Q : กลยุทธ์ธุรกิจแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ (1)กลยุทธ์ระดับบริษัท (2)กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (3)กลยุทธ์ระดับหน้าที่ จงจำแนกว่ากลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับไหนบ้าง
A : กลยุทธ์ระดับบริษัท เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บริการระดับกลาง
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น

จากหน้า 17
นางสาวพรทิพา พึ่งผล
ป.กบช.3/3 3571050641352
บันทึกการเข้า
3571050641307
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #40 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 08:32:33 pm »

Q: ประโยชน์ด้านพฤติกรรมการบริหาร (Behavioral effects) เกิดผลดีกับบริษัทอย่างไร
A: 1.กิจกรรมการจัดทำกลยุทธ์ มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทเกิดปัญหาต่าง ๆ
    2.การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยกลุ่ม อันเกิดจากสมาชิกที่มีความชำนาญหลายสาขามาร่วมตัดสินใจ จะทำให้เกิดแนวทางที่หลากหลาย นำกลยุทธ์ไปใช้ที่เหมาะสม เพราะผ่านการกลั่นกรองที่ดี
    3.การให้พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกลยุทธ์ ทำให้เข้าใจความสำพันธ์ระหว่างผลิตภาพกับรางวัลเป็นอย่างดี
    4.การเกิดช่องว่างหรืองานซ้ำซ้อนกันในการดำเนินกิจกรรมระหว่างบุคคลและกลุ่มผู้ทำงานลดลง เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำกลยุทธ์
    5.การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะลดลงจากการที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกลยุทธ์

จากหน้า 22-23
น.ส.วิภารัตน์  ยศหนองทุ่ง
ป.กบช.3/3 รหัสนักศึกษา 3571050641307
บันทึกการเข้า
3571050641223
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #41 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 08:37:28 pm »

Q : เพิร์ซและโรบินสัน กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว้ว่าอย่างไร
A : กล่าวเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ทั้งทางด้านการวางแผนและการปฎิบัติ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มุ่งมั่นทำงานร่วมกัน
     เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ประโยชน์นอกจากจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านการทำกำไรแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านพฤติกรรมการบริหารด้วย

จากหนังสือหน้า 22

นายณัฐวุฒิ ด้วงสำรวย  รหัสนักศึกษา 3571050641223  ป.กบช 3/2
บันทึกการเข้า
3571050641242
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #42 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 08:51:43 pm »

Q : ทำอย่างไร เพื่อให้การประเมินผลและการควบคุมได้ผลดีอย่างแท้จริง
A : ผู้จัดการจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนทันทีและไม่อคติ จากผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทุกระดับในองค์การ
จากหน้า 20
 นาย ชัยวัฒน์ ธีรพลชูพันธ์ รหัสนักศึกษา 3571050641242 ป.กบช 3/2
บันทึกการเข้า
3571050641232
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #43 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 09:40:40 pm »

Q : ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ใช้วิเคราะห์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ง่ายที่สุด นิยมใช้ชื่อเรียกกันว่าอะไร และชื่อมีความหมายว่าอย่างไร?
A : วิธีวิเคราะห์ที่นิยมเรียกกันว่า "การวิเคราะห์สวอท" หรือ "SWOT analysis" (เกิดจากอักษรตัวแรก 4 ตัวมารวมกัน) ดังนี้คือ
     S = Strengths (จุดแข็ง)
     W = Weaknesses (จุดอ่อน)
     O = Opportunities (โอกาส)
     T = Threats (อุปสรรค หรือ ข้อจำกัด)

จากหนังสือหน้าที่ 11
นายทรงพล ควรขจร รหัสนักศึกษา 3571050641232 ป.กบช 3/2
บันทึกการเข้า
3571050641335
Newbie
*
กระทู้: 11


ดูรายละเอียด
« ตอบ #44 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 10:06:10 pm »

Q : จากความหมายของคำว่า "กลยุทธ์" หรือ "ยุทธศาสตร์" ที่มีผู้ให้ความหมายเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือ ทอมป์สัน และ คณะ ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างไร?
A : ความหมายของคำว่า "กลยุทธ์" หรือ "ยุทธศาสตร์" ที่ ทอมป์สัน และ คณะ กล่าวไว้คือ "กลยุทธ์ของบริษัทคือ แผนปฏิบัติงานที่ดีกว่า เหนือกว่า แผนปฏิบัติงานของบริษัทคู่แข่ง และยังทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำกำไรได้มากกว่าเดิมอีกด้วย"
จากหนังสือหน้าที่ [4]
นายอภิสิทธิ์  ต่างสมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 3571050641335 ป.กบช 3/3
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: