หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงานกลยุทธ์  (อ่าน 2776 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 582


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 02 สิงหาคม 2016, 10:12:15 am »

การเตรียมการเพื่อการนำเสนอและการจัดทำรายงานกลยุทธ์

            1.การเตรียมตัวการทำ Case ให้นักศึกษา เข้าไป load ข้อมูล ในเวปไซด์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทย โดยเข้าไปที่ Sheet  งบการเงิน  หรือ อาจไปที่  หน้า ข่าวที่มีการรายงานงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ Link ให้ดังนี้ :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH ข้อมูลในส่วน งบการเงิน ณ  30 มิถุนายน 2559 และรายงานประจำปีของบริษัทปี 2558   ดังนี้
         

       กลุ่มที่                             เลขที่                                  บริษัท
       
           1                       1-5                           MAJOR
           2                               6-10                       MATI
           3                               11-16                        VGI
           4                               17-22                      
            5                              23-27                      True
            6 เพิ่มเติม                     กลารตลาด                   JMART 


         
           2. วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กร  (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )

    *** ให้นักศึกษาเข้าไปหาข้อมูลใน Website ของบริษัทตามที่อาจารย์ได้กำหนดกลุ่ม ==>  ในส่วนข้อมูลบริษัท ควรทราบก่อนมาทำ CASE ***

    2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก External Environment
            2.1.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)
            2.1.2 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Task environment : Porter’s 5 forces
 
  2.2 สภาวะแวดล้อมภายใน Internal Environment  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภาพในว่าองค์การนั้นๆมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร

     2.2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure)

     2.2.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)

     2.2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System)

     2.2.4 บุคลากร (Staff)

     2.2.5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)

     2.2.6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)

     2.2.7 ค่านิยมร่วม (Shared values)


     ** ปัจจัยอ่อน หรือ Soft Elements มี 4 ตัว คือ ทักษะ ทีมงาน (คน) สไตล์ และทีสำคัญที่สุดคือ ค่านิยมร่วม

     ** ส่วนปัจจัยแข็ง หรือ Hard Elements มี 3 ตัว คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และ ระบบ


3. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (SWOT, EFAS, IFAS, SFASม TOWS, BCG  และ BSC)

4.การนำเสนอกลยุทธ์ในระดับแบบต่างๆ

   4.1 กลยุทธ์ระดับองค์การ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

   4.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ พร้อม ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

5.ให้ นศ ศึกษา "รูปแบบของ BSC" โดยเข้าไปศึกษา http://www.peoplevalue.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539103970&Ntype=26
และให้ ศึกษาตาราง BSC & KPI  เพื่อออกแบบในการจัดทำตาราง BSC ในการทำกรณีศึกษานี้และส่งเป็นคะแนนเก็บ ในวันที่เรียน ดังนั้น ทุกกลุ่มต้องมี Notebook เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปส่งในวันนั้น


************   ถ้าเป็นไปได้ นศ ลองไปหา หนังสืออ่านประกอบการเรียน ชื่อหนังสือ "การจัดการกลยุทธ์ ของ รศ พิบูล ทีปะปาน ซึ่งเป็นภาษาไทย ที่ใกล้เคียงกับ Power Point (ภาษาอังกฤษ) ของ Wheelen & J.David *********************

อนึ่งการสมัครสมาชิกของ website drpracha.com ให้ ใช้ รหัสนักศึกษาเป็น ID  สมัคร  เท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2016, 06:36:51 pm โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
SamantaSl
AnnaHandBI
Newbie
*
กระทู้: 3

AnnaHand
ดูรายละเอียด
hi!
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2022, 05:17:18 am »

อ้างถึง
            1. Case   load     Sheet          Link  :  http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH     30  2559  2558                                                                                                     1                       1-5                           MAJOR           2                               6-10                       MATI           3                               11-16                        VGI           4                               17-22                                  5                              23-27                      True            6                                         JMART                      2.   (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Policies )    ***  Website  ==>    CASE ***    2.1  External Environment            2.1.1  Societal environment (Economic, Technological , Political-legal, Sociocultural, international)            2.1.2  Task environment : Porters 5 forces     2.2  Internal Environment   7       2.2.1  (Structure)     2.2.2  (Strategy)     2.2.3  (System)     2.2.4  (Staff)     2.2.5    (Skill)     2.2.6  (Style)     2.2.7  (Shared values)     **   Soft Elements  4     ()        **   Hard Elements  3      3.  (SWOT, EFAS, IFAS, SFAS TOWS, BCG   BSC) 4.    4.1       4.2       4.3   5.   " BSC"  http://www.peoplevalue.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539103970&Ntype=26  BSC & KPI   BSC     Notebook ************        "       Power Point ()  Wheelen & J.David ********************* website drpracha.com    ID   

The nice answer!
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: