หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา "หัวข้อ" ของงานวิจัย "ด้านการจัดการ"  (อ่าน 5335 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 582


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 04:52:08 pm »

      ตามที่ นศ ต้องลงเรียนในวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ซึ่งเป็นการให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study เพื่อเป็นการที่พัฒนาให้ผู้เรียนเปิดโลกกว้างและได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ

       ดังนั้น การนำเสนอหัวข้องานวิจัย จะต้องเป็นสิ่งที่ตกผลึกและ นศ ได้ศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาที่พบ นศ น้อยครั้ง ดังนั้น นศ ในกลุ่มที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมและที่สำคัญ คือ "การรักษาเวลา"  ตามที่โครงการกำหนดด้วย

สิ่งที่ นศ ต้องดำเนินการส่ง โดยให้เวลาใน การส่ง email t_pracha@outlook.com 
โดยให้ นศ  Download File (ซึ่งมีการกำหนด หัวข้อการรายงาน ต่างๆ ไว้ )  ดังนี้

1. ให้ นศ กำหนดหัวข้อ วิจัย คนละไม่น้อยกว่า 3 หัวข้อ ในสาขาการจัดการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
 1.1 ความสำคัญปัญหาของงานวิจัย ซึ่งต้องมีข้อมูลอ้างอิง เป็น สถิติที่มีแหล่งอ้างอิง

 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ให้กำหนด เพียง 2 ข้อดังนี้
        1.2.1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติการฝึกอบรมหลักสูตร.............(ตัวแปรตาม)ของพนักงานธนาคาร ........ จำกัด(มหาชน)
        1.2.2. เพื่อศึกษา (ความแตกต่าง  หรือ ความสัมพันธ์) ระว่างปัจจัยส่วนบุคคล (ตัวแปรต้น) กับ ทัศนคติรู้การฝึกอบรม(ตัวแปรตาม).............ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)   => ให้ นศ เลือกว่าต้องการ หาค่า ความแตกต่าง  หรือ ความสัมพันธ์

 1.3 ทฤษฎ๊ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 ทฤษฏ๊ (ให้สรุปแบบย่อๆเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างไร)
 
 1.4 สถิติที่จะนำมาใช้ในการวิจัย ซึ่งต้อง จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ที่ นศ เลือกว่าต้องการ หาค่า ความแตกต่าง  หรือ ความสัมพันธ์

 1.5 การอ้างอิงถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง


   ทั้งนี้ให้ นศ ต้องส่งมาทาง email : t_pracha@outlook.com 

2. การนัดนำเสนอเค้าโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Proposal) บทที่ 1-3 และ เครื่องมือแบบสอบถาม พร้อม เอกสารอ้างอิงในการจัดทำเครื่องมือ

3. การติดต่อกับผม สามารถติดต่อได้ด้วย 3  ช่องทาง คือ
 
   3.1 ทางโทรศัพท์ กรณีเร่งด่วน
 
    3.2 ให้ นศ จัดทำ Group Line : IS  ... โดยให้ Add ID  ของผม คือ petertanbkk ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้ส่งผ่านข้อมูลและ จะเช็ดจากจำนวน read ทั้ังนี้ครูจะถือเป็นคำสั่ง ที่ นศ ในกลุ่มครูทุกคนต้องอ่านเป็นประจำ และครูจะให้คะแนนความตั้งใจจากช่องทางนี้ด้วย
   
   3.3 การส่งรายงานต่าง ๆ ผ่าน email : t_pracha@outlook.com


4. นศ จะต้อง ลงทะเบียนใน website : drpracha.com  โดยให้ใช้ ID User คือ รหัสของนักศึกษาเอง
ซึ่ง นศ จึงจะสามารถ  Download File ใน www.drpracha.com ได้
 
 ให้ นศ Download File : IS Report.docx  เพื่อส่งตามข้อ 1 ตามล่างนี้
  II
  II
  II
  V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2017, 01:25:26 pm โดย Dr.Pracha Tansaenee » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: