หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: โอนเงินในประเทศอย่างไรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  (อ่าน 10368 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 565


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 08:59:55 PM »

การโอนเงินสำหรับธนาคารทั่วไปในประเทศไทยนั้น จะไม่คิดค่าธรรมเนียมถ้าคุณโอนภายในธนาคารเดียวกันและเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน

อย่างไรก็ตามหากคุณมีความจำเป็นต้องโอนเงินระหว่างธนาคาร หรือ โอนเงินข้ามจังหวัด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนจากคุณโดยพิจารณาจากช่องทางการโอน (เอทีเอ็ม เคาเตอร์สาขา เช็ค ดราฟต์) วิธีการโอน (เร่งด่วนทางโทรเลข-BahtNet ระบบเครือข่ายของธนาคาร-online) จำนวนเงินที่โอน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินนี้อาจเริ่มต้นเพียงไม่กี่สิบบาทไปจนถึงหลักพันบาทต่อการโอนหนึ่งครั้ง

บางคนทำงานอยู่ต่างจังหวัด ส่งเงินกลับบ้านหรือถอนเงินจากบัญชีที่จังหวัดที่อยู่เดือนละหลายครั้ง ปีหนึ่งสูญค่าธรรมเนียมไปเป็นจำนวนมาก

จึงขอเสนอวิธีการกำจัดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นนี้ออกไปจากชีวิตของท่าน ด้วยวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต่างๆ  หลักการสำคัญคือท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนโดยตัดบัญชีธนาคารหนึ่งและและขายหน่วยลงทุนโดยให้นำเงินเข้าอีกบัญชีธนาคารหนึ่งได้ การตัดบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นว่าท่านทำการโอนเงินระหว่างสองบัญชีธนาคารได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียว และอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอีกเล็กน้อยด้วย

วิธีการเตรียมการ

1. เปิดบัญชีกองทุนและบัญชีธนาคารในจังหวัดที่ต้องการโอน ลงทะเบียนการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ตและบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต และผูกบัญชีธนาคารนั้นเข้ากับบัญชีกองทุน ท่านสามารถทำรายการเหล่านี้ได้ที่ธนาคารทั้งหมดในครั้งเดียว บัญชีกองทุนไม่ใช่บัญชีธนาคารและอาจเปิดแยกกับบัญชีธนาคารได้ เช่น สามารถเปิดบัญชีกองทุน บลจ. ทหารไทย ได้โดยไม่ต้องเปิดหรือมีบัญชีธนาคารทหารไทย  อย่างไรก็ตามหากไปทำรายการที่สาขาของธนาคารท่านอาจถูกขอร้องหรือบังคับให้เปิดบัญชีธนาคารด้วย หากไม่ได้รับความสะดวกในช่องทางนี้ท่านสามารถเปิดบัญชีกับ บลจ. ได้โดยตรง
2. รอกการอนุมัติให้ใช้ระบบซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ประมาณ 1-2 สัปดาห์) และการผูกบัญชีธนาคารเข้ากับบัญชีกองทุน (อาจใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ หากท่านเอาแบบฟอร์มให้ธนาคารเจ้าของบัญชีเซ็นต์ก่อนหรือใช้การสมัครผ่านตู้เอทีเอ็มจะช่วยย่นระยะเวลาได้)

ขั้นตอนการโอนเงิน

1. นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร A (หรือมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้ว)
2. สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นภายในเวลาที่กำหนด (สมมติว่าเป็นวันจันทร์)  ให้ตัดบัญชีธนาคาร A
3. สั่งขายหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในเวลาที่กำหนด (สมมติว่าเป็นวันอังคาร) ให้นำเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีธนาคาร B
4. ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคาร B (สมมติว่าเป็นวันพุธ) พร้อมกับผลตอบแทน (หรือขาดทุน) จากการลงทุนเป็นเวลา 1 วัน สามารถถอนออกหรือโอนออกให้บัญชีอื่นต่อไปได้ ซึ่งถ้าโอนภายในจังหวัดเดียวกันธนาคารเดียวกันก็โอนได้ฟรีอยู่แล้ว

หมายเหตุ

1. หากท่านเก็บเงินไว้ในบัญชีกองทุนอยู่แล้ว ระยะเวลาในการโอนเงินก็จะสั้นลง คือ สั่งขายมีผลวันนี้ ท่านก็ได้รับเงินขายคืนในวันทำการถัดไปในบัญชีธนาคารที่ต้องการ
2. หากต้องการโอนให้บุคคลอื่นมากกว่า 500,000 บาทต่อวัน สามารถโอนผ่านบัญชีร่วมได้ เช่น โอนจากบัญชีนาย ก. ไปยังบัญชีนาย ก. และนาง ข. จากนั้นจึงโอนต่อไปยังบัญชีนาง ข. ซึ่งธนาคารมักจะมองว่าเป็นการโอนระหว่างบัญชีตนเองไม่จำกัดวงเงินการโอน
3. กองทุนรวมที่เลือกใช้เพื่อการโอนเงินนี้ควรเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น มีอายุตราสารสั้นน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าไม่สูญเงินต้น

เราได้ทำตารางสรุปการตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. ที่สำคัญมาให้ดูดังนี้

บลจ.
 ตัดบัญชีค่าซื้อหน่วยลงทุน นำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชี

ทหารไทย ช่องทาง:
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี
ต่างจังหวัด: ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
 ช่องทาง:
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี
ต่างจังหวัด: ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทย ช่องทาง: K-Cyber Invest, ATM
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ต่างจังหวัด: ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ เก็บค่าธรรมเนียม) ช่องทาง: K-Cyber Invest
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกสิกรไทย
ต่างจังหวัด: ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ:
1 บัญชีกองทุน 1 บัญชีรับเงินเท่านั้น เลือกไม่ได้ตอนขายคืน
ใน กทม. และ ปริมณฑลอาจเลือกบัญชีรับเงินเป็นบัญชีธนาคารอื่นได้ แต่ว่าต้องเป็นการเปิดบัญชีกับ บลจ. โดยตรง ทั้งนี้ บลจ. จะออกเช็คไปเข้าบัญชีให้อาจต้องใช้เวลาเพิ่ม 1 วัน
 

กรุงไทย ช่องทาง: KTAM
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ต่างจังหวัด: ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ:
ใช้ online direct debit ไม่ต้องขออนุมัติผูกกับบัญชีกองทุน สามารถตัดใช้ SCBEASY หรือ KTBONLINE ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วได้ทันที ส่วนของ KBANK ต้องสมัคร online direct debit แยกจาก K-cyber banking
 ช่องทาง: KTAM
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารอื่นๆ
ต่างจังหวัด: ธนาคารกรุงไทย

บัวหลวง ช่องทาง: Bualung iBanking, ATM, Phone

กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกรุงเทพ
ต่างจังหวัด: ธนาคารกรุงเทพ
 ช่องทาง: Bualung iBanking
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารกรุงเทพ
ต่างจังหวัด: ธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ: 1 บัญชีกองทุน 1 บัญชีรับเงินเท่านั้น เลือกไม่ได้ตอนขายคืน
 

ไทยพาณิชย์ ช่องทาง: SCB EASY
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารไทยพาณิชย
ต่างจังหวัด: ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่องทาง: SCB EASY
กทม. และปริมณฑล: ธนาคารไทยพาณิชย์
ต่างจังหวัด: ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายเหตุ: 1 บัญชีกองทุน 1 บัญชีรับเงินเท่านั้น เลือกไม่ได้ตอนขายคืน
 

ข้อมูลสำหรับการติดต่อของ บลจ. / ธนาคาร แต่ละแห่งสามารถดูได้ที่ Directory

ตัวอย่าง

ต้องการโอนเงินระหว่าง เชียงใหม่ กับ ภูเก็ต ถ้าใช้ธนาคารเดียวกันทั้งสองจังหวัด ก็เปิดบัญชีกองทุนของ บลจ. ในเครือธนาคารนั้น เปิดบัญชีกองทุนที่ไหนก็ได้ เพราะบัญชีกองทุนไม่ได้มีหลักแหล่งของเงินเช่นเดียวกับบัญชีธนาคาร

* หากใช้ บลจ. บัวหลวง กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ คุณอาจต้องเปิดสองบัญชีกองทุน บัญชีหนึ่งใช้โอนจากเชียงใหม่ไปภูเก็ต อีกบัญชีหนึ่งใช้โอนจากภูเก็ตไปเชียงใหม่ (เพราะเลือกบัญชีรับเงินตอนขายคืนไม่ได้)
* หากใช้ บลจ. ทหารไทย หรือ กรุงไทย เปิดบัญชีกองทุนเพียงบัญชีเดียว สามารถเลือกบัญชีรับเงินได้ตอนขายคืน

เทคนิคเพิ่มเติม

* เวลาคุณไปต่างจังหวัด ไม่สะดวกหอบเงินสดกลับมา สามารถเข้าไปซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารทันที ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีกองทุนใหม่อีก
* หากต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคารในต่างจังหวัด คุณอาจต้องโอนเงินมาพักในบัญชีใน กทม. ก่อน เพราะว่า บลจ. ส่วนใหญ่รองรับแต่เครือข่ายของตัวเองในต่างจังหวัด จึงอาจต้องใช้มากกว่า 1 บลจ. ช่วยในการโอน

 หมายเหตุ บางธนาคารได้ออกรายการส่งเสริมการขายพิเศษลดค่าธรรมเนียมออกมา แต่เราพบว่ามีเงื่อนไขบางประการที่สร้างความไม่สะดวกอย่างมาก เช่น
* ต้องรักษายอดคงเหลือในบัญชีในระดับหนึ่ง ซึ่งสูงพอที่ธนาคารจะได้ค่าธรรมเนียมชดเชยกลับมา
* รายการส่งเสริมการขายมีอายุจำกัด หรือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ข้อมูลจาก http://thaimonet.no-ip.biz/th/banking/domestictransfer_th
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: