หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: พระราชดำรัส วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552  (อ่าน 3745 ครั้ง)
Dr.Pracha Tansaenee
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 583


t_pracha@hotmail.com
ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 07:07:42 am »

พระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2552
ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552

***************************************************************

ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่
เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดีโดยประการต่าง ๆ
ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็น
ปกติสุข.. ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสัมฤทธ์ิผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่า
ส่วนอื่น
จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทย
ทุกคนทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ เพื่อชาติบ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ ที่ทำ
กินของเรา มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืนไป
ขออำนาจแห่งคุณพระคุณรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิจงคุ้มครอง รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์
ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสด์ิ พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธ์ิผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน


***************************************************************

(Unofficial Translation)
 His Majesty the King delivered the following brief speech to an assembly of the Royal Family, enior officials and dignitaries at the Grand Palace on December 5, 2009

"My thanks to all of you for your kindness in gathering here in order to offer me best wishes on y birthday. Your sincerely selected blessings are for me to be happy and content.
m
"My happiness will transpire when our country prospers and when it is stable and peaceful. Progress and stability will come true if everyone in the nation discharges his duty with all his might and puts the common interest before his own interest. They shall do that with their wisdom, onscience, honesty and sincerity.
c
"I ask all of you here who hold important positions in major institutions of the country, and all groups of Thais, to have a clear understanding about your duties. And then set your sights on performing your duties to the best of your ability for the glorious success of this country, which is here you live and make a living, so that it prospers, stabilises and prevails.
w
"May the power of the Triple Gems of Buddhism and holy deities protect you from any suffering and danger, and bless you with happiness and success."

8 ธันวาคม 2552

ข้อมูลจาก : www.thaichicago.net/clate/news/2009/pdf/address_hm.pdf
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: