Dr. Pracha

กลุ่มวิชาการจัดการ => BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559) => ข้อความที่เริ่มโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 05 ตุลาคม 2016, 05:06:57 PMหัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 05 ตุลาคม 2016, 05:06:57 PM
การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7
2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 8 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3591051041155 ที่ 09 ตุลาคม 2016, 10:41:36 AM
Q ปรัชญาอันเป็นหลักพื้นฐานของ TQM ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาลูกโซ่กี่ขั้นตอน มีอะไรบ้าง

มี 5 ขั้นตอน (คำถามจากหน้าที่ 166)

1.เมื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น หมายความว่า ต้นทุนก็จะลดลง เนื่องจากความผิดพลาดน้อยลงและการใช้เวลาและวัสดุดีขึ้น

2.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อ1 ผลิตภาพก็จะดีขึ้นด้วย

3.เมื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น นำไปสู่การแบ่งส่วนตลาดสูงขึ้น ช่วยให้บริษัทปรับราคาสูงขึ้นได้

4.การเพิ่มราคานำไปสู่ความสามารถการทำกำไรบริษัทสูงขึ้นด้วย

5.ดังนั้นบริษัทก็จะสามารถสร้างงานต่างๆ เพิ่มมากด้วย

3591051041155

ภัทรกร อเนกวิโรจน์


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641146 ที่ 10 ตุลาคม 2016, 07:00:57 PM
ชื่อ นายสันติ แสงแก้ว
รหัสนักศึกษา 3571050641146
 (หน้าที่ 193)

Q: อุตสาหกรรมที่มีธุรกิจกระจายตัว(Fragmented Industry) หมายถึงอะไร

A: อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยจำนวนบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดกลางมากมาย กระจายตัวอยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ
                     


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641104 ที่ 11 ตุลาคม 2016, 06:46:55 PM
ชื่อ น.ส.ธีราภรณ์ ศรีวิไล
รหัสนักศึกษา 3571050641104
คำถามหน้าที่ 197
คำถาม : ยุทธวิธีเชิงรุกที่สำคัญมีกี่วิธีอะไรบ้าง
ตอบ : 5 วิธี 1.การโจมตีแบบประจันหน้า
                   2.การโจมตีด้านข้าง
                   3.การโจมตีผ่าน
                   4.การโจมตีโอบล้อม
                   5.การโจมตีแบบกองโจร


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641133 ที่ 11 ตุลาคม 2016, 09:28:43 PM
น.ส.ดวงดาว ท้วมโสภา
ป.กบช.3/1  เลขที่ 16
รหัส 3571050641133
หน้า 195

คำถาม : ยุทธวิธีจะนำไปใช้เพื่ออะไร? มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?
คำตอบ : ยุทธวิธีจะนำไปใช้เพื่อการแข่งขัน มี 2 ประเภท คือ
1.ยุทธวิธีเกี่ยวกับจังหวะเวลาการนำไปใช้ (Timing Tactics)
2.ยุทธวิธีเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางตลาด (Market Location Tactics)


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641107 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 09:08:12 AM
ชื่อ นางสาว นิรุชา เกิดแสง
รหัส 3571050641107
หน้า 215

Q: ในช่วงอุตสาหกรรมขาลง บริษัทมีกลยุทธ์จะเลือกใช้กี่อย่างอะไรบ้าง
A: มี 4อย่าง คือ 1.กลยุทธ์ความเป็นผู้นำ
                     2.กลยุทธ์ตลาดขนาดเล็ก
                     3.กลยุทธ์เก็บเกี่ยวผลกำไร
                     4.กลยุทธ์เลิกการลงทุน


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641119 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 09:28:02 AM
Q : กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ท้าชิงทางการตลาดที่เลือกนำมาใช้เพื่อโจมตีผู้นำ มีกี่วิธี อะไรบ้าง ?

A : มี 5 วิธี ได้แก่
        1. การโจมตีแบบประจันหน้า (Frontal Attack)
        2. การโจมตีด้านข้าง (Flank Attack)
        3. การโจมตีโอบล้อม (Encirclement Attack)
        4. การโจมตีทางอ้อม (Bypass Attack)
        5. การโจมตีแบบกองโจร (Guerrilla Attack)

คำถามจากหน้า 204
ชื่อ นางสาวพิชญานิน  กรแก้ว
รหัส 3571050641119


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641108 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 10:02:09 AM
คำถาม :ยุทธวิธีเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางตลาดสามารถใช้แผนกลยุทธ์ได้กี่ยุทธวิธีมีลักษณะต่างกันอย่างไร
คำตอบ : มี 2 ยุทธวิธี ได้แก่ ยุทธวิธีเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ใช้เพื่อเข้าโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของคู่แข่งที่มีฐานะมั่นคงทางการตลาด
ยุทธวิธีเชิงรับ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อป้องกันฐานะตำแหน่งปัจจุบันของ บริษัทเอง เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาโจมตีได้
หน้า 196-197
นิสา มีศิลป์สม
3571050641108 เลขที่ 5


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641141 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 12:30:10 PM
ชื่อ นางสาว นภัสสร ยาคะธรรม
รหัสประจำตัว 3571050641141
คำถามจากหน้าที่ 201-203
Q: กลยุทธ์การป้องกันส่วนครองการตลาด มีกี่วิธี เเละอะไรบ้าง
W: มี 6 วิธี คือ 1.การป้องกันฐานที่ตั้ง 2.การป้องกันด้านข้าง 3.การป้องกันด้วยการเข้ายึดครองพื้นที่ก่อน 4.การป้องกันด้วยการตีตอบโต้ 5.การป้องกันเเบบเคลื่อนที่ 6.การป้องกันเเบบถอยอย่างมีเเผน


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641129 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 12:30:31 PM
ชื่อ:รัชนีกร  คำมี
รหัสนักศึกษา: 3571050641129
คำถามหน้า:210
Q:การเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างกำไรจากนวัตกรรม มีกลยุทธ์กี่แบบ
A: มีกลยุทธ์ 3 แบบ
     1.กลยุทธ์แบบที่ 1 ทำเองตามลำพัง
     2.กลยุทธ์แบบที่ 2 เข้าร่วมเป็นพันธมิตร
     3.กลยุทธ์แบบที่ 3 การออกใบอนุญาต
    


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641102 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 12:33:55 PM
Q: นักการตลาดขนาดเล็กมีงานที่ต้องทำ 3 อย่างได้แก่อะไรบ้าง?
A: 1)การสร้างตลาด 2)การขยายตลาด 3)การป้องกันตลาด

จากหน้า 207
ชื่อ ธีรกานต์  เจริญสุขกู้เกียรติ รหัส3571050641102


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641115 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 08:11:07 PM
ชื่อ นายพงศธร แคนเตรียม
รหัสนักศึกษา 3571050641115
 (หน้าที่ 211)

Q: บริษัทที่มีฐานะทางการแข่งขันที่แข็งแรงกว่าจะทุ่มการลงใน "กลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด" เพื่ออะไร

A: เพื่อดึงดูดลูกค้าออกจากบริษัทที่อ่อนแอกว่าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาและขยายส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641134 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 08:15:03 PM
สุดารัตน์ ศรอินทร์
รหัส 3571050641134
หน้า 217
คำถาม: บริษัทจะใช้กลยุทธ์ใด เมื่อพบว่าธุรกิจส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัทต้องเผชิญกับภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ตกต่ำมาก และคิดวิธีการที่จะเรียกเงินทุนที่ได้ลงทุนไปกลับคืนมาได้มากที่สุด

คำตอบ: กลยุทธ์เลิกการลงทุน


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641131 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 09:12:31 PM
นาย นราธิป พันธ์ชมภู       
รหัสนักศึกษา : 3571050641131
ที่มาของคำถาม : หน้า200

Q :กลยุทธ์การแข่งขันของผู้นำทางการตลาด(Market-Leader Strateies)การที่บริษัทจะดำรงความเป็นผู้นำลำดับหนึ่งได้นั้น บริษัทจำเป็นจะต้องกระทำอย่างไรบ้าง ตอบเป็นข้อๆ

A :จะต้องกระทำ3อย่างคือ
    ประการแรก - บริษัทจะต้องหาทางขยายอุปสงค์รวมของตลาดมากขึ้น
    ประการที่ 2 - บริษัทจะต้องหาทางป้องกันส่วนครองตลาดในปัจจุบันโดยใช้กลยุทธ์ที่ดี
    ประการที่ 3 - บริษัทจะต้องพยายามหาทางเพิ่มส่วนครองตลาดให้มากขึ้นไปอีก แม้ว่าขนาดตลาดจะคงที่ก็ตาม


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641122 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 09:13:45 PM
คำถาม : บริษัทเเรกที่เป็นผู้ผลิตเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์เเละบริการใหม่ก่อนผู้อื่นเรียกว่าอะไร

คำตอบ : ผู้เคลื่อนไหวก่อน( First Mover )หรือผู้นำร่อง (Pioneer)

คำถามหน้า 195
นางสาว  มณฑกานต์ เพ็งกระจ่าง  ป.กบช3/1
รหัสนักศึกษา : 3571050641122
 


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641132 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 10:27:54 PM
ชื่อ นางสาวกนกพร   โกสลัย
รหัสนักศึกษา 3571050641132
คำถามหน้า 216
คำถาม : บริษัทฟิลิป มอร์รีส ใช้กลยุทธ์ใดที่ทำให้ประสบผลสำเร็จมาแล้วในอุตสาหกรรมยาสูบ ทำให้บริษัทเพิ่มส่วนครองตลาดและสามารถทำกำไรได้อย่างมาก
คำตอบ : กลยุทธ์ความเป็นผู้นำ (Leadership Strategy)


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641116 ที่ 14 ตุลาคม 2016, 11:23:08 PM
Q : การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันได้มีการจัดประเภทของบริษัทต่างๆในตลาดเป้าหมาย 4 ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีส่วนแบ่งตลาดอย่างไร
A : 1. ผู้นำทางการตลาด 40%
     2. ผู้ท้าชิงทางการตลาด 30%
     3. ผู้ตามทางการตลาด 20%
     4. คู่แข่งรายย่อย 10%

หน้า 199

นางสาวพรชิตา  มังกะลัง ป.กบช.3/1
รหัสนักศึกษา 3571050641116


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641311 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 09:11:00 AM
Q :  กลยุทธ์ กลยุทธ์มุ่งตลาดขนาดเล็กจะใช้ได้ผลดีที่สุดในตอนใด?
A : ใช้ได้ผลดีต่อเมื่อบริษัทมีจุดแข็งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่สัมพันธ์กับกลุ่มตลาดเล็กเหล่านั้น


คำถามจากหน้า 216
นางสาว สโรชา กาญจนบริรักษ์
รหัสนักศึกษา 3571050641311
ป.กบช.3/3


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641123 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 02:10:27 PM
 ชื่อ น.ส.มณีศร   พิพัฒน์เวช
ชั้น ป.กบช3/1 รหัส 3571050641123
คำถามจากหน้า 211
คำถาม - เมื่ออุตสาหกรรมใกล้ถึงจุดอิ่มตัว กลุ่มบริษัทที่ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันเหมือนกันก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆเช่นอะไรบ้าง?
คำตอบ - กลุ่มกลยุทธ์ต้นทุนต่ำ  กลุ่มกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ และ กลุ่มกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641150 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 02:22:26 PM
ชื่อ วริษฐา สว่างคำ
รหัสนศ.3571050641150
หน้า210
คำถาม: หากมีอุปสรรคที่จะลอกเลียนนวัตกรรมใหม่มีสูง มีจำนวนคู่แข่งหลายรายและบริษัทเองขาดสินทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็น ควรเลือกใช้กลยุทธ์ใดเพื่อสร้างกำไรจากนวัตกรรม?
ตอบ: ควรใช้กลยุทธ์ เข้าร่วมเป็นมิตร(enter into-alliance)


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641147 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 02:25:46 PM
ชื่อ น.ส. ปริสา สิทธิคุณาพันธุ์ 3571050641147 ป.กบช.3/1
คำถามหน้า 198-199
คำถาม : ยุทธวิธีเชิงรับ(Defensive Tactics)มีจุดมุ่งหมายและแนวทางปฎิบัติอย่างไร อะไรบ้าง
คำตอบ : จุดมุ่งหมาย คือ  เพื่อลดโอกาสการโจมตีให้น้อยลง เพื่อเปลี่ยนทิศทางการถูกโจมตี หรือเพื่อลดการถูกโจมตีให้เบาบางลง
แนวทางมี 3 แนวทาง ดังนี้
1.สร้างขวากหนามป้องกันมากขึ้น
2.สร้างความรู้สึกว่าจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงมากขึ้น
3.ลดการจูงใจที่จะเข้าโจมตีให้น้อยลง


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641114 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 02:27:42 PM
Q: การโจมตีแบบกองโจรมีลักษณะอย่างไร
A: เป็นการโจมตีเป็นระยะๆ ไม่ต่อเนื่อง และไม่รุนแรง ในลักษณะโจมตีแล้วหนี จุดมุ่งหมายเพื่อรังควาญหรือสร้างความรำคาญให้คู่ต่อสู้ และจะเข้ายึดที่มั่นที่ถาวรที่สุด
จากหน้า197
นางสาวเปรมสิริ บัวเทพ รหัสนักศึกษา3571050641114


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641135 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 02:33:38 PM
คำถาม : ในอุตสาหกรรมขั้นลด มีกลยุทธ์สำคัญใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ได้
คำตอบ :
1. กลยุทธ์ความเป็นผู้นำ คือบริษัทจะพยายามหาทางเพื่อทำตนเป็นผู้นำเหนือผู้อื่นในภาวะที่อุตสาหกรรมกำลังลดลง
2. กลยุทธ์มุ่งตลาดขนาดเล็ก มุ่งเน้นเฉพาะตลาดขนาดเล็กซึ่ง demand กำลังลดลง แต่ลดลงช้ากว่าที่อื่นในอุตสาหกรรมอันเป็นส่วนรวม
3. กลยุทธ์เก็บเกี่ยวผลกำไร เพื่อช่วยให้มีเงินสดไหลเวียนก่อนเลิกกิจการ
4 .กลยุทธ์การลงทุน การขายธุรกิจให้กับผู้อื่น

หน้า 212
น.ส.อนุสรา กฤษฤๅนนท์
รหัสนักศึกษา 3571050641135


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641105 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 04:02:27 PM
คำถาม : จุดมุ่งหมายของยุทธวิธีเชิงรับตามเเนวคิดของอีพอร์เตอร์คืออะไร
คำตอบ : จุดมุ่งหมายของยุทธวิธีเชิงรับคือการลดโอกาสการถูกโจมตีให้น้อยลงหรือเพื่อลดความรุนเเรงในการโจมตีและรักษาความได้เปรียบทางการเเข่งขันที่บริษัทหรือหน่วยธุรกิจมีอยู่เเล้วให้ยั่งยืนขึ้น

หน้า 198
น.ส.นฤมล  สว่างเกียรติกุล รหัสนักศึกษา 3571050641105


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641126 ที่ 15 ตุลาคม 2016, 06:04:49 PM
ชื่อ น.ส.เมธณี  ยศสิริรุ่งเรือง
รหัสนักศึกษา 3571050641126
คำถาม : สิ่งที่ผู้ตามทางการตลาดควรปฏิบัติคืออะไร
คำตอบ : สิ่งที่ผู้ตามทางการตลาดควรปฏิบัติ คือ การรู้วิธีรักษาลูกค้าปัจจุบันเอาไว้ และจะต้องหาทางเพิ่มส่วนครองตลาด รวมทั้งหาความได้เปรียบเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในตลาดเป้าหมาย โดยต้องรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำ และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่สูงไว้ เนื่องจากผู้ตามมักจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีของผู้ท้าชิง // หน้า 206


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641329 ที่ 16 ตุลาคม 2016, 12:43:49 AM
Q: ในการเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างกำไรจากนวัตกรรม (Strategies for profiting from innovation)  กลยุทธ์แบบที่1 คืออะไร และเหมาะสมเมื่อไหร่?
A: กลยุทธ์แบบที่ 1 "ทำเองตามลำพัง"(go it alone) กลยุทธ์นี้เหมาะสมที่สุดเมื่อ
 (1) อุปสรรคที่จะลอกเลียนนวัตกรรมใหม่มีสูง ยากต่อการเลียนแบบ
 (2) บริษัทเองมีสินทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมพร้อม
 (3) จำนวนคู่แข่งขันที่สามารถมีจำกัด

คำถามจากหน้า :210
ชื่อ อภิรักษ์  เมืองมา ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641329


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641138 ที่ 16 ตุลาคม 2016, 03:17:13 PM
Q : การขยายตลาดเพิ่มขึ้น บริษัทผู้นำทางการตลาดโดยทั่วไปสามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้โดยวิธีใด
A : สามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้ด้วยการกระทำ 3 วิธี ดังนี้
1.หาผู้ใช้ใหม่ บริษัทสามารถใช้กลยุทธ์แสวงหาผู้ใช้ใหม่ จากผู้ซื้อทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ซื้อซึ่งอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รู้จัก กลุ่มผู้ซื้อที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน กลุ่มผู้ซื้อที่อาศัยอยู่ที่อื่น
2.หาการใช้ใหม่ การขยายตลาด อาจสามารถทำได้ด้วยการค้นหาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
3.กระตุ้นการใช้มากขึ้น การจูงใจให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งมากขึ้น

นางสาว ณิชา  ภูรพีระวงษ์
3571050641138 ป.กบช.3/1
ข้อมูลจากหนังสือ:การจัดการเชิงกลยุทธ์(ปรับปรุงใหม่) STRATEGIC MANAGEMENT
ผู้เขียน:รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล,ดร.ธนวัฒน์ ทีปะบาล
หน้า: 200-201 ค่ะ  :D


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641144 ที่ 17 ตุลาคม 2016, 09:00:03 AM
ชื่อ นาย สราวุธ พัฒนมนัสโรจน์
รหัสนักศึกษา 3571050641144
จากหนังสือหน้า 217
Q : กลยุทธ์เก็บเกี่ยวผลกำไร การใช้กลยุทธ์นี้ในทางปฏิบัติค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้าง?
A : ประการแรก คือ ขวัญของพนักงานต่ำ เมื่อทราบว่างานของเขาอาจจะไม่มั่นคง
     ประการที่สอง คือ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเริ่มระแวงสงสัยที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าที่กำลังใกล้จะปิดกิจการ
     ประการที่สาม คือ ลูกค้าเริ่มเป็นห่วงที่จะได้รับบริการหลังการขาย
     ประการที่สี่    คือ ทีมงานผู้บริหารเอง น้อยมากที่จะเต็มใจที่จะเอาอาชีพของเขาเองเข้าเสี่ยงกับการพิสูจน์ว่า พวกเขามีความเก่งในด้านการล้มล้างธุรกิจเหนือผู้อื่นหัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641142 ที่ 17 ตุลาคม 2016, 10:54:37 AM
Q : ความรุนแรงของการแข่งขันในช่วงอุตสาหกรรมขั้นลดจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญกี่อย่าง อะไรบ้าง ?
A : 4 อย่าง 1)ความรุนแรงของการแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมซึ่งความต้องการของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการลดลงอย่างรวดเร็ว
               2)ความรุนแรงของการแข่งขันจะเพิ่มขึ้นมากในอุตสาหกรรมซึ่งการถอนตัวออกไปมีอุปสรรคสูง
               3)ความรุนแรงของการแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมช่วงกำลังลดลงซึ่งมีต้นทุนคงที่สูง
               4)ความรุนแรงของการแข่งขันจะเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมช่วงกำลังลดลงซึ่งมีธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องกินเครื่องใช้ที่มีระดับการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นในสายตาของลูกค้าต่ำ


จากหน้า 213-214
นายจิระะพงศ์ วิสุทธิพงศากร
รหัสนักศึกษา 3571050641142


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641343 ที่ 17 ตุลาคม 2016, 06:41:23 PM
Q: ความต้องการของลูกค้าลดน้อยลงเมื่ออุตสาหกรรมเคลื่อนเข้าสู่ระยะชะลอการเติบโต การแข่งขันในช่วงนี้จะรุนแรงมากที่สุดเพื่อแย่งชิงลูกค้าซึ่งกันและกัน บริษัทที่มีฐานะการแข่งขันที่แข็งแรงกว่าจะทุ่มการลงทุนในกลยุทธ์ใด เพราะอะไร
A: กลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด (shared increasing strategy)  เพื่อดึงดูดลูกค้าออกจากบริษัทที่อ่อนแอกว่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาและขยายส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะต้องใช้วิธีการแข่งขันที่เหี้ยมโหดก็ตาม (fierce competition)
คำถามจากหน้า 211

นางสาว ชลธร ศรีวัย
รหัสนักศึกษา 3571050641343
ป.กบช.3/3


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641139 ที่ 17 ตุลาคม 2016, 10:02:10 PM
Q : บริษัทควรเลือกใช้ กลยุทธ์เก็บเกี่ยวผลกำไร (Harvest Strategy) เมื่อใด (เนื้อหาจากหน้า 216)
A : เมื่อบริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมซึ่งกำลังลดลง หรือบางทีเพื่อใช้เกี่ยวเกี่ยวผลกำไรเพื่อให้กระแสเงินสดไหลเวียนดีขึ้นก่อนที่จะถอนตัวออกไป

ชื่อ นายธนวัฒน์ ภาคนนท์กุล
รหัสนักศึกษา 3571050641139
ป.กบช. 3/1


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641145 ที่ 17 ตุลาคม 2016, 11:24:20 PM
Q:Side effects คืออะไร
A:ผลข้างเคียงจากการทำธุรกิจ
น.ส.กิตติพร มาลากาญจน์ 3571050641145
คำตอบหน้า220
เลขที่24


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 8
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641333 ที่ 18 ตุลาคม 2016, 06:32:47 PM
Q : "ผู้เคลื่อนไหวก่อนหรือผู้นำ" มีข้อเสียเปรียบบางประการต่อ "ผู้เข้ามาทีหลัง" มีอะไรบ้าง?
A : 1) ผู้มาทีหลังสามารถลอกเลียนแบบความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของผู้อื่น สามารถใช้ R&D ทำให้ลดต้นทุนได้ต่ำกว่า
     2) ผู้มาทีหลังจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า นั่นคือ พวกเขาจะรอคอยดูการต้อนรับของลูกค้าเพื่อหาจังหวะเข้ามาในส่วนตลาดที่ผู้นำเริ่มคลายความสนใจในส่วนตลาดบางส่วนน้อยลง

คำถามจากหน้า 196
นางสาวธนัญญา คงนุรัตน์
รหัสนักศึกษา 3571050641333
ป.กบช.3/3