Dr. Pracha

กลุ่มวิชาการจัดการ => BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559) => ข้อความที่เริ่มโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 23 กันยายน 2016, 07:04:21 amหัวข้อ: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: Dr.Pracha Tansaenee ที่ 23 กันยายน 2016, 07:04:21 am
การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7

1.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

2.นักศึกษาอ่าน บทที่ 7 (ทั้งหมด) และ พิจารณา ว่ามีประเด็นใดที่สำคัญ เพื่อมาตั้งเป็นข้อ "คำถาม"  คนละ 1 ข้อห้ามซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบว่าคำถามมาจากหน้าอะไรของหนังสือ ให้ นศ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัส 


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641348 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:10:44 pm
Q : นวัตกรรมเปลี่ยนโลกใน 5 ปีข้างหน้าคือนวัตกรรมอะไรบ้าง
A : นวัตกรรมแรกคือ มนุษย์สามารถสร้างพลังงานมาใช้ได้เอง
      นวัตกรรมที่ 2 คือ มนุษย์จะใช้เสียงพูด ใบหน้าและดวงตาแทนรหัสผ่านได้
      นวัตกรรมที่ 3 คือ มนุษย์สามารถใช้สมองสั่งงานแล็ปท็อป และโทรศัพท์มือถือได้
      นวัตกรรมที่ 4 คือ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีโมบาย
      นวัตกรรมที่ 5 คือ คอมพิวเตอร์จะช่วยคัดกรองและแจ้งข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา

หนังสือหน้า 163-164
น.ส.นันทรัตน์  งอกชัยภูมิ  ป.กบช.3/3
รหัส 3571050641348


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641235 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:10:52 pm
Q : บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้หลายวิธี คือ ?
A : อาจจะสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการมากขึ้น หรืออาจกระตุ้นยอดขาย
     เน้นต้นทุนต่ำเพื่อขายผลิตภัณฑ์ราคาถูก

ชื่อ นายจิระ คงสินทวีสุข ป.กบช.3/2
รหัสนศ. 3571050641235
หนังสือหน้า : 189


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641352 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:11:13 pm
Q : จงบอกข้อดีของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ มา 1 ข้อ
A : ทำให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้าในตลาดกลุ่มนั้น เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว

จากหน้า 186
นางสาวพรทิพา พึ่งผล
ป.กบช.3/3 3571050641352


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641350 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:11:23 pm
Q : การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์สามารถทำได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
A : ความเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพ,ความเป็นผู้นำทางด้านแบบสไตล์,ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี,ความเป็นผู้นำทางด้านการบริการ
 จากหนังสือหน้า180
 ชื่อนางสาว ชนากานต์ สุขกันยา ป.กบช.3/3 รหัสนักศึกษา3571050641350


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641347 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:11:38 pm
Q : กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ บริษัทออกแบบขึ้นมาเพื่ออะไร
A : เพื่อช่วยให้บริษัทจำกัดขอบเขตการดำเนินงาน โดยการเลือกมุ่งเน้นตลาดขนาดเล็กโดยเฉพาะ ภายในอุตสาหกรรมซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุนและกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
(จากบทที่ 7 หน้าที่ 185)
นางสาวเกศรา ฐิติโชติวรดา ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641347


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641230 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:12:24 pm
Q : บริษัทสามารถจำกัดขอบเขตการแข่งขัน ได้เป็นกี่แนวทางอะไรบ้าง
 A : 2แนวทาง 1.การมุ่งเน้นต้นทุนต่ำ 2.การมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง
 จากหนังสือหน้า185
ชื่อนายธัญธร โฉมวิไลลักษณ์ ป.กบช.3/2 รหัสนักศึกษา3571050641230


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641346 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:12:45 pm
Q : การได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึงอะไร
A : การได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง สิ่งที่ทำให้องค์การมีความแตกต่างจากผู้อื่น นั้นคือข้อได้เปรียบที่เด่นชัด อาจอยู่ในรูปของขีดจำกัดความสามารถของบริษัท และเป็นแนวความคิดที่สำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์

จากหนังสือหน้า 161

นางสาวสุริกาญณ์ วรรณวัลย์ ป.กบช.3/3 รหัสนักศึกษา 3571050641346


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641341 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:12:58 pm
Q:ปรัชญาหลักพื้นฐานของTQMตามแนวคิดของเดมมิง มีกี่ขั้นตอนและมีอะไรบ้าง พร้อมอธิบาย
A:มีทั้งหมด5ขั้นตอน
1.เมื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น หมายถึงว่าต้นทุนก็จะลดลงเกิดจากการทำงานซ้ำๆน้อยลง
2.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลิตภาพก็จะดีขึ้นด้วย
3.เมื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ก็จะนำไปสู่การมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงขึ้น
4.การเพิ่มขึ้นของราคาก็จะนำไปสู่ความสามารถแห่งการทำกำไรของบริษัทสูงขึ้น
5.บริษัทก็จะสามารถสร้างงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วย

จากหนังสือหน้า 166
นางสาวศยามล คงธนจิระไมตรี  ป.กบช.3/3 รหัสนักศึกษา3571050641341


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641238 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:13:46 pm
Q : กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
A : มี 2 อย่าง
   1. กลยุทธ์ธุรกิจ บีทูบี  2. กลยุทธ์ธุรกิจ บีทูซี
คำถามหน้า 170
นาย สุรวุฒิ จิรศักดิ์ทวี ป.กบช. 3/2
3571050641238


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641211 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:16:10 pm
Q: การมุ่งเน้นต้นทุนต่ำ (Cost - Based Focus) แตกต่างกับการมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง (Differentiation - Based Focus) อย่างไร
A: การมุ่งเน้นต้นทุนต่ำ (Cost - Based Focus) เป็นการเลือกกลุ่มลูกค้า หรือตลาดขนาดเล็กโดยเฉพาะที่บริษัทมีความพร้อม ความชำนาญเป็นพิเศษ และใช้กลยุทธ์ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุนมาใช้ในตลาดส่วนนั้น ด้วยเหตุที่ขอบเขตการปฏิบัติงานแคบกว่า จึงมีประสิทธิภาพในการประหยัดได้มากกว่าบริษัทที่ไม่มุ่งเน้นตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะ แต่การมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง (Differentiation - Based Focus) เป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กที่เหมาะสมที่สุดกับความรู้ความชำนาญของบริษัทเป็นตลาดเป้าหมาย เพียงสอง - สามตลาด และเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นสนองความต้องการของตลาด ซึ่งคู่แข่งที่ไม่มุ่งเน้นตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

จากหนังสือหน้า 186
น.ส. ธิติยา ชูบรรจง ป.กบช.3/2 รหัสนักศึกษา 3571050641211


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641225 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:17:31 pm
Q: การดำเนินงานเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเหนือคู่แข่งของกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  ฝ่ายจัดการจะต้องตอบคำถามสำคัญกี่อย่าง อะไรบ้าง

A: ฝ่ายจัดการจะต้องตอบคำถาม 3 อย่าง คือ
1. ความต้องการของลูกค้าหรือสิ่งที่ต้องการให้ตอบสนอง คืออะไร (what)
2. ใครคือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้ได้รับการตอบสนอง (who)
3. จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร หรือใช้ความสามารถพิเศษอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจ (how)

จากหนังสือหน้า 171
น.ส.ทอฝัน  โพธิ์ถาวร ป.กบช. 3/2 รหัสนักศึกษา 3571050641225


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641354 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:17:49 pm
Q:พอตเตอร์ได้กำหนดกลยุทย์การแข่งขันโดยทั่วไปมีกี่วิธีอะไรบ้าง
A:3 วิธี
    1 ความเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำ
    2.การสร้างความแตกต่าง
    3.การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ

จากหนังสือหน่า 174
ชื่อนางสาวพลอยไพลิน ม่วงเงิน ป.กบช.3/3
รหัส 3571050641354


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641233 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:18:05 pm
Q : ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนครองตลาดและความสามารถในการทำกำไรจะมีลักษณะเหมือนตัวอักษรตัวใด
A : จะมีลักษณะเหมือนตัว U หรือ U-shaped

(หนังสือหน้า 188)

นางสาวแสงระวี ทัศจันทร์ 3571050641233 ป.กบช.3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641316 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:18:22 pm
Q : การมุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง (Differentiation-Based Focus ) คืออะไร

A : การเลือกกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กที่เหมาะกับความชำนาญของบริษัท เพียงสองสามตลาด และเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นสนองความต้องการของตลาด

จากหนังสือหน้า 186
นางสาวสุกัญญา เทียนบุญวิวัฒน์
ป.กบช.3/3 รหัส 3571050641316


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641330 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:20:21 pm
Q : กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หมายถึงอะไร?
A : หมายถึง แผนปฏิบัติการ ที่ฝ่ายจัดการเชิงกลยุทธ์นำมาใช้ เพื่อนำทรัพยากรและความสามารถพิเศษของบริษัทมาทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน เหนือคู่แข่งในตลาดหรือในอุตสาหกรรม ที่หน่วยธุรกิจดำเนินอยู่

จากหนังสือหน้า 171
นางสาวอัจฉรา  พันเลิศนรากุล ป.กบช. 3/3
รหัส 3571050641330


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641214 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:20:52 pm
Q:พื้นฐานสำคัญ 4 ประการ อันเป็นหลักปรัชญาของTQM คืออะไร
A:1.การสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าคุณภาพของงานต่ำ
2.โดยธรรมชาติแล้วพนักงานทุกคนจะพยายามปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเสมอ ตราบใดที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม
3.การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง ต้องอาศัยความพยายามข้ามหน้ามี่หลายฝ่ายร่วมกัน
4.การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างแท้จริงของผู้บริหารระดับสูงหน้า167
น.ส.ณัฐกานต์ พระสุพันธ์
รหัสนักศึกษา 3571050641214ป.กบช.3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641236 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:22:20 pm
Q: กลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำยึดถือฐานคติสำคัญคืออะไร
A: คือ การได้เปรียบทางด้านต้นทุนเหนือคู่แข่งมาก จะทำให้ราคาต่อหน่วยลดลง แม้ขายในราคาเดิมก็ได้กำไร และหากจะขายต่ำกว่าราคาเดิมและขายปริมาณมากก็ได่กำไรอยู่ดี และยังเพิ่มขยายส่วยครองตลาดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

หน้า 175
นางสาวจันทกานต์  ศรีวงศ์ธรรม  ป.กบช 3/2 รหัส 3571050641236


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641313 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:23:14 pm
Q:(Customers' needs)คืออะไรจงอธิบาย
A:ความปรารถนาความต้องการหรือความอยากได้ ซึ่งสามารถตอบสนองให้ได้รับความพอใจด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หน้า172
นางสาวสาวิตรี แซ่ตั้ง ป.กบช3/3
รหัส3571050641313


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641336 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:24:26 pm
Q : สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงจากการสร้างความได้เปรียบคืออะไร
A : ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable competitive advantage) ท่ามกลางการต่อสู้ของคู่แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

จากหนังสือหน้า 162

น.ส.อัจฉรียา  ธานี  ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641336


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641207 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:30:07 pm
Q: พ็อตเตอร์ ได้พัฒนากลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมขึ้นโดยยึดแนวความคิดทางการวางแผนการตลาดที่สำคัญ 2 ประการ คืออ่ะไร
A: 1. แนวความคิดด้าน ขอบข่ายของการแข่งขัน เป้นหมาย หรือเป้าหมายแคบ
2. แนวความคิดการวางแผน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเป็นผู้นำด้านต้นทุน และการสร้างความแตกต่าง

หนังสือหน้า 174
น.ส. จุฑารัตน์ เอี่ยมประไพ
รหัสนักศึกษา 3571050641207 ป.กบช. 3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641206 ที่ 23 กันยายน 2016, 10:31:44 pm
Q : แนวทางการสร้างความได้เปรียบต้นทุนต่ำ (Building a Low-Cost Advantage) มีวิธีทำหลายวิธี แต่สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคืออะไร
A : การหาทางลดต้นทุนตามเส้นทางของกิจกรรมต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นลูกโซ่แห่งคุณค่า (value-chain) ทั้งกิจกรรมหลัก (primary activities) และกิจกรรมสนับสนุน (support activities)

คำตอบในหนังสือหน้า 176
นางสาวจิราพร  ปิ่นใจ รหัสนักศึกษา 3571050641206 ป.กบช.3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641243 ที่ 23 กันยายน 2016, 11:58:55 pm
Q : การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรม มีส่วนช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่ เพราะเหตุใด
A : สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้น้อยมาก เพราะ คู่แข่งจะลอกเลียนแบบเสมอ
คำตอบหน้า 165
นส.บุษกร เตชะธรรมพิทักษ์ รหัส 3571050641243 ป.กบช. 3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641203 ที่ 24 กันยายน 2016, 12:18:11 am
Q : แนวความคิดของเดมมิง ประเทศญี่ปุ่นได้นำมาใช้ฟื้นฟูสภาพธุรกิจในภาวะวิกฤตอะไร
A : ภาวะวิกฤตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
จากหน้าที่ 166
นาย กุลพัทธ์ ตั้งจิตนิมิตกุล รหัสนักศึกษา 3571050641203 ป.กบช.3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641208 ที่ 24 กันยายน 2016, 02:10:03 am
Q : กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ มีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง ?
A : ควรระวังเรื่องไม่ทำให้ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์เช่น คุณภาพ การให้บริการ และความเชื่อมั่น ต่ำไปด้วย เพราะหากต่ำเกินลูกด้าจะไม่อยากซื้อ บริษัทจึงต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับ เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียง กับบริษัทอื่น ที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

จากหน้า 178
นายเฉลิมเดช   ลีมะทวีกูล
ป.กบช 3/2 เลขที่ 8
รหัส 3571050641208


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641231 ที่ 24 กันยายน 2016, 02:32:57 am
Q : กลยุทธ์"บีทูซี" (B2C Business Strategy) คืออะไร
A : กลยุทย์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT กับอินเตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงต่อองค์การธุรกิจต่างๆพร้อมกับลูกค้าของเขา คือการขายสินค้าโดนตรงไปยังลูกค้า โดนผ่านทางอินเตอร์เน็ต เรียกว่า "e-tailing"
จากหนังสือหน้าที่ 171
นายภัสกร อุทัยแสงไพศาล ป.กบช.3/2
รหัสนักศึกษา 3571050641231


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641204 ที่ 24 กันยายน 2016, 10:38:36 am
Q : กระบวนการเพื่อสร้างสรรค์ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างหนึ่ง เรียนว่าอะไร กระทำได้อย่างไร
A : เรียกว่าส่วนการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ กระทำได้ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อให้ตอบสนอง ทำให้ความต้องการของลูกค้าได้รับความพอใจได้ โดยปกติบริษัทจะสร้างผลิตภัณฑ์ของเขาให้มีลักษณธแตกต่างจากผู้อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ

จากหนังสือหน้า 172
นาย จตุรงค์ จุติโรจน์ปกรณ์ ป.กบช. 3/2
รหัส 3571050641204


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641349 ที่ 24 กันยายน 2016, 12:30:27 pm
Q: จุดประสงค์การสร้างความได้เปรียบของจำพวกสินค้าแบรนด์เนมคืออะไร อธิบาย
A: เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์บางอย่างของผลิตภัณฑ์ให้ปรากฏแก่สายตาลูกค้า ที่ดึงดูดความสนใจและพร้อมที่จะจ่ายเงินในราคาพิเศษ

จากหน้าที่ 162
น.ส.นุสรา บุญญา ป.กบช.3/3
3571050641349
 


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641239 ที่ 24 กันยายน 2016, 12:49:45 pm
Q : กลยุทธ์ที่นิยมใช้กันทั่วไปในการแบ่งส่วนตลาด มีกี่วิธี อะไรบ้าง?
A : มี 3 วิธี คือ 1. เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มว่ามีความแตกต่างกัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหมดในลักษณะโดยรวม
                   2. เป็นการแบ่งส่วนตลาดทั้งหมดออกเป็นส่วนตลาดย่อยๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละส่วนของตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหมดอย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละส่วนของตลาดโดยเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกัน
                   3. เป็นการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนย่อยๆเช่นเดียวกัน แต่จะเลือกมุ่งเน้นให้บริการเพียงส่วนตลาดเดียวเท่านั้นหรือตลาดย่อย

จากหนังสือหน้า 173
น.ส.ขจิตศรี มงคลขจรศักดิ์ ป.กบช.3/2
รหัส 3571050641239


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641227 ที่ 24 กันยายน 2016, 12:56:06 pm
Q : จงยกตัวอย่างการนำกลยุทธ์ B2B ไปใช้
A : การประมูลออนไลน์ หรือ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มาจากคำตอบหน้า 170
นางสาว ธมลวรรณ สุนทราราญ รหัส 3571050641227 ป.กบช. 3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641305 ที่ 24 กันยายน 2016, 01:03:09 pm
Q : ฟิลิป ครอสบี (Philip Crosby) ได้นำเสนอหลักสำคัญ 4 ประการด้านการบริหาร เพื่อควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ มีอะไรบ้าง?
A : 1. คุณภาพหมายถึงความสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น คนงานทุกคนจำเป็นจะต้องรู้อย่างแท้จริงว่าสิ่งที่เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติที่พวกเขาต้องการที่จะทำให้ได้นั้น คืออะไร
     2. คุณภาพมาจากการป้องกันข้อบกพร่องไม่ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนั้น ความเป็นผู้นำ การฝึกอบรม และระเบียบวินัย จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันข้อบกพร่องให้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
    3. คุณภาพที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องหมายความว่างานที่ปราศจากข้อบกพร่อง ดังนั้น มาตรฐานคุณภาพที่รับได้ก็มีเพียงอย่างเดียว คือผลงานที่สมบูรณ์
    4. คุณภาพช่วยทำให้ประหยัดเงิน ดังนั้น การทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ตอนแรกจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลงานที่ไม่ดี

จากหนังสือหน้า 168
นายวรินทร์ หาญชนะศึก ป.กบช.3/3
รหัส 3571050641305


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641241 ที่ 24 กันยายน 2016, 02:49:42 pm
Q : กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของพอร์เตอร์ทั้ง 3 อย่างแม้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันทางด้านของกลยุทธ์ แต่มีสิ่งที่คล้ายกันคืออะไร
A : สิ่งที่คล้ายกันก็คือ ความสามารถในการเผชิญกับพลังกดดันทางการแข่งขันที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม

จากหนังสือหน้า 187
นายภัทรพงษ์ เปรมสุขดี ป.กบช 3/2 รหัส 3571050641241


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641234 ที่ 24 กันยายน 2016, 04:45:46 pm
Q : กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
A : การสร้างความได้เปรียบทางการการแข่งขันอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้อินเตอร์เน็ตมาทำให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ อันเป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

จากหน้า 170
นายธนัช คุณจอมเกล้าสิริ ป.กบช.3/2 รหัสนักศึกษา 3571050641234


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641212 ที่ 24 กันยายน 2016, 04:56:13 pm
A : คำว่า outsourcing alliances มีความหมายว่าอะไร?

Q :หมายถึง การหาพันธมิตรทางธุรกิจบางอย่างของเขา
 ที่เขาทำได้ดีกว่าหรือประหยัดกว่า แทนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ

นางสาว ณัชชา เขื่อนพงษ์ ป.กบช.3/2
3571050641212 หน้า190


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641201 ที่ 24 กันยายน 2016, 08:00:34 pm
Q: ต้นกำเนิดของเเนวความคิดเรื่อง TQM เกิดขึ้นที่ประเทศอะไร โดยใครเป็นคนพัฒนาแนวคิดนี้
A: เกิดขึ้นที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดย เอ็ดเวิร์ด เดมมิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคุณภาพชาวอเมริกัน

หนังสือมาจากหน้า 166
นางสาว กมลทรรศน์ นุชนางศรี ปกบช.3/2 รหัส 3571050641201


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641242 ที่ 24 กันยายน 2016, 11:03:48 pm
Q : การประหยัดเนื่องจากขนาดและผลอันเกิดจากประสบการณ์มีส่วนช่วยอย่างไร
A : มีส่วนช่วยอย่างมาก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากหน้า 176
นาย ชัยวัฒน์ ธีรพลชูพันธ์ ป.กบช.3/2 เลขที่ 26


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641337 ที่ 25 กันยายน 2016, 01:28:52 am
Q : ข้อคิดที่สำคัญของพอร์เตอร์ ที่กล่าวไว้ว่า บริษัทหรือหน่วยธุรกิจใดๆจะประสบผลสำเร็จ จะต้องยึดมั่นปฏิบัติตามแบบกลยุทธ์นั้นๆโดยเฉพาะอะไร และเพราะเหตุใด
A : โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกขอบเขตการแข่งขันระหว่างเป้าหมายแคบและเป้าหมายกว้าง มิฉะนั้นจะติดอยู่ระหว่างกลางของการแข่งขันในตลาดซึ่งไม่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและทำให้ผลตอบแทนต่ำ

จากหนังสือหน้า187
น.ส. อรยา ขำขาว ป.กบช.3/3
รหัส 3571050641337


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641205 ที่ 25 กันยายน 2016, 09:21:51 pm
Q : จงยกตัวอย่างสินค้าที่ใช้วิธีสร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
A : รถยนต์ Roll Royce และ นาฬิกา Rolex
คำตอบหน้า 162
น.ส.จิตต์พิชชา เอี่ยมสมบูรณ์ รหัส 3571050641205 ป.กบช. 3/2


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641307 ที่ 25 กันยายน 2016, 11:27:41 pm
Q: สิ่งที่ควรพิจารณาในลำดับแรกของแนวทางการสร้างความได้เปรียบจากการสร้างความแตกต่างคืออะไร
A: คือการสร้างคาวมแตกต่างตามเส้นทางของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นลูกโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน

จากหนังสือหน้า 181
น.ส.วิภารัตน์ ยศหนองทุ่ง ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641307


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641215 ที่ 26 กันยายน 2016, 06:38:34 pm
A:ทำไมจึงต้องใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะมาอย่างน้อย2ข้อ
Q:1.สามารถยืนหยัดผลกำไรในตลาดเล็กแข่งขันกับคู่แข่งขนาดใหญ่ได้
2.เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กมีทรัพยากรจำกัด จะช่วยมให้บริษัทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่ตั้งไว้

หน้า186
น.ส.ณัฐกานต์ ยิ้มทองหลาง ป.กบช.3/2
รหัส 3571050641215


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641327 ที่ 26 กันยายน 2016, 09:19:20 pm
Q:ข้อเสียของกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ มีกี่ข้อ อะไรบ้าง
A:1.การใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเป้าหมายขนาดเล็ก มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งกลายเป็นขนาดใหญ่ รรสชาติที่เด่นชัดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์บางอย่างก็อาจจะไม่ชัดเจนตามกาลเวลาความสามารถในการป้องกันตัวก็จะลดลงเพราะคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าจากเข้ามาครอบครองตลาดนี้ในที่สุด
   2.จากเหตุผลในข้อ1กลยุทธ์นี้จึงเหมาะสมที่จะใช้สำหรับบริษัทขนาดเล็กในระยะเวลาเริ่มแรกที่บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อแสวงหาที่มันโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันที่มีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นเพราะเมื่อตลาดขนาดเล็กเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปบริษัทคู่แข่งขนาดใหญ่อาจจะต้องเรียนแบบเสียเอง และนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเสียอีกในที่สุดเราก็อยู่ไม่ได้


หน้า187
น.ส.หทัยพักษ์ ปิยะนารานันท์ 3571050641327


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641308 ที่ 08 ตุลาคม 2016, 12:04:00 am
Q:แหล่งที่ตั้งของการดำเนินกิจกรรม มีส่วนสำคัญที่ทำให้ได้เปรียบ
A:การทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ใกล้กับโรงงานสายผลิต ทำให้ประหยัดต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง สามารถใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่ทันเวลาพอดี

หน้า178
นางสาววิรินภรณ์  พงกระจาย
รหัส 3571050641308


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641223 ที่ 09 ตุลาคม 2016, 01:12:24 pm
Q : กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) มีความสำคัญอย่างไรต่อกิจการ
A : เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบหรือความเป็นต่อในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
     หรืออุตสาหกรรมที่หน่อยธุรกิจของบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่โดยตรง

จากหนังสือหน้า 161

นายณัฐวุฒิ ด้วงสำรวย  ป.กบช. 3/2
รหัสนักศึกษา 3571050641223


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641331 ที่ 09 ตุลาคม 2016, 08:24:17 pm
Q : บริษัทที่ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างประสบความสำเร็จ จะทำให้ความอ่อนไหวในด้านราคาของผู้ซื้อลดลง หมายถึงอะไร

A :  ผู้ซื้อจะไม่ค่อยสนใจเรื่องราคามากนัก แต่ควมภักดีของผลิตภัณฑ์จะมีมากขึ้น และจะไม่คิดไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น หรือตราอื่นแทน และเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทย์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน      
      ซึ่งทำให้มีส่วนครองตลาดสูง แต่กลยุทย์สร้างความแตกต่างจะพอใจกับการมีส่วนครองตลาดน้อยกว่า เพื่อทดแทนกับการมีลูกค้าซึ่งจะมีความภักดีสูงซึ่งจะมีมาก

จากหนังสือบทที่7 หน้า 183
นางสาวอัลฮูดา อูมา ป.กบช3/3
3571050641331


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641232 ที่ 09 ตุลาคม 2016, 10:41:47 pm
Q : การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ สามารถกระทำได้หลายมิติ โดยยึดถือประโยชน์ หรืออะไรเป็นหลัก?
A : ยึดถือประโยชน์ หรือ คุณค่าที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก

จากหนังสือหน้าที่ 180
นายทรงพล ควรขจร ป.กบช 3/2
3571050641232


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641202 ที่ 09 ตุลาคม 2016, 11:16:31 pm
Q: พิจารณา ความต้องการของลูกค้าโดยเฉลี่ยทั่วไปคืออะไร และพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปตามนั้น กลยุทธ์แบบนี้เรียกว่าอะไร
A: การตลาดที่ไม่แบ่งส่วนตลาด หรือ การตลาดมวลชน

จากหนังสือหน้า 173
นาย กัมปนาท ควรขจร ป.กบช.3/2
รหัสนักศึกษา 3571050641202


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641335 ที่ 10 ตุลาคม 2016, 09:23:11 pm
Q: "experience effects" คืออะไร
A: คือ ผลอันเกิดจากประสบการณ์ (ในการผลิต)

จากหนังสือหน้า 191
นาย อภิสิทธิ์   ต่างสมบูรณ์ ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641335


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641332 ที่ 10 ตุลาคม 2016, 11:22:29 pm
Q: กลยุทธ์ บีทูบี (B2B Business Strategies) คืออะไร จงอธิบาย
A: เป็นกลยุทธ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT กับอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงองค์การธุรกิจต่างๆโดยตรง พร้อมกับเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูปของเขา
จากหนังสือหน้า 170
นางสาวเกศศิรินทร์  ทำทอง ป.กบช.3/3
รหัสนักศึกษา 3571050641332


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641339 ที่ 11 ตุลาคม 2016, 12:58:59 am
Q: หากบริษัทไม่ยึดถือกลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะจะเกิดอะไรขึ้น
A: บริษัทก็จะไม่ประสบความสำเร็จ มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำเนื่องจาก บริษัทไม่มีจุดเด่น(หรือจุดต่าง)เหนือคู่แข่งปรากฎให้เห็นในสายตาลูกค้า

หน้า 188
นางสาวสุพัตรา  ถิตย์รัศมี  3571050641339 acc3/3


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641351 ที่ 18 ตุลาคม 2016, 08:40:00 am
Q: การรวมตัวในแนวดิ่งเป็นการขยายกิจกรรมการดำเนินงานออกไปข้างหลังและหน้า คือเข้าไปทำหน้าที่อะไร
A: ควบคุมการจำหน่ายวัตถุดิบ รวมทั้งทำหน้าที่ เป็นผู้ซื้อผลผลิตที่ผลิตออกมาด้วย

หน้า177

นส.ศิริพร เลิศพรชัยมงคล ปกบช.3/3 3571050641351


หัวข้อ: Re: การบ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 7
เริ่มหัวข้อโดย: 3571050641325 ที่ 18 ตุลาคม 2016, 08:43:11 am
Q: TQM เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นด้านใด?
A: เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ

จากหน้าที่ 165
น.ส.โสภิดา  จันทร์วงษ์ ป.กบช.3/3
3571050641325
 


หัวข้อ: -
เริ่มหัวข้อโดย: SamantaSl ที่ 25 มิถุนายน 2022, 09:14:49 pm
Curious question