ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัย ดร.ประชา ตันเสนีย์ -PRACHA TANSAENEE
งานวิจัยและบทความวิชาการ ดร.ประชา ตันเสนีย์
8 กระทู้
8 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน ความคาดหวังของผู้มีส่วนไ...
เมื่อ 26 เมษายน 2022, 08:42:09 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ นานา สาระ
2 กระทู้
2 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน เงินเดือนวัดความสำเร็จ จ...
เมื่อ 23 มกราคม 2012, 08:07:41 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ ฐานข้อมูลค้นคว้างานวิจัย
8 กระทู้
7 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย SamantaSl
ใน -
เมื่อ 28 มิถุนายน 2022, 09:24:32 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระวัง!!!โทรจันพันธุ์ใหม่ขโมยเงินในแบงค์
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน ระวัง!!!โทรจันพันธุ์ใหม่...
เมื่อ 22 กันยายน 2009, 10:08:07 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ บุญ - บาป - ดวง
4 กระทู้
3 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย enlado
ใน -
เมื่อ 26 มิถุนายน 2022, 05:51:45 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ชายสุดขอบ...เรื่องน่าคิดของบุคคลประสบความสำเร้จ
4 กระทู้
2 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย 5340540409
ใน Re: 3 สิ่งในชีวิตเรา ที่...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2011, 06:51:12 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ พ่อสอนว่า
2 กระทู้
2 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน พ่อสอนว่า
เมื่อ 21 ธันวาคม 2009, 07:35:42 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์
8 กระทู้
8 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การประชุมทางวิชาการระดับ...
เมื่อ 21 ธันวาคม 2009, 03:15:58 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สอน-HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน HRM 2101 การจัดการทรัพยา...
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2021, 03:44:35 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดองค์การ
BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดองค์การ
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน BUS7106 ประเด็นสำคัญในปั...
เมื่อ 10 มิถุนายน 2021, 11:09:22 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ LOG6100 พลวัตการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การ
LOG6100 พลวัตการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การ
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การจัดทำรายงาน LOG6100 พ...
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2021, 07:16:15 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUS 7017 การจัดการกลยุทธ์ - Strategy Management
135 กระทู้
121 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การเตรียมการเพื่อการจัดท...
เมื่อ 27 มีนาคม 2023, 05:18:16 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน
3 กระทู้
3 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การเตรียมการเพื่อการนำเส...
เมื่อ 16 ธันวาคม 2019, 09:39:24 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ ติวสอบประมวล -การจัดการเชิงกลยุทธ์
ข้อมูล การติวประมวล เพื่อสอบวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
5 กระทู้
3 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย 5914181025
ใน Re: สรุปประเด็นที่ นศ ไม...
เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2018, 05:41:06 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUS7405 การบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยง
BUS7405 การบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยง
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การเตรียมการเพื่อการนำเส...
เมื่อ 27 มิถุนายน 2018, 05:07:23 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation Management)
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน BUS 7105 การจัดการความคิ...
เมื่อ 17 กันยายน 2017, 01:36:42 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUS7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
5 กระทู้
5 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน BUS7208 การวางแผนและวิเค...
เมื่อ 12 มิถุนายน 2020, 10:33:37 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ MGT3228 การจัดการความรู้ (1/2559)
554 กระทู้
13 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย SAKAN Vealojbanjong
ใน Re: การบ้านที่ต้องทำ การ...
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2016, 05:46:30 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.กตล 2/1 (พฤ 8.30 น : 1/2559)
391 กระทู้
12 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Pichaya
ใน Re: การบ้านการจัดการเชิง...
เมื่อ 10 ธันวาคม 2016, 08:35:52 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/2 และ 3/3 (อ 13.30 น : 1/2559)
565 กระทู้
12 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย SamantaSl
ใน -
เมื่อ 25 มิถุนายน 2022, 09:14:49 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้องบัญชี ป.กบช 3/1 (ศ 8.30 น : 1/2559)
364 กระทู้
12 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย enlado
ใน hi!
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2022, 06:46:12 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ BUA 3131 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ห้อง ป.สสท 3/1 (ศ 13.30 น : 1/2559)
323 กระทู้
12 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย SamantaSl
ใน hi!
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2022, 05:17:18 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ 825350-1/2556 การบัญชีเบื้องต้น (Introduction Accounting -825350)
825350-1/2556 การบัญชีเบื้องต้น (Introduction Accounting -825350)
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การบ้านเขียนบทความ ข้อคิ...
เมื่อ 05 มิถุนายน 2013, 07:14:39 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
16 กระทู้
15 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน Re: โปรแกรมเพื่อใช้ตรวจส...
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2018, 03:07:58 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ การนำเสนอแผนธุรกิจ กลุ่ม Michelin- วิศวกรรมเครื่องกล KMUTNB
การนำเสนอแผนธุรกิจ กลุ่ม Michelin- วิศวกรรมเครื่องกล KMUTNB
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน หลักเกณฑ์การให้คะแนนในกา...
เมื่อ 12 กันยายน 2012, 07:41:21 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ การบริหารการเงิน (Financial Management -824351 ): KMUT-NB
14 กระทู้
12 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน บจ.ทุบสถิติจ่ายปันผลฯแตะ...
เมื่อ 09 กันยายน 2011, 09:09:34 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM - 826354) : KMUT -NB
75 กระทู้
13 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน คีย์เวิร์ดทรงพลังในการเข...
เมื่อ 01 พฤษภาคม 2012, 09:47:36 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ Human Resource Development for Industrial Business (X-HRD) KMUT-NB
24 กระทู้
16 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย 6024181226
ใน @pump_upp - best crypto ...
เมื่อ 18 มกราคม 2023, 08:41:48 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลเรียนปริญญาเอก
12 กระทู้
11 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย enlado
ใน -
เมื่อ 29 มิถุนายน 2022, 05:42:44 am
ไม่มีกระทู้ใหม่ การบริหารการเงินส่วนบุคคล
10 กระทู้
8 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน ทำไมราคาทองถึงเพิ่มขึ้นจ...
เมื่อ 13 สิงหาคม 2011, 01:42:06 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - Human Resources Development
5 กระทู้
5 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การพัทรัพยากรมนุษย์ ยุค ...
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2017, 11:31:05 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BM 611การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - Human Resources Management
8 กระทู้
8 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน Thailand Salary Guide 20...
เมื่อ 07 มกราคม 2010, 09:28:04 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BM 645 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการบัญชี
BM 645 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการบัญชี
3 กระทู้
3 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน การเตรียมการเพื่อวเคราะห...
เมื่อ 01 มิถุนายน 2014, 12:14:02 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ BM 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
8 กระทู้
8 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Dr.Pracha Tansaenee
ใน 7' S Model
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2009, 01:47:01 pm

* Dr. Pracha - ศูนย์กลางข้อมูล
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
สถิติการใช้งานฟอรั่ม 5680 กระทู้ ใน 502 หัวข้อ โดย 4644 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Bernadette
กระทู้ล่าสุด: "การเตรียมการเพื่อการจัดท..." ( 27 มีนาคม 2023, 05:18:16 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]
ผู้ใช้งานขณะนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ 10 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 19. ออนไลน์มากที่สุด: 419 (04 สิงหาคม 2020, 02:36:07 pm)
เข้าสู่ระบบ (ลืมรหัสผ่าน?)
เข้าสู่ระบบ